Professionals


Laagdrempelige hulp in de wijk

Wie hulp of advies nodig heeft op het gebied van opvoeden en opgroeien, kan terecht bij een wijkteam in de eigen gemeente. Deze teams bieden laagdrempelige hulp, zodat kleine problemen klein blijven. Altra ondersteunt deze uitgangspunten van harte.

 

Wat bieden de wijkteams?

Ouders kunnen met kleine problemen aankloppen bij de wijkteams. Bijvoorbeeld omdat hun kind niet goed slaapt, omdat de omgang met een opgroeiende puber moeizaam gaat, omdat er thuis vaak ruzie is, of omdat een kind wordt gepest op school. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf aankloppen bij een adviseur van een wijkteam, bijvoorbeeld als zij zich onzeker voelen. De hulpverleners luisteren, adviseren en ondersteunen de ouders en de kinderen. Als het nodig is kunnen ze ook samen met de ouders zoeken naar passende specialistische hulp.

 

Altra in de wijkteams

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De verschillende gemeenten hebben de basiszorg voor gezinnen en kinderen georganiseerd vanuit wijkteams. Meer informatie over deze teams in de regio vindt u onder andere via:

 

Deze teams, maar ook huisartsen en gecertificeerde instellingen, kunnen verwijzen naar gespecialiseerde hulp van Altra.  

 

‘Ik ben me bewuster geworden van wat ik doe. Hoeveel aandacht ik geef aan negatieve dingen. Als mijn zoontje me nu iets wil vertellen, neem ik daar de tijd voor. Dan hoeft hij die aandacht niet op een andere manier te vragen.’ Esther over de opvoedcursus Triple P.  Mijn negenjarige zoon is dromerig, luistert niet zo goed en is wat onhandig in de omgang met klasgenoten. Wat kan ik thuis doen om mijn kind te ondersteunen?’ Een vraag van een moeder aan een ouder- en kindadviseur (zo heten de wijkteams in Amsterdam).

  ‘Hulp en ondersteuning wordt nu meer dan vroeger in en rond de school geconcentreerd. Bij beginnende problemen kunnen we snel inspringen. De school, de ouders en het kind of de jongere worden daar altijd alle drie bij betrokken.’ Schoolcoach van Altra in Haarlemmermeer.