Wat doen jullie tegen pesten?

We hebben een pestprotocol. Er is er bij ons op school zoveel toezicht dat we pesten meestal snel signaleren. We grijpen dan direct in: er volgen dan gesprekken met alle betrokkenen. De pester(s) en hun ouders, degene die gepest wordt en soms met de klas. We bedenken wat er moet gebeuren om het pesten te stoppen en houden in de gaten of de aanpak werkt.