Specialistische jeugd & opvoedhulp


Veiligheid vergroten

inderen hebben het recht om veilig op te groeien. De meeste ouders willen hun kind die veilige omgeving graag bieden. Toch kan een gezin in een situatie terecht komen die voor de kinderen schadelijk kan zijn. Er kan sprake zijn van verwaarlozing, mishandeling, ernstige gedragsproblemen van het kind, relatieproblemen, opvoedingsproblemen of psychische problemen. Dit kan grote en negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Het kan leiden tot angst, slaap- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten en gedragsproblemen. Ouders of andere gezinsleden willen wel dat het stopt, maar dat lukt niet altijd vanzelf.

 

Focus op veiligheid

Altra heeft altijd oog voor de veiligheid van het kind. Welke andere problemen er in een gezin ook spelen, de veiligheid van kinderen heeft altijd prioriteit. Samen zorgen we dat het thuis weer veilig wordt, zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen. Vooraf kijken we wat nodig is, intensieve ambulante gezinsbegeleiding of één van de andere interventies die we kunnen inzetten om aan de veiligheid in het gezin te werken.

 

Huiselijk geweld

Altra biedt hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Wanneer een ouder leeft met stress en angst, heeft dat ook gevolgen voor een kind. Ook het kind leeft in spanning, wat invloed heeft op hoe het zich voelt, ontwikkelt en gedraagt. De invloed van huiselijk geweld op een kind is niet altijd meteen te merken. Om problemen op korte of langere termijn te voorkomen, is het belangrijk dat het kind zijn ervaringen met geweld kan verwerken en leert zijn gevoelens op een goede manier te uiten. Ons doel is het voorkomen en stoppen van het geweld en zorgen dat het geweld zo min mogelijk schade toebrengt aan de toekomst van ouder en kind. Altra biedt allerlei soorten hulp, van individuele ondersteuning tot groepstrainingen. Hulpverlening is maatwerk, maar natuurlijk maken we gebruik van beproefde bouwstenen en werken we nauw samen met de GGZ.

 

Aanmelden crisishulp

020-555 84 00 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of
E contact@altra.nl

Neem buiten werktijden contact op met Veilig Thuis via 0800 2000

 

DE BOUWSTENEN 

Programma                Doel
Signs of Safety Werken aan de veiligheid voor het kind.
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding Crisissituatie voorkomen.
Families First Crisissituatie oplossen.
Ambulante spoedhulp Crisissituatie oplossen.
Focus op veiligheid Werken aan veiligheid, herstellen van de structuur, bouwen aan het netwerk – training voor professionals.
Handelingsgerichte diagnostiek Houvast bij cliënten met opvoed-, opgroei- of onderwijsproblemen.
Kind- en oudertherapie
Bij emotionele en gedragsproblemen en traumaklachten.

 

 

‘De praktische zaken brengen rust en vertrouwen, waardoor de ouders aan kunnen geven wat ze moeilijk vinden. We oefenen met verschillende situaties, zoals het aanbrengen van structuur, belonen en straffen, contact maken met je kind. Ook de ruzies tussen de ouders worden besproken, ze krijgen inzicht in wat er gebeurt en wat voor effect dat heeft op de kinderen. We zoeken samen naar manieren om de escalaties te voorkomen.’

Ambulant hulpverlener over ambulante spoedhulp.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de specialistische jeugdhulp van Altra en om aan te melden, kunt u contact opnemen met het aanmeldteam. Voor aanmelden voor crisishulp, zie boven.