Als ik iets vertel, vertellen jullie dat dan door aan mijn ouders?

  • Ben je 12 jaar of jonger? Dan mogen je ouders de informatie lezen die wij opschrijven.
  • Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan overleggen we met jou of je ouders jouw informatie mogen inzien.
  • Als je ouder dan 16 jaar bent, dan mogen je ouders alleen jouw informatie lezen als jij dat goed vindt.

Als je iets vertelt aan je hulpverlener of leraar, vertellen we dat dus niet meteen door aan je ouders. Want het is belangrijk dat je leuke, maar ook niet leuke dingen aan ons kunt vertellen. Als we het gevoel krijgen dat je thuis niet veilig bent, ondernemen we wel actie. Want we willen niet dat je gevaar loopt.