Specialistische jeugd & opvoedhulp


Ernstige opvoedproblemen

De opvoeding bestaat uit veel onderdelen. Van verzorging, lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling stimuleren tot het bijbrengen van normen en waarden. Daarvoor moeten ouders positieve aandacht geven, warmte en veiligheid bieden, regels en grenzen stellen. Opvoeden vraagt dus nogal wat van ouders. Als blijkt dat meerdere of ernstige problemen spelen waar ouders zelf niet uitkomen, dan kan Altra helpen. We bieden intensieve hulp in de eigen omgeving van het gezin. We bieden gezinnen ondersteuning op maat, samengesteld uit onderdelen van onze specialistische interventies.

 

DE BOUWSTENEN

 

Programma                Doel
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding Opvoedondersteuning.
Triple P niveau 4 Opvoedondersteuning.
Triple P niveau 5 Opvoedondersteuning met aandacht voor emoties en relatie partners.
Kind– oudertherapie Ontwikkeling van het kind, hechting.
Videohometraining Opvoedondersteuning.
Videohometraining – hechting Hechting tussen ouder en kind verbeteren.
Handelingsgerichte diagnostiek Houvast bij cliënten met opvoed-, opgroei- of onderwijsproblemen.

 

 

‘Ik zette me voor 100% in en toch kwamen we in een neerwaartse spiraal terecht. Ik dacht almaar: ‘wat doe ik verkeerd?’ Ik heb leren accepteren dat mijn zoon anders is. En dat hij de dingen niet expres doet. Daardoor heb ik meer geduld. Ook schaam ik me niet meer voor de buitenwereld.’

Moeder Rachida over intensieve ambulante gezinsbegeleiding

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de specialistische jeugdhulp van Altra en om aan te melden, kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.