Alle programma’s op een rij


Salto

Hulp voor licht verstandelijk beperkte kinderen en hun ouders

Het Salto-programma van Altra biedt ouders van een licht verstandelijk beperkt kind ondersteuning bij de opvoeding. Salto is er ook voor het kind en de school van het kind. Salto staat voor School, Altra, Thuis en Opvoeding.

 

“Hoe verder na een valse start?”

 

Doelgroep

Salto is bedoeld voor licht verstandelijk beperkte kinderen, meestal van de praktijkschool of speciaal basisonderwijs. Het kind heeft moeite met leren of komt door zijn gedragsproblemen niet tot zijn recht in het reguliere onderwijs. De school signaleert dat het kind onder zijn niveau presteert, problemen heeft of spijbelt.

 

Doel

Vaak zijn er thuis, op school en in de directe omgeving van het kind problemen. De Salto-hulpverlener biedt daarom hulp aan het kind, aan de ouders en aan de school om te zorgen dat het kind al zijn talenten kan benutten.

 

Jeugdige:

 • Het gedrag van het kind thuis, op school en de vrije tijd is verbeterd.

 

Gezin:

 • De kennis met betrekking tot de verstandelijke beperking is vergroot.
 • De opvoedvaardigheden van de ouders zijn verbeterd.
 • De communicatievaardigheden zijn verbeterd.

 

School:

 • De kennis op school met betrekking tot de verstandelijke beperking is vergroot.
 • Het contact tussen leerkracht en leerling is verbeterd.
 • Het contact tussen leerkracht en ouders is verbeterd.

 

Werkwijze

We komen bij het gezin thuis en voeren gesprekken op school met het kind en zijn leraar. Zo komen we tot de beste oplossingen. Onze insteek is het versterken van wat goed gaat bij het gezin thuis en op school, om zo samen onze doelen te bereiken.

 

 • De begeleider brengt één tot twee keer per week een bezoek bij het gezin thuis of op school. Als het nodig is, kan dat tijdelijk ook iets vaker zijn.
 • De hulpverlener helpt het gezin bij opvoedproblemen en informeert het gezin over de ontwikkeling van het kind.
 • De ouders krijgen handige tips hoe zij het gedrag van hun kind positief kunnen beïnvloeden.
 • We kijken of er familieleden, vrienden of buren zijn die het gezin kunnen helpen.
 • Als er problemen zijn die niet direct met de opvoeding te maken hebben, zoals schulden of werkloosheid, kunnen wij in overleg met de ouders andere hulpverleners inschakelen.

 

De hulpverlening duurt in principe één jaar. Als dat nodig is, kan dat worden verlengd.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Salto van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.