Hoe onderhouden jullie het contact met mijn ouders?

Wij kunnen op veel manieren contact hebben met je ouders, dat verschilt per Altra College. Denk bijvoorbeeld aan ouderavonden, rapportgesprekken, oudergesprekken, nieuwsbrieven, e-mail, per telefoon, huisbezoek en informatiemiddagen.