Nieuws

86 leerlingen geslaagd voor mbo-diploma!

Schooljaar 2015-2016 belooft een vruchtbaar jaar te worden voor onze leerlingen. De groei in mbo-diploma’s die een aantal jaren geleden is ingezet, heeft Altra College ook dit jaar kunnen voorzetten. De leerlingen sleepten 86 diploma’s in de wacht; 73 mbo-1 en dertien mbo-2 diploma’s. Vorig schooljaar waren dat er totaal tachtig; 75 mbo-1 en vijf mbo-2.

 

Onze mavo-, havo- en vwo-leerlingen zijn deze week nog bezig met de mondelinge examens. Anders dan de meeste reguliere scholen, doet Altra College mee aan de staatsexamens. Waar de meeste leerlingen hun eindexamenfeest al hebben gevierd, zijn onze jongeren nog aan het blokken. Zodra de resultaten van deze examens bekend zijn, kunnen we een totaaloverzicht geven van de prestaties van onze leerlingen. We liggen in ieder geval nu al voor op schema!

 

Locatie Mbo-1 Mbo-2 Totaal
School2Care 10 10
Zaanstreek 9 9
Noord 16 5 21
Haarlemmermeer 3 3
Zuidoost 14 8 22
Waterland 16 16
Koppeling 5 5
Totaal 73 13 86

 

De groei is een teken dat we op de goede weg zitten met de start van de vakschool. Opmerkelijk zijn ook de resultaten van School2Care, waar leerlingen voorheen geen examen kon afleggen. Dit jaar is School2Care in samenwerking met ROC Top een pilot gestart die het mogelijk maakt voor leerlingen om binnen een half jaar hun niveau 1 diploma te behalen. In het eerste jaar van deze pilot heeft dit 10 diploma’s opgeleverd. Daarmee heeft 20% van de leerlingen in het schooljaar 2015/2016 hun inspanningen met een diploma mogen bekronen.

 

We feliciteren alle leerlingen met dit prachtige resultaat!