Privé: Advies & ontwikkeling


School Wide Positive Behavior Support

“Hoe creëren we op onze school een sociaal en veilig klimaat voor leerlingen en medewerkers?”

Met PBS gaat u met deze vraag aan de slag. PBS is een schoolbrede preventieve aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Op basis van data over leren en gedrag worden beslissingen genomen: hoe gaat het met verzuim, aantal incidenten, gedrag in de algemene ruimtes? Altra helpt schoolteams bij de invoering van PBS.

 

Inhoud van het traject

We vertalen de waarden van de school naar concrete gedragsverwachtingen. Samen inventariseren we het grootste gedragsprobleem waar het team tegenaan loopt. Dan formuleren we een PBS-oplossing. Na zes weken evalueren we. Desgewenst kunnen we daarna meerdere problemen oppakken. Er is veel aandacht voor borging van afspraken. Een werkgroep vanuit het team signaleert, overlegt en stuurt van binnenuit het proces. De directeur of manager maakt, naast bijvoorbeeld de conciërge, een zorgmedewerker en docenten, deel uit van deze werkgroep.

 

Resultaat

Na afloop van het traject werkt u succesvol met PBS. U meet vorderingen in gedrag. Voor gedragsproblemen zijn preventieve oplossingen gevonden: gedragsverwachtingen voor leerlingen én medewerkers zijn helder geformuleerd en worden aangeleerd. U weet hoe u gewenst gedrag succesvol stimuleert. Daardoor neemt probleemgedrag af en de effectieve leertijd neemt toe.

 

Voor wie?

Teams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO’s. Voor een succesvolle implementatie is het van belang dat management vanaf het begin betrokken is bij het traject.

 

Tijdsbesteding en doorlooptijd

Het betreft een traject op maat. Samen stellen we een plan van aanpak op en het gewenste resultaat. Tijdbesteding en doorlooptijd zijn afhankelijk van het af te spreken traject. Voor een volledig PBS-traject staat minimaal drie jaar.

 

Tot slot

PBS organiseert interventies op drie niveaus, van een basisaanpak voor alle leerlingen tot intensieve hulp voor enkele specifieke zorgleerlingen.

 

Waarom dit traject?

PBS blijkt aantoonbaar succesvol in het vergroten van het gevoel van veiligheid van leerlingen, in verlagen van problematisch gedrag, verlagen van pestgedrag en verbetering van schoolprestaties. De effectieve leertijd neemt toe. De betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces wordt vergroot. Daardoor krijgt een docent meer plezier in het werk. De samenwerking met ouders wordt verbeterd. Docenten zijn beter in staat om zorg op maat te leveren. Zo verbetert PBS de onderwijs- en werksituatie. Resultaat daarvan is onder andere verlaging van het ziekteverzuim.