Alle programma’s op een rij


Videohometraining

Leren door te zien

Soms zijn er problemen bij de opvoeding of de ontwikkeling van het kind waar geen goede oplossing voor lijkt te zijn. Dan kan video-home-training (VHT) een uitkomst bieden. Met behulp van videobeelden kunnen wij de ouders helpen beter af te stemmen op de (specifieke) behoeftes van het kind.

 

Doelgroep

De video-analyse kan helpen bij de volgende situaties:

  • Het kind heeft specifieke ontwikkelingsproblemen, zoals autisme, ADHD e.d.
  • Ouders ervaren problemen in de opvoeding van hun kind(eren).
  • Broertjes en zusjes hebben extra steun nodig om samen te kunnen spelen.
  • Ouders hebben coaching nodig met betrekking tot opvoedingsvaardigheden.
  • Ouders hebben door eigen problemen (in het heden en verleden en allerlei tegenslag) onvoldoende aandacht voor de opvoeding van hun kinderen.

 

Doel

Het doel van de video-home-training is om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren. Door de ouders terug te laten zien hoe zij in een bepaalde situatie op hun kind reageeren, kunnen ze leren van zichzelf. De video-hometrainer helpt de ouders om bewust hun kwaliteiten in te zetten en hun verbeterpunten aan te pakken. Door daarmee aan de slag te gaan kunnen de ouders hun opvoedingsvaardigheden verder ontwikkelen. Hierdoor kunnen ontwikkelingsproblemen bij het kind worden voorkomen, verminderd en opgelost.

 

Werkwijze

Door verschillende video-opnames te maken van de alledaagse omgang tussen ouder en kind. De video-hometrainer zal samen met de ouders de korte video-opnames bespreken. Bij het terugkijken van de opnames krijgen de ouders een duidelijker beeld van behoeftes, mogelijkheden en beperkingen van het kind. Door hier bewust van te zijn, kunnen ouders gemakkelijker communiceren met het kind en positief leiding geven aan de ontwikkeling van het kind. Deze positieve verandering zien de ouders terug in de vervolgopnames.

 

De video-opname is niet alleen voor thuissituaties. Ook op school of de kinderopvang kunnen ouders gebruik maken van video-opnames. Samen met de pedagogisch medewerker of de leerkracht kunnen de ouders deze bekijken.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over VHT en VIB van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.