Specialistische jeugd & opvoedhulp


Jonge moeders

Altra is jarenlang gespecialiseerd in hulp aan jonge moeders. We ondersteunen hen in hun eigen netwerk met intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG). Als dat nodig is, biedt Altra tijdelijk verblijf in een gezinshuis. Of we helpen de jonge moeders op weg naar zelfstandigheid door ambulante ondersteuning in combinatie met wonen te bieden in een kamertrainingcentrum of een zelfstandige woning. Welke hulp nodig is, baseren wij op handelingsgerichte diagnostiek.

 

Waar we altijd op letten

  • De relatie van moeder en kind. Het is belangrijk dat de jonge moeder een goede band met haar kind opbouwt.
  • Opvoedondersteuning. Is de opvoeding consequent, zijn er duidelijke regels, heeft het kind een veilige en gezonde leefomgeving?
  • Werken aan steun uit de omgeving. Samen met familie, vrienden, kennissen kijken we hoe we de problemen kunnen oplossen.
  • Werken aan zelfstandigheid. Stapsge­wijs werkt de jonge moeder toe naar zelfstandigheid.
  • Werken aan veiligheid. Als de problemen zo groot zijn dat de veiligheid van de moeder en het kind niet zeker is, dan is er snel structurele en intensieve hulp nodig.

 

DE BOUWSTENEN

Programma                Doel
Gezinshuizen voor jonge moeders Zelfstandigheid, veiligheid, hechting en een sterk eigen netwerk.
Woonbegeleiding jonge moeders Werken aan zelfstandigheid.
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding Opvoedondersteuning, werken aan hechting en de ontwikkeling van het kind.
Diagnostiek Houvast bij hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld en jonge moeders.
Traumabehandeling Loskomen van een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden
NIKA Werken aan een veilige hechting tussen kind en ouder
Fiom Besluitvormingsgesprekken, hulp bij adoptie, nazorg.
Weer aan de Slag Begeleiding bij combineren werk, opleiding, opvoeding.

 

 

‘Ik kan het goed vinden met mijn begeleider. We kunnen goed praten en samen bepalen we de stappen zodat ik zelf straks verder kan. Mijn schulden, die ik heb opgelopen door de zorgverzekering, zijn bijna afbetaald. Mijn Nederlandse taalcursus sluit ik in augustus af. En ik ga binnenkort stage lopen, daar heb ik ontzettend veel zin in.’ Dana, 18 jaar over Weer aan de slag.

 

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met het aanmeldpunt van Altra

Verder lezen? Kijk bij Jong en zwanger