Alle programma’s op een rij


Blijf/HVO-Querido

Ouders wonend in de vrouwen- en gezinsopvang verdienen extra aandacht. Ze leven met stress en angst en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.  De situatie heeft ook gevolgen voor het kind. Ook hij leeft in spanning, wat invloed heeft op hoe hij zich voelt, ontwikkelt en gedraagt. Altra spant zich in om zorgen weg te nemen, de veiligheid te vergroten, de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de ouder(s) te helpen hun eigen kracht te herkennen en te gebruiken.

 

“Zij miskent haar talent”

 

Voor wie?

Altra biedt hulp aan ouders en kinderen in de vrouwen- en gezinsopvang die vaak door een combinatie van problemen tijdelijk niet over een veilig onderdak en een eigen huis beschikken. Voor een goede ontwikkeling van het kind is de rol de ouder heel belangrijk. Wij helpen hen hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze nog meer voor hun kind kunnen betekenen. De invloed van de onrust, de veranderingen en het niet thuis kunnen wonen op een kind is niet altijd meteen te merken. Om problemen op korte of langere termijn te voorkomen, is het belangrijk dat het kind zijn ervaringen hiermee kan verwerken en leert zijn gevoelens op een goede manier te uiten.

 

Doel

Ons doel is het herstellen van het dagelijkse levensritme en zorgen dat de problemen zo min mogelijk schade toebrengen aan de toekomst gezin en kind. Altra biedt allerlei soorten hulp, van individuele ondersteuning tot groepstrainingen. Hulpverlening is maatwerk en er altijd op gericht dat ouder en kind zo snel mogelijk weer zonder hulp van Altra verder kunnen.

 

Hoe doen we dat?

Altra maakt voor zowel ouder als kind een hulpprogramma op maat. De hulp die Altra biedt, sluit aan bij de hulp die door HVO-Querido of Blijf geboden wordt. Als het nodig is, heeft Altra ook contact met de school van het kind. We kijken samen wat er aan de hand is en hoe we het beste kunnen helpen. Aansluitend kunnen we verschillende trainingen bieden voor bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding en het contact met het kind, omgaan met agressie, het aanleren van sociale vaardigheden en het vergroten van weerbaarheid. Belangrijke thema’s in ons programma zijn ook het leren omgaan met gevoelens van boosheid, verdriet en loyaliteit, het verwerken van nare ervaringen en het verminderen van schaamte en schuldgevoel.

Daarnaast hebben we altijd aandacht voor de ouder-kindrelatie (hechting). Ook als extra inzet nodig is om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen, kan Altra een rol spelen.

 

Meer informatie en aanmelden

Neem dan contact op met het aanmeldteam. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 13:00 uur op 020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl.