Ik wil een kind adopteren. Moet ik daarvoor bij de Fiom zijn?

Nee, je moet dan contact opnemen met de Stichting Adoptievoorzieningen (postbus 290, 3500 AG Utrecht, T 030 2321640) of met de adoptie-unit van de Raad voor de Kinderbescherming in Haarlem (T 023 8882500).