Omgaan met emotie, grensoverschrijdend gedrag en agressie