Alle programma’s op een rij


Kind- oudertherapie

Spelend ontdekken wat je kan

Soms zijn kinderen te snel boos of bang of verdrietig. Of ze zijn juist stilletjes en teveel in zichzelf gekeerd. Soms geven kinderen te snel op en maakt het allemaal niets meer uit. Er is iets aan de hand, waardoor het op school of thuis niet goed gaat en het houdt niet vanzelf op. Therapie kan dan helpen. Samen met de therapeut ontdekken kinderen al spelend of tekenend wat hen bezig houdt, hoe ze de baas kunnen worden over hun zorgen en wanneer ze zich sterk en blij voelen. Therapie helpt kinderen te ontdekken wat ze goed kunnen, wat ze graag zouden willen en hoe je kunt doorzetten. Kinderen leren weer trots op zichzelf te zijn.

 

“Geraakt door het conflict” 

Doelgroep

Als ouders, leerkrachten of hulpverleners zich ondanks hun inspanningen zorgen blijven maken over een kind, kan therapie ingezet worden. Voor het ene kind kan er voor individuele therapie gekozen worden en voor een ander kind kan therapie samen met de ouder beter helpen. Kinderen kunnen samen met de therapeut en met het speelgoed of de creatieve materialen op ontdekkingstocht gaan en zichzelf zo steeds beter leren kennen.

Ouders kunnen ook met het hele gezin creatief aan de slag gaan. Het gezin gaat samen aan het werk, terwijl de therapeut de ouders ondersteunt om ondertussen praktisch te oefenen, met wat belangrijk is voor hun kind. Bijvoorbeeld: welke speciale aandacht geef je aan je kind en hoe verdeel je de aandacht tussen je kinderen. Therapie sluit altijd aan op de wensen en mogelijkheden van kinderen en hun ouders.

 

Doel

Voor kinderen is het soms moeilijk om over lastige gedachten en gevoelens te praten. Voor ouders kan het moeilijk zijn om een verandering op gang te brengen. Creatieve bezigheden, zoals spelen en tekenen, kunnen hiermee helpen. Deze therapie helpt om:

 • Een vastgelopen ontwikkeling op gang te brengen.
 • Emotionele problemen te verminderen.
 • Ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.
 • Veranderingen uit te proberen en nieuw gedrag te oefenen.
 • De relatie tussen ouder en kind te verbeteren.
 • De ouder te versterken.

 

 

Werkwijze

 • Na een kennismakingsgesprek met de therapeut, komt een kind of het gezin een of meerdere keren een uur per week spelen of creatief werken.
 • Daarna bespreekt de therapeut deze ervaring met de ouders en wordt afgesproken hoe en waarmee het kind of het gezin op dit moment het beste geholpen kan worden.
 • Daarna komt een kind of het gezin vijf tot tien keer wekelijks een uur naar therapie om te spelen of beeldend te werken. De therapeut sluit aan bij de inbreng van het kind of het gezin en speelt of werkt met hen mee.
 • De therapeut geeft woorden aan ervaringen, verbindt beeld met taal en brengt ordening en verdieping aan.
 • Na de afgesproken periode worden de successen besproken en besloten of de therapie kan worden afgerond.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de kind-oudertherapie kunt u terecht het aanmeldteam.