Ouders


Uw privacy

Voor goede hulpverlening is het nodig om een dossier bij te houden. Hierin leggen we de gegevens vast van u, uw kind en anderen die betrokken zijn bij de hulp aan uw gezin. Altra gaat zorgvuldig om met de gegevens over uw gezin. De afspraken hierover staan in ons Privacyreglement Altra Jeugd en Opvoedhulp. De belangrijkste afspraken leest u op deze pagina.

De gegevens kunnen anoniem door ons gebruikt worden om te onderzoeken of de hulp die we bieden goed werkt en voor controle door de Inspectie voor de Jeugdzorg. In alle andere gevallen dat wij uw gegevens aan andere organisaties leveren, vragen wij eerst uw toestemming.

Uw dossier

Welke gegevens leggen wij vast in het dossier?

In het dossier leggen wij de persoonsgegevens vast, (zoals uw naam, adres en geboortedatum) van u en uw gezinsleden of andere betrokkenen. Ook informatie die nodig is voor de hulpverlening, zoals gespreksverslagen, het hulpverleningsplan, brieven en notities worden hierin bewaard.

 

Wie mogen het dossier inzien?

De gegevens in het dossier zijn persoonlijk, niet iedereen mag dit dossier inzien. Alleen die medewerkers die betrokken zijn bij de hulp mogen dat inzien. En dan alleen als dat nodig is voor de hulp. U heeft recht om het dossier van uw kind in te zien als hij/zij jonger is dan zestien jaar. Jongeren vanaf twaalf jaar mogen ook zelf hun dossier inzien. Alleen in uitzonderingsgevallen kan van deze regels worden afgeweken.

 

Digitaal registratiesysteem

De dossiergegevens worden vastgelegd in een digitaal registratiesysteem, dat enkel toegankelijk is voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk. Als de gegevens onjuist zijn kunt u vragen om ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Als u hulp van Altra krijgt registreren wij u in MULTIsignaal. Andere hulpverleningsorganisaties werken hier ook mee. Zo voorkomen we dat hulpverleners langs elkaar heen werken en kan snel en makkelijk contact gelegd worden om de hulp aan u en uw gezin goed af te stemmen. In MULTIsignaal staat alleen dat u hulp krijgt, niet welke hulp of de reden waarom u hulp ontvangt. Meer weten over MULTIsignaal en privacy? Kijk op http://www.multisignaal.nl/faq/.