Nieuws

Steun voor arbeidstrainingscentrum Altra College Zaanstreek

In het arbeidstrainingscentrum werken leerlingen van Altra, van andere scholen én schoolverlaters aan hun arbeidsvaardigheden. 

 

De gemeenste Zaanstad heeft een eenmalige subsidie van 45.000 euro toegekend aan het arbeidstrainingscentrum, waar veel leerlingen van Altra College Zaanstreek hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Een blijk van erkenning voor deze mooie samenwerking tussen school, gemeente en bedrijf.

 

Fulltime leermeester

Dat geld is meer dan welkom en zal worden ingezet om het centrum verder te professionaliseren. Stagebegeleider / jobcoach Kees van Weelden, die namens Altra College Zaanstreek de coördinatie van het trainingscentrum in handen heeft: ‘Naast investeringen in inventaris, stofjassen en huur, willen we een fulltime pedagogisch-didactisch geschoolde leermeester aanstellen.’

 

Leren wat werken inhoudt

In 2010 startte het arbeidstrainingscentrum in een aparte ruimte van STEPA, een papier- en afwerkingsbedrijf in Assendelft. Daar kunnen leerlingen werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘De activiteiten hier zijn gericht op leren samenwerken en ontdekken wat het werken in een bedrijf inhoudt. Ze leren basisvaardigheden als op tijd komen, omgaan met autoriteit, zelfstandig werken en omgaan met klanten.

 

Competentiebarometer

Sinds 2012 is het arbeidstrainingscentrum onderdeel van het onderwijsaanbod. Voor leerlingen van de vakschool is stage een onderdeel van het lesprogramma. Maar niet iedere leerling is al toe aan een stage bij een extern bedrijf. Zij kunnen bij het arbeidstrainingscentrum samen met de jobcoach ontdekken wat ze al kunnen en wat ze nog moeten ontwikkelen. Kees: ‘Dat houden we bij in een competentiebarometer. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat op tijd komen en afspraken nakomen prima gaat, zelfstandig en netjes werken redelijk onder de knie is, maar dat discipline, inzet tonen en werken onder druk nog kan worden verbeterd. Aan die competenties gaan we dan werken. Zo werken ze stapje voor stapje toe naar een externe stage.’

 

Ook voor schoolverlaters

Het werken aan arbeidsvaardigheden is voor onze leerlingen belangrijk, maar ook andere groepen zijn hier meer dan welkom. Naast onze eigen leerlingen, kunnen ook leerlingen van praktijkscholen De Brug en De Faam terecht. Schoolverlaters kunnen via de sociale activering van de gemeente werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘We hebben regelmatig contact met de gemeente om schoolverlaters naar ons door te verwijzen, want ook die willen we graag een kans bieden. We kunnen vijf dagen in de week jonge mensen begeleiden, meer dan we voor onze leerlingen nodig hebben. Niemand kan zeggen: ‘Ik kan geen stage vinden’, of ‘er is geen werk’. Bij ons is er werk genoeg!’

 

Voor meer informatie over het arbeidstrainingscentrum kunt u contact opnemen met Kees van Weelden, E k.van.weelden@altra.nl, T 06-3331 5329.