Wie heeft er allemaal toegang tot mijn dossier?

Uw dossier is van u, natuurlijk heeft recht om uw eigen dossier en dat van uw kind te bekijken.
Als uw kind ouder is dan zestien jaar, moet uw kind hiervoor wel eerst toestemming geven.
Jongeren vanaf twaalf jaar mogen zelf hun gegevens inzien. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen dat als de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) hier toestemming voor geven.

Wanneer de privacy van personen in het dossier moet worden beschermd, kan toegang tot (delen van) het dossier worden geweigerd. Wanneer hulpverleners van andere organisaties toegang tot uw dossier willen, vragen wij altijd uw toestemming. Lees hier meer over uw privacy.