Professionals


Goed te weten

Kosten

De hulp van Altra kosteloos.

 

Snel starten

Altra streeft ernaar om zo snel mogelijk te starten met de hulpverlening. Toch kan het soms zijn dat er een wachtlijst is. Dan nemen we contact met de cliënt op en bespreken we in een kennismakingsgesprek wat gedaan kan worden om de wachttijd te overbruggen.

 

Klachten

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs en de hulpverlening. Toch kan het gebeuren dat een ouder of jongere niet tevreden is.

Wij vragen de cliënt de klacht eerst met de betrokken medewerker of leidinggevende te bespreken. Samen kijken we wat we kunnen doen om de klacht op te lossen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de cliënt ook een klacht indienen bij de directie of bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

Ouders en cliënten in de jeugdzorg kunnen ondersteuning krijgen bij het indienen van een klacht van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), zie voor meer informatie www.akj.nl. Leerlingen van het Altra College en de Bets Frijlingschool kunnen ondersteuning vragen bij de interne vertrouwenspersonen.

 

Privacy

Onze leerlingen en cliënten hebben recht op de bescherming van persoons- en hulpverleningsgegevens. Altra zorgt ervoor dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Daarom zijn hierover regels en afspraken vastgesteld in het privacyreglement. Wij registreren al onze cliënten bij Matchpoint. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom.

Meer weten? Bekijk het Privacyreglement Altra.

 

Werkgebieden

Altra is werkzaam in Amsterdam, Amstelland, De Meerlanden, Haarlemmermeer, Waterland, West-Friesland en Zaanstreek.

 

Klik hier voor de contactgegevens.