Welke vakken kan ik volgen?

Dat hangt af van het soort onderwijs dat je volgt. Welke vakken er voor jou zijn, lees in de schoolgids van jouw school.

De hoofdvakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, maatschappijleer en sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling (Leefstijl/Kanjer). Aangevuld met: aardrijkskunde, geschiedenis, economie (wereldoriëntatie), lichamelijke opvoeding (gym) en biologie (oriëntatie op de natuur).

Voor sommige leerlingen wordt dit aangevuld met praktijkvakken zoals algemene technieken, ICT, consumptieve technieken en beeldende vorming.