Privé: Advies & ontwikkeling


Inrichten zorgstructuur

“Hoe krijgen we de zorgstructuur bij ons op school nu echt werkend?

We weten wat de dagelijkse praktijk vraagt van u en uw team. We weten ook dat tijdige signalering van problemen preventief werkt. En hoe belangrijk leerlingbesprekingen hierin zijn. In de praktijk blijkt het lastig om docenten en mentoren daadwerkelijk te laten handelen naar de zorglijnen. Door haar kennis en ervaring kan Altra helpen met inrichten van de zorgstructuur.

 

Inhoud van het traject

Samen analyseren we hoe op uw school de zorgstructuur is ingericht. We zien wat goed gaat en ook wat verbeterd kan worden. We analyseren het zorgproces, het aanbod en de zorglijnen. Indien gewenst coachen en trainen we het docenten- en mentorenteam om volgens de beoogde zorgstructuur te werken.

 

Resultaat

Na afloop van het traject is de zorgstructuur helder geformuleerd en systematisch ingericht. De taken en verantwoordelijkheden en ook de communicatielijnen zijn helder. Afhankelijk van het gekozen traject hebben docenten- en mentorenteams ook leren werken volgens de beoogde zorgstructuur en trekken zij samen op met ouders en ketenpartners.

 

Voor wie?

De zorgcoördinator, intern begeleider of interne zorgteams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Scholing van docenten en mentoren kan onderdeel zijn van het traject. Voor een succesvolle implementatie is het van belang dat het management vanaf het begin betrokken wordt bij het traject.

 

Tijdsbesteding en doorlooptijd

Het betreft een traject op maat. Vooraf stellen we een plan van aanpak op en benoemen we het gewenste resultaat. Tijdbesteding en doorlooptijd zijn afhankelijk van het af te spreken traject.

 

Tot slot

Voor borging van de afgesproken zorgstructuur is het belangrijk dat de zorglijnen ook na het begeleidingstraject onderwerp van gesprek blijven, bijvoorbeeld in teamoverleg en als onderdeel van het bekwaamheidsdossier.

 

Waarom dit traject?

Passend Onderwijs vraagt van scholen om kwalitatief onderwijs te bieden aan leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Vroegtijdig signaleren is van belang, Alleen dan kun je leerlingen optimaal helpen om zich te ontplooien en kun je ouders hierin ondersteunen. Een heldere en goed werkende zorgstructuur is daarvoor cruciaal.