Specialistische jeugd & opvoedhulp


Alle programma’s op een rij

Als blijkt dat meerdere of ernstige problemen spelen waar ouders zelf niet uitkomen dan kan Altra helpen. We bieden intensieve hulp in de eigen omgeving van het gezin. We bieden gezinnen ondersteuning op maat, samengesteld uit onderdelen van onze specialistische interventies. Klik op één van de buttons, of download onze Catalogus: Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp; passend onderwijs; speciaal onderwijs.

 

Ambulant crisisteam

Ambulante hulp thuis en op school (AToS)

Beter pASSendklas

Handelingsgerichte diagnostiek

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding

NIKA Ouderschap Blijft

Salto Samen Hier

School2Care

Signs of Safety

Sportzorg – Tools!

Toptraject

Traumabehandeling

Videohometraining