Krijg ik huiswerk op Altra College?

Dat hangt af van de klas waarin je zit, maar ook op het Altracollege kun je huiswerk meekrijgen.