Alle programma’s op een rij


Ouderschap Blijft

Wanneer de conflicten zo hoog oplopen tussen scheidende of gescheiden ouders dat er geen contact meer mogelijk is, zijn kinderen vaak de dupe. Conflicten, slechte communicatie en moeizame of geen omgang zijn zeer belastend. Bij Ouderschap Blijft werken we aan herstel. Want ondanks de scheiding blijft men gezamenlijk ouders van hun kind. Tijdens de begeleiding en bemiddeling staat daarom altijd het kind centraal.

“Hoe willen jullie dat je zoon terugkijkt op de scheiding?”

 

Doelgroep

Ouderschap Blijft biedt hulp aan scheidende of gescheiden ouders in een complexe of conflictueuze situatie. Als gevolg van (chronische) conflicten tussen ouders, overleggen ze niet of nauwelijks over het kind en verloopt de omgang van het kind met de uitwonende ouder moeizaam. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het kind bedreigd. De hulp wordt ingezet wanneer eerdere pogingen vanuit eigen initiatief, eigen netwerk of niet geïndiceerde hulpverlening geen of nauwelijks effect hebben gehad.

 

Doel

Samen werken we aan constructieve communicatie en samenwerking tussen ouders ten behoeve van hun kinderen. Continuïteit in de omgang tussen het kind en de ouders is ook een belangrijk doel, daar maken we heldere afspraken over. Het belang en de veiligheid van het kind staan steeds centraal.

 

Aanpak

Na een kennismakingsgesprek met beide ouders wordt een samenwerkingscontract met doelen opgesteld. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor:

  • Bemiddeling: bemiddelingsgesprekken met ouders over de onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking tot het ouderschap. Er is sprake van een lopende omgangsregeling tussen kind en uitwonende ouder.
  • Omgangsbegeleiding: bemiddelingsgesprekken en begeleide omgang. Dit traject wordt ingezet als er (nog) geen omgangsregeling tot stand is gekomen.

 

In de contacten wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders en aan contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind. Er wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie. Voor de kinderen kunnen kindgesprekken en zonodig verdere kindhulp worden ingezet.

 

De uitgangspunten van Ouderschap Blijft:

  • Beide ouders stemmen in met begeleide omgang en/of bemiddeling
  • Elk kind heeft recht op een regelmatig contact met beide ouders
  • Ouders worden aangesproken op hun blijvende gezamenlijke ouderrol
  • Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de omgang tussen het kind en beide ouders

 

Duur en locatie

Het traject duurt maximaal 9 maanden. De bemiddelingsgesprekken zijn eens per twee weken en duren ongeveer anderhalf uur. Er zijn zo nodig vijf begeleide omgangen, welke in de eerste fase van het bemiddelingstraject worden opgestart. Alle afspraken vinden plaats op een locatie van Altra.

 

Ouderschap Blijft kan niet worden ingezet wanneer:

  • Ouders niet bereid zijn om gezamenlijk aan bemiddelingsgesprekken deel te nemen, ondanks dwang of drang.
  • Er een geschat risico is op blijvende en/of niet hanteerbare onveiligheid voor het kind en/of hulpverleners.
  • Sprake is van onvermogen van ouders om tot gedragsverandering te komen (voor zover dit blijkt tijdens de kennismaking of in de loop van de contacten) bijvoorbeeld op grond van ernstige psychiatrische beperkingen, cognitieve beperkingen of door verslavingsproblematiek

 

Meer weten over het aanbod van Altra?

Altra heeft een breed aanbod van hulp bij complexe scheidingen, Ouderschap Blijft is daar een onderdeel van. Samen kijken we vooraf welke hulp het best passend is, daarvoor kunnen we diagnostiek inzetten. Zo kan het zijn dat specifieke hulp voor het kind gewenst is in de scheidingssituatie. Of hulp voor ouders die hevige eigen emoties ervaren rond de scheiding, die van invloed zijn op hun functioneren als ouder. Meer weten? Klik hier.

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over Ouderschap Blijft of andere vormen van hulp bij complexe scheiding? Bel dan tussen 09:00 en 17:00 uur met 020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl.

 

 

Factsheet Ouderschap Blijft verwijzers