Nieuws

1000 deelnemers webinar Drakentemmers

Drakentemmers, het online platform voor trauma en gehechtheid, organiseert twee gratis webinars die voor alle professionals toegankelijk zijn.  Op 17 oktober verzorgde dr. Anne Marsman het eerste webinar over ‘Trauma en lichaam’. Zij is als ggz-behandelaar gepromoveerd op Trauma & Lichaam en pleit ervoor trauma niet alleen cognitief te behandelen, maar ook vanuit de lichamelijke ervaring en beleving van trauma.  Door het overweldigende aantal aanmeldingen dat de 1.000 deelnemers overschreed, blijkt de enorme belangstelling voor dit onderwerp. Het webinar is tot 5 november terug te zien op de website van www.drakentemmers.nl

 

Relatie trauma en lichaam

In haar workshop stond Anne stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringsgerichte methoden zo waardevol kunnen zijn in het herstel na trauma. De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd. Tijdens het webinar verbond Anne haar wetenschappelijke, klinische en ervaringskennis moeiteloos aan elkaar: theoretisch en praktisch toepasbaar.

 

Impact ingrijpende jeugdervaringen

Anne Marsman is psycholoog bij het Centrum voor Transitie, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineert ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukt ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van www.Traumanet.org  waarmee ze een laagdrempelig platform wil creëren waar je betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel.

 

Tweede gratis webinar op 16 november

Drakentemmers is een initiatief van Altra (onderdeel van iHUB), Blijf Groep en de Jeugdzorgacademie en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk expertisenetwerk.  Met de gratis webinars is het de bedoeling om de kennis over trauma en gehechtheid nog veel breder te delen. Op 16 november behandelt gz-psycholoog Valerie Fictorie het thema Trauma & Gezin. Huiselijk geweld heeft impact op het hele gezin. In dit webinar wordt het effect van huiselijk geweld op het gezin toegelicht en komen belangrijke behandelaspecten aan bod, zoals: welke behandeling kun je inzetten na huiselijk geweld? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En wat is er bekend over de effectiviteit? Inschrijven kan via www.drakentemmers.nl. Het webinar start om 9.30 uur en duurt twee uur. Let op: het aantal deelnemers is beperkt tot 1.000 mensen.