Kost de hulp mij geld?

Nee, voor de hulp van Altra hoeft u niet  te betalen. Soms komt het voor dat we voor zeer specialistische hulp moeten doorverwijzen, waarvoor een eigen ouderbijdrage kan worden gevraagd. Dit wordt altijd vooraf gemeld. Ouders van leerlingen van Altra College vragen wij een vrijwillige bijdrage van €100,- voor niet gesubsidieerde uitgaven en buitenschoolse activiteiten (sinterklaas en kerstviering, uitstapjes en extra activiteiten).