Leerkracht Primair Onderwijs

Stichting Altra zoekt kandidaten voor de functie van

 

Leerkracht Primair Onderwijs

t.b.v. de Bets Frijlingschool in Purmerend, Primair Speciaal Onderwijs, 32 uren per week (0.8 FTE)

 

Functie-inhoud:

Als Leerkracht  ben je verantwoordelijk voor het geven van de lessen en de begeleiding van leerlingen door het verlenen van psychosociale en (ortho) didactische hulp. Je klas bestaat uit maximaal 14  leerlingen van 6 t/m 13 jaar. Alle leerlingen vertonen gedragsproblematiek (REC4), waarbij je kunt denken aan ADHD, ODD en/of stoornissen binnen het autistisch spectrum. Het bieden van structuur, regelmaat en vertrouwen zijn belangrijke onderdelen van je lesaanpak. Daarnaast lever je een bijdrage aan het aanbieden van een planmatig en gedifferentieerd handelingsplan. Je onderhoudt contacten met ouders, scholen en instellingen.  Deelname aan diverse overlegvormen en verzorgen van de verslaggeving behoren ook tot  je takenpakket. Deze functie zal je vervullen samen met een collega.

 

Actuele thema’s op de Bets Frijlingschool zijn het verder ontwikkelen en implementeren van handelingsgericht werken en het actief vertalen van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs naar zowel de interne organisatie van de school als de externe profilering in bijvoorbeeld een rol als expertisecentrum. Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn wij gestart met het invoeren van School Wide Possitive Behaviour Support. PBS is een instrument om elkaar op een eenduidige positieve manier te benaderen.  Onze kernwaarden Samen, Respect en Ontwikkelen zijn hieraan gekoppeld.

 

De Bets Frijlingschool valt onder het Bestuur van de Stichting  Altra, en is een school voor Speciaal Onderwijs (REC 4).  Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen.

 

Functie-eisen:

  • Een afgeronde PABO opleiding, aangevuld met een Master SEN-opleiding;
  • Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelingsplannen te vertalen in concreet handelen;
  • Empathisch- en incasseringsvermogen, waarbij je een onderscheid weet te maken tussen de leerling en zijn/haar gedragsproblematiek, met oog voor de samenhang;
  • Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
  • Daadkrachtige en toegankelijke persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
  • Humor en relativeringsvermogen, kennis van gedragspatronen van leerlingen met internaliserende en externaliserende problematiek.

 

Dienstverband en salariëring:

De omvang van het dienstverband is 32 uren per week. De CAO Primair Onderwijs is op deze functie van toepassing (schaal LB, minimaal € 2.433, – en maximaal € 3.686, –  bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De gewenste startdatum is per 1 augustus 2016 voor de duur van een jaar tot 1 augustus 2017. Altra hanteert de CAO Primair Onderwijs strikt voor onder andere de vaststelling van het salaris en de eisen aan de bevoegdheid.

 

Informatie:

Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met de heer Dirk Bosch, Afdelingsmanager, op telefoonnummer 06-20258134. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.altra.nl.

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 11 juli 2016 via het mailadres werk@altra.nl t.a.v. mevrouw H. Aktas, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer 1657 in het onderwerp.

 

De gesprekken zijn gepland voor tweede week juli.

 

Deze vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding.