School zoekt zorg


Scholen vertellen

Hier leest u 3 interviews met scholen waar Altra zorg biedt:

  1. Altra en SBO De Kans bundelen hun krachten
  2. Nova College: praktische ondersteuning op de werkvloer
  3. Amsterdamse Plusschool: ‘Hij ondersteunt mij, maar neemt de boel niet over’

 

 

Altra en SBO De Kans bundelen hun krachten: ‘We werken tenslotte met hetzelfde kind.’

De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West. De naam is afgeleid van de visie binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam: ‘Kinderen Allemaal Naar School’. Altra begeleidt hier leerlingen met gedragsproblemen.

De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West. De naam is afgeleid van de visie binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam: ‘Kinderen Allemaal Naar School’. Altra begeleidt hier leerlingen met gedragsproblemen.

 

Hans Klaassen is directeur op De Kans en de relatie met Altra gaat ver terug, Altra biedt al vijftien jaar schoolmaatschappelijk werk op zijn school. Hans: ‘Raymond Pinas (afdelingsmanager 0-12) en ik hadden al contact met elkaar door het schoolmaatschappelijk werk dat Altra biedt. Ik weet dus uit ervaring dat Altra een betrouwbare partner is en dat heeft geresulteerd in naschoolse dagbehandeling voor onze kinderen.’

 

Laagdrempelig

Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking en leer- of gedragsproblemen. Centraal staat het verbeteren van hun sociaal functioneren, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het leren omgaan met andere kinderen. ‘Het voordeel van de behandeling is dat ouders actief worden betrokken bij de schoolprestaties en ontwikkeling van hun kind. Daarnaast is het voor zowel kind als ouders een veilig gevoel dat de begeleiding gewoon op school is. Ouders hoeven hun kind niet nog eens weg te brengen en voor kinderen is een vertrouwde omgeving heel belangrijk. Als een kind zich veilig voelt, pakt het alles makkelijker op.

 

Wensen

‘De grootste zoektocht nadat de begeleiding is afgerond, is: hoe gaan we nu verder? Je kunt een kind niet zomaar na anderhalf jaar intensief begeleiden loslaten. Mijn wens is een reguliere naschoolse opvang, maar dan wel bij ons op school. Wat ons aanspreekt in de samenwerking met Altra is de inhoudelijke afhankelijkheidsrelatie. We hebben beide hoge ambities en we weten van elkaar wat we doen. Dat is enorm stimulerend. We werken tenslotte met hetzelfde kind. Wat ons betreft mag de samenwerking nog lang duren!’

 

 

Nova College: praktische ondersteuning op de werkvloer

‘De schoolcoaches zijn mensen met praktijkervaring, hun adviezen zijn praktisch bruikbaar. Theoretici hebben we genoeg op school’. Duidelijk. Docent Yvonne van de Ven is enthousiast over de inzet van de schoolcoaches van Altra op het Nova College.

Yvonne is een ervaren docent. Ze heeft lang in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gewerkt en weet hoe ze leerlingen met gedragsproblemen of leerachterstanden moet aanpakken. Dat komt van pas nu ze een gemengde vierde klas vmbo, praktijk onderwijs en nieuwkomers onder haar hoede heeft. Toch is het ook voor haar waardevol om af en toe met de coach van Altra te kunnen overleggen. Yvonne: ‘Ik zit met hem op één lijn. We sparren met elkaar: hoe zou jij dat nou aanpakken, wat denk jij van deze leerling? Zo heb ik hem eens gevraagd te observeren in mijn klas, waar het moeizaam liep. Ik wilde weten: ligt het nou aan mij, of is dit gewoon een heel moeilijke groep? Ik schat zijn kennis zeer op waarde.’

 

Vak apart

De schoolcoaches worden ook door andere leerkrachten gewaardeerd. Yvonne: ‘Collega’s met minder ervaring of grotere problemen hebben baat bij coachende begeleiding. Hier op school in de bovenbouw zijn de leerlingen praktijkonderwijs verdeeld over verschillende klassen. Het is daarom nu extra belangrijk dat er ondersteuning is, want lesgeven aan praktijkleerlingen is een vak apart. Niet alle leerkrachten hebben daar ervaring mee. Maar ook in de reguliere vmbo klassen zijn leerlingen en leerkrachten die extra begeleiding nodig hebben. Met de invoering van het passend onderwijs zal dit alleen maar toenemen en wordt de rol van de schoolcoaches nog belangrijker.’

 

Op de werkvloer

De begeleiders van Altra vormen de link tussen het onderwijsveld en de hulpverlening. Hoe passen ze in de structuur van de school? Yvonne: ‘De zorgcoördinator zorgt voor een goede zorgstructuur en de indicaties van leerlingen. De schoolcoaches zijn actief op de werkvloer, dat is hun meerwaarde. Ze ondersteunen individuele leerlingen, leerkrachten maar ook het onderwijsteam. Ze bedenken praktische oplossingen als het met een leerling niet lekker loopt. Van een tafeltje aan de muur voor een leerling met concentratieproblemen; instructie in kleine porties voor een leerling die moeite heeft de leerstof te behappen, tot het advies een leerling door te verwijzen voor diagnose.’

Daar kan ik wat mee!

Yvonne is blij met de inzet van de schoolcoaches en vindt het belangrijk dat deze nieuwe vorm van begeleiding de kans krijgt verder te groeien en haar meerwaarde te bewijzen. Yvonne: ‘Voor de introductie van zo’n nieuwe werkvorm is het heel belangrijk dat de coaches hun werk goed uitleggen aan de teamleiders en de zorgcoördinatoren. Als de hulpmogelijkheden duidelijk zijn, kunnen ze zich voorstellen in de teams. Zodat nog meer collega’s denken: hé, daar kan ik wat mee!’

 

Ambulante begeleiding op Amsterdamse Plusschool: ‘Hij ondersteunt mij, maar neemt de boel niet over’

‘Ik kom uit het bedrijfsleven en ben eigenlijk het onderwijs ingerold’ vertelt Kees. Kees werkt bij de Amsterdamse Plusschool als docent autotechniek. Deze school is opgezet voor leerlingen die door gedragsproblemen of situatie thuis in het reguliere onderwijs niet kunnen meekomen.

Niet de makkelijkste leerlingen om te onderwijzen. De steun van Michel Verbruggen, ambulant begeleider van Altra, is dan ook zeer welkom. Kees:’Ik werkte als autotechnicus bij een dealerorganisatie, waar ik de werkplaats beheerde. Een van mijn taken was de interne opleiding van jonge medewerkers en stagiairs. Leermeester. Ik vond dat erg leuk om te doen, om jongens op te leiden, mijn vak en kennis over te dragen. Op een gegeven moment dacht ik: ik wil het onderwijs wel eens in, kijken of mij dat ligt.’

Na een periode in het reguliere onderwijs, heeft Kees nu leerlingen met gedragsproblemen onder zijn hoede. Dat vergt een speciale inzet. Kees: ‘De leerresultaten worden voor 60% bepaald door de relatie leerkracht – leerling, en waarschijnlijk ligt dat hier nog hoger. Werken aan je relatie is zo belangrijk!’

 

Wederzijdse klik

Juist bij de omgang met de leerlingen ervaart Kees grote steun van Michel Verbruggen, ambulant begeleider van Altra. Kees: ‘Michel geeft me begeleiding en advies hoe met deze jongeren om te gaan. Ik heb een aantal theoriesessies gehad en krijg begeleiding in de praktijk waar ik veel aan heb. Hij liet me via video-opnames zien wat ik bij de leerlingen oproep. Hoe ik op bepaalde situaties reageer, wat goed werkt en wat minder goed. Het is heel goed om dat terug te zien, ik heb daar veel van geleerd. Daarnaast kan ik Michel altijd advies vragen. Hij kent de leerlingen goed.’

Michel is is zelf docent techniek geweest. Is dat een voordeel? Kees: ‘Het is prettig dat Michel weet hoe het eraan toe gaat in een praktijklokaal. De situatie is soms slecht te overzien; de ene leerling staat in die hoek te sleutelen, de andere is in de andere hoek met gereedschap bezig. Soms moet ik op mijn gehoor en gevoel afgaan om te bepalen of het goed gaat. Michel begrijpt dat.’

 

Doen wat nodig is

Ambulant begeleider Michel verdeelt zijn tijd over de begeleiding van de leerkrachten en de leerlingen. Michel: ‘De docenten geven zelf aan welke steun ze nodig hebben. Ik kijk mee hoe het gaat in de klas, ga mee op ouderbezoek, kan een training geven op locatie voor meerdere docenten. Ik doe wat op dat moment nodig is.’ Kees valt in: ‘We zijn samen op huisbezoek geweest. Dat was een heel prettige ervaring – sowieso ga je altijd met zijn tweeën, voor de veiligheid en de ondersteuning. Michel en ik vulden elkaar aan. Hij ondersteunt mij, maar hij neemt de boel niet over.’

 

Vertrouwensband

Michel en Kees hebben in korte tijd een vertrouwensband opgebouwd. Wat maakt hun band zo speciaal? Michel: ‘Hij is volstrekt authentiek. Kees is Kees, met al zijn kwaliteiten en aandachtspunten. Die kent hij zelf ook en daar is hij open over. Het fijne van het werken met Kees is dat hij graag wat wil leren.’ Kees beaamt dat meteen: ‘Ik vind: stel je maar kwetsbaar op, waarom niet? Ik vraag dat ook van mijn leerlingen en daarvoor moet je ook een stukje van jezelf blootgeven. Ik hoef het wiel niet uit te vinden als iemand anders dat al heeft gedaan. Ik leer graag wat van een ander.’