School zoekt zorg


Hoe we werken

Als organisatie die veel belang hecht aan maatwerk, hebben we natuurlijk niet één vaste werkwijze. Een school voor speciaal basisonderwijs heeft andere ondersteuning nodig dan een reguliere school. We hebben wel een aantal vaste uitgangpunten in ons werk.

 

Op de school

De kinderen komen niet naar ons, wij komen naar de kinderen. Op school dus. Zo leren we leerlingen, de ouders, de docenten en  de cultuur van de school kennen. Dat kan met een heel team zijn, maar ook met één medewerker. Gewoon, wat nodig is.

 

Vaste medewerkers

Vaste medewerkers kennen de cultuur en de situatie op school. En misschien nóg belangrijker, school en ouders kennen onze medewerker.

 

Laagdrempelig

Daardoor ervaren kinderen, ouders en docenten een lage drempel om bij ons aan te kloppen.

‘Ouders vragen vaak pas hulp als de problemen hen boven het hoofd groeien. Ik ben bekend op school en ken de situatie van de ouders. Daarom stappen ze op mij wél makkelijk af, gewoon met een vraag of voor advies.’ Ingrid Bruining, ouder – en kindadviseur op verschillende basischolen in  Amsterdam. 

 

Op maat

Wat heeft uw school, wat hebben uw docenten en ouders nodig om optimaal te functioneren? Die vraag proberen we, samen met de school te beantwoorden. Daaruit ontstaat een unieke mix van begeleiding, die vaak wel uit vaste elementen bestaat.

 

Vaste elementen

De vaste elementen van onze begeleiding en hulpverlening richten zich op:

  • individuele begeleiding leerling;
  • groepsgerichte begeleiding en training;
  • ouderbegeleding /opvoedondersteuning;
  • individuele begeleiding /coaching docent;
  • coaching/intervisie  team;
  • advies zorgteam.

 

Oplossingsgericht

Iedereen doet ook dingen goed, zelfs als er veel fout gaat. Wat maakte die ene keer tot een succes? Kan hij of zij dat in een andere situatie ook zo aanpakken?  Bij de oplossingsgerichte aanpak gaat Altra op zoek naar die positieve uitzonderingen. Dat sluit aan bij onze visie dat een duurzame  oplossing uit onze cliënten en partners zelf moet komen.  We versterken de kracht die mensen in zich hebben.

Een tweede kernmerk van onze werkwijze is handelingsgericht werken. Een methode waarmee scholen op een structurele manier hun leerlingen gedifferentieerd en doeltreffend kunnen  begeleiden, afgestemd op ieders specifieke behoefte. Deze werkwijze ondersteunt het handelingsgericht werken in de scholen.

 

Werkzaam

We werken zo veel mogelijk met methodes die ook echt werken. Methodes die goed onderbouwd of bewezen effectief zijn, zijn opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van NJI.