Alle programma’s op een rij


Woonbegeleiding jonge moeders

Altra biedt diverse woonvoorzieningen aan jonge moeders, waar ze met begeleiding kunnen groeien naar zelfstandigheid.

  • woontrainingcentra voor jonge moeders. Deze centra, waar drie jonge moeders gezamenlijk verblijven, zijn bedoeld voor jonge moeders waarbij er niet zozeer zorgen zijn rondom de opvoeding, maar die baat hebben bij het wonen met anderen. Bijvoorbeeld omdat ze een heel klein eigen netwerk hebben.
  • Begeleid wonen. De moeders die hier wonen zijn in staat goed hulp te vragen en te aanvaarden en zijn voldoende zelfstandig in alle opvoed- en ontwikkeltaken waar een jonge moeder voor staat. Ambulante hulp begeleidt hen op afstand.