Jong en zwanger


Veelgestelde vragen

Je hebt vast veel vragen. Hoe lang onze hulp duurt, bijvoorbeeld, en wat het kost. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

 

Klopt het dat de Fiom voor abortus is?
Nee, dat is niet zo. Wij zijn niet voor of tegen abortus. Wel vinden we dat mensen het recht hebben om hier zelf een beslissing in te nemen.
Adviseert de Fiom je om afstand te doen van je kind?
Nee, wij zien afstand ter adoptie pas als een mogelijkheid als jij dat echt zelf wilt en geen andere mogelijkheden ziet. Fiom helpt meisjes en vrouwen zoveel mogelijk bij de keuzes die ze zelf maken. Dus als je zelf voor de baby wilt zorgen, dan proberen we je te helpen om dat zo goed mogelijk te doen. Als je niet voor je kind kunt of wilt zorgen, helpen we je om een oplossing te vinden.
Ik heb ooit een kind verwekt, maar heb nooit contact gehad met dit kind. Kan de Fiom mij helpen?
Waarschijnlijk wel. Je kunt het beste contact met ons opnemen zodat we wat uitgebreider over jouw situatie kunnen praten.
Ik wil op zoek naar mijn (half)broer of zus. Kan de Fiom mij helpen?
Ja, in sommige gevallen wel. We zullen daarvoor meestal ook contact moeten leggen met je (biologische) moeder of vader. Neem gerust contact op om je vraag voor te leggen.
Het dossier van mijn biologische moeder ligt bij de Fiom. Kan ik er inzage in krijgen?
Nee, dat kan niet zonder de toestemming van je biologische moeder. Wel heb je recht op je ‘afstammingsgegevens’; dat zijn gegevens over de identiteit van je biologische ouders en de omstandigheden rondom je geboorte en de afstand.
Kan ik als afstandsmoeder een beroep doen op de Fiom?
Ja, voor steun als wilt praten over wat er vroeger precies is gebeurd of je contact wilt zoeken met je kind. Je kunt ook inzage krijgen in je oude dossier.
Wordt mijn omgeving ingelicht wanneer ik bij de Fiom aanklop?
Nee, tenzij we in overleg met jou besluiten dat het verstandig is om dat wel te doen. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
Hoe snel kan de Fiom mij helpen?
Dat verschilt per vraag/probleem. Meestal kan er snel een eerste gesprek plaatsvinden. In crisissituaties is er altijd snel hulp beschikbaar.
Kun je alleen bij Altra terecht als je minderjarig bent?
Fiom helpt mensen van alle leeftijden. Altra begeleidt jonge moeders tot 27 jaar.
Moet ik mijn naam zeggen als ik Fiom bel?
Nee, dat hoeft niet. Je kunt ook anoniem bij ons terecht.
Ik heb geen woonruimte en krijg een kind. Kan Altra mij helpen?
Als je geen opvang hebt, brengt Altra eerst je netwerk bij elkaar. Kun je daar een veilige plek vinden voor jou en je kind? Lukt dat niet, dan kun je wellicht bij één van de gezinshuizen terecht, waar je samen met drie andere jonge moeders begeleiding krijgt van de gezinshuisouders en van Altra.
Kan Altra ook financieel ondersteunen?
Wij kunnen je geen geld geven, maar kunnen je wel adviseren hoe je je financiële zaken kunt regelen.
Kan ik als verwekker of (aanstaande) vader ook bij Altra terecht?
Ja, als je bijvoorbeeld wilt praten over hoe je met je (aankomend) vaderschap om wilt gaan. Het kan ook zijn dat je helemaal geen vader wil worden of daarover twijfelt. Of misschien heb je wel vragen over erkenning, financiële verantwoordelijkheid e.d. Je kunt altijd een afspraak maken om eens te komen praten.
Ik wil een kind adopteren. Moet ik daarvoor bij de Fiom zijn?
Nee, je moet dan contact opnemen met de Stichting Adoptievoorzieningen (postbus 290, 3500 AG Utrecht, T 030 2321640) of met de adoptie-unit van de Raad voor de Kinderbescherming in Haarlem (T 023 8882500).
Kan ik bij Fiom terecht met problemen rond seksueel geweld of incest?
Wel als je alleenstaand zwanger óf net moeder geworden bent na seksueel geweld of incest, maar anders niet. In Amsterdam kun je contact opnemen met “de eerste lijn’ (T 020-6130245): zij kunnen je verder verwijzen.