Alle programma’s op een rij


Handelingsgerichte Diagnostiekmodule

Wat is er aan de hand? Hoe komt het? Hoe lossen we het op?

De Diagnostiekmodule van Altra biedt professionals, ouders en kinderen houvast bij de hulpverlening aan cliënten met opvoed-, opgroei- of onderwijsproblemen. De module helpt bij het beantwoorden van vragen als: ‘wat is er aan de hand?’, ‘hoe komt het dat deze problemen er zijn?’ en ‘wat kunnen we het beste doen om de problemen op te lossen?’.

 

Doelgroep

Kinderen en hun opvoeders/leerkrachten in de leeftijd van 0-18 jaar.

 

Doel

De Diagnostiekmodule kan op verschillende momenten in het hulpverleningsproces worden ingezet. Dit kan zowel voorafgaand aan de hulpverlening, als wanneer de hulpverlening vastloopt. De handelingsgerichte diagnostiekmodule helpt.

 

  • Er is meer zicht op de aard en ernst van de problematiek.
  • Er is meer zicht op het ontstaan en het voortbestaan van deze problemen.
  • Het is duidelijk wat de opvoedings-, de ondersteunings- en de onderwijsbehoeften zijn van het kind.
  • Het is duidelijke welke hulp (thuis en op school) geboden dient te worden.

 

Werkwijze

Met behulp van de Diagnostiekmodule beantwoorden we vragen van professionals en hun cliënt op het gebied van opvoed-, opgroei- en onderwijsproblematiek. We verwijzen gericht door als er behoefte is aan psychiatrische diagnostiek, orthodidactisch onderzoek of forensische diagnostiek. Altra heeft samenwerkingsafspraken met de Bascule, waardoor onze cliënten gebruik kunnen maken van een verkorte route voor aanvullende psychiatrische diagnostiek.

 

De module duurt gemiddeld drie tot vijf weken. We beginnen met een intakegesprek waarin we onder meer de vragen formuleren waarop de diagnostiek antwoord moet geven. De module eindigt met een eindgesprek waarin we een cliëntspecifiek advies formuleren waarmee de professional direct aan de slag kan.

 

De Diagnostiekmodule van Altra is gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek. Kenmerkend voor deze methode is dat het diagnostisch proces systematisch en transparant verloopt en dat er gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare psychologische instrumenten. Informatie wordt doelgericht verzameld in nauwe samenwerking met cliënten en andere betrokkenen. In de diagnostiek is er altijd aandacht voor risicofactoren en beschermende factoren bij kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Diagnostiekmodule van Altra kunt u contact opnemen met Nina Draaisma, 06-33316091 of neem contact op met het aanmeldteam.