Alle programma’s op een rij


Samen Hier

Omgangshuis Altra: Weer duurzaam contact met beide ouders

Ieder kind heeft recht op een veilig en duurzaam contact met beide ouders. Na een scheiding is het belangrijk dat ouders samen afspraken maken over en met hun kind(eren) over het contact. Het lukt ouders niet altijd zelf om hier vorm aan te geven. Lukt het niet, dan is begeleiding daarbij noodzakelijk. Altra biedt die begeleiding met Samen Hier.

 

Wat?

Altra biedt een plek waar ouder en kind, ongeacht een ingewikkelde voorgeschiedenis of opleidingsniveau, onder begeleiding en op een veilige manier samen kunnen zijn en kunnen toewerken naar duurzaam en veilig contact(herstel). Een plek waar ouders nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en waar kinderen onbelast kind kunnen en mogen zijn.

 

Waarom

Scheidingen kunnen zo complex en ingewikkeld verlopen, dat ouders het belang van hun kind uit het oog verliezen. Een geschiedenis van geweld, verwaarlozing of andere factoren kunnen naast de scheiding een rol spelen, waardoor het contact tussen één van de ouders en de kinderen vastloopt. Het Samen Hier als ouder en kind(eren) komt dan in het gedrang. Wat er ook speelt in het leven van de ouders(s), voor een gezonde (emotionele) ontwikkeling van het kind is contact met beide ouders van groot belang.

 

Doelgroep

Ouders en kinderen die (langdurig) geen contact hebben vanwege hoog oplopende strijd of onveiligheid en hier begeleiding bij nodig hebben. Ouders kunnen hierover (nog) niet gezamenlijk het gesprek aangaan.

 

Doel

Het kind heeft veilig en duurzaam contact met beide ouders.

 

Werkwijze

Als er geen contact (meer) is tussen ouder en kind(eren), werkt een contactbegeleider samen met de ouders toe naar veilig en duurzaam contact of herstel van het contact.

Bij elke aanmelding zetten we interventies in die passend zijn bij de specifieke problemen en het systeem.

We maken altijd gebruik van de interventie Video-interactiebegeleiding (VIB).

De contactbegeleider kan daarnaast gebruik maken van de volgende interventies:

  • Gedragsobservaties
  • Words & Pictures
  • Screening
  • Diagnostiek

 

De contactbegeleider richt zich op het waarborgen van de veiligheid, het stimuleren van de contactgroei, het coachen van ouders, modeling, compenseren voor ouders en het in kaart brengen van de hechting. Hiernaast worden ouders geholpen onderling afspraken te maken over het gedeeld ouderschap door gebruik te maken van oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.

 

Duur

De frequentie en duur van de contactmomenten gaan in overleg met de cliënt, professional en Altra en vinden plaats op een locatie van Altra.

 

Vragen en aanmelden

Wilt u meer weten over Samen Hier of iemand aanmelden? Neem dan contact met ons op.