Wanneer kan Altra u helpen?


Mijn kind is anders dan andere kinderen

‘Mijn zoon is heel beïnvloedbaar, ik was bang dat hij het verkeerde pad op zou gaan. Wat kon ik het beste doen? Het was een hele steun samen met een hulpverlener het juiste pad uit te stippelen.’

Vader over het hulpprogramma Salto.

 

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking? Is uw kind anders dan andere kinderen? Dan staat u als ouders voor een flinke uitdaging. En kampt uw kind daarnaast ook nog met een psychiatrische stoornis of gedragsstoornis? Dan komt uw gezin behoorlijk onder druk te staan. De problemen stapelen zich dan op, thuis, op school en in uw directe omgeving.

 

Altra  ondersteunt u, uw kind en de school. We kijken altijd of er familieleden, vrienden of buren zijn die uw gezin kunnen helpen. Want die steun kunt u zeker gebruiken! Doel is dat uw gezin weer grip op de problemen krijgt en uw kind al zijn talenten kan benutten.