Fiom


Adoptienazorg

Afstand en adoptie hebben invloed op de levens van iedereen die erbij betrokken is. De beleving is voor iedereen anders. Fiom ondersteunt bij twijfels en vragen.

 

Adoptie verwerken

Bij een adoptie zijn altijd drie partijen betrokken: geadopteerden, vrouwen (of echtparen) die afstand hebben gedaan van hun kind en de adoptieouders. Door adoptie ontstaat een levenslange verbintenis tussen mensen. Alle partijen kunnen terecht bij Fiom om te praten over hun positie en de moeilijkheden waar ze eventueel tegenaan lopen.

 

Ben je geadopteerd?

Je kunt bij ons terecht als je hier problemen van ondervindt. Het kan zijn dat vragen je bezig blijven houden. Waarom kon mijn moeder niet voor me zorgen? Op wie lijk ik? Wie is mijn vader? Moet ik ze gaan zoeken? Je bent bij ons van harte welkom met al je vragen. Wil je meer weten over zoekacties? Dan kun je terecht bij de landelijke fiom.

 

Heb je een kind afgestaan?

Als biologische ouder (moeders en vaders) heb je afstand gedaan van je kind. Je was te jong of kon niet voor een kind zorgen, of misschien vonden je ouders jou niet geschikt als moeder. En toch ben je er één, want ergens loopt een zoon of dochter van u rond. Opgevoed in een ander gezin. De manier waarop het afstaan van een kind beleefd wordt, is erg verschillend. Verdriet, spijt, schuld… Het afstaan van een kind is emotioneel vaak erg ingewikkeld. Je wilt de gebeurtenis een plek geven, het aan je partner vertellen of aan andere mensen uit je omgeving… Of je wilt graag in contact komen met je afgestane kind… Je kunt allerlei vragen hebben. Wil je hulp?Neem dan contact op met Fiom.

 

Adoptieouders

Als adoptieouder kun je bij ons terecht wanneer je kind bezig is met haar/zijn afkomst of op zoek is naar zijn of haar biologische ouders. Wat houdt dat allemaal in? Hoe begeleid je je kind daar zo goed mogelijk bij? Maar ook: wat betekent dat voor jezelf?