Professionals


Aanmelden

Jeugd- en opvoedhulp

Heeft u vragen over onze specialistische jeugd- en opvoedhulp of wilt u iemand aanmelden?
Bel dan tussen 09:00 en 13:00 uur met 020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl.

 

Crisis

Is er sprake van een crisissituatie of heeft u vragen over het aanmelden van een crisis? Neem dan tussen 9.00 en 13.00 uur contact op met onze crisishulp op 020-5558400 of mail naar contact@altra.nl. Deze mailbox wordt gedurende de hele werkdag gelezen. Als er sprake is van crisis, gelieve dit in het onderwerp van de e-mail te noteren, dan bellen wij u dezelfde dag nog op. Buiten werktijden kunt u bij crisis contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000.

 

Speciaal en passend onderwijs

Leerlingen kunnen terecht bij Altra College als ze een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband. De zorgcoördinator van school kan hier om vragen. De samenwerkingsverbanden in de regio’s waar Altra College actief is zijn:

 

Neem contact op met educe@ihub.nu voor informatie over passend onderwijs of met één van onze locaties voor informatie over ons speciaal onderwijs.

 

Overige vragen

Voor alle overige, niet zorginhoudelijke vragen kunt u mailen naar: info@altra.nl