Het dossier van mijn biologische moeder ligt bij de Fiom. Kan ik er inzage in krijgen?

Nee, dat kan niet zonder de toestemming van je biologische moeder. Wel heb je recht op je ‘afstammingsgegevens’; dat zijn gegevens over de identiteit van je biologische ouders en de omstandigheden rondom je geboorte en de afstand.