Hoe kunnen mijn ouders mij aanmelden?

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. en is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf niet aanmelden op Altra College, het samenwerkingsverband beslist wat de beste plek is voor een leerling. Als het samenwerkingsverband vindt dat jij het beste terecht kan op het speciaal onderwijs, geven ze een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring af. Vraag hierom bij de zorgcoördinator van school.

Kijk ook bij: Aanmelden.