Nieuws

Wat betekent het om een vluchtelingenkind in Nederland te zijn?

Samen met gemeente Amsterdam, Jeugdbescherming en andere netwerkpartners organiseren we de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016. We trappen donderdag 30 juni a.s. af met het symposium over het Vluchtelingenkind in Nederland… Eindelijk Veilig. Je kunt je nog aanmelden!

 

De media staat er vol van: duizenden mensen zijn op de vlucht voor geweld en onderdrukking in hun eigen land. Onder deze vluchtelingen zijn ook veel gezinnen en kinderen (soms alleen) die vluchten in de hoop op een beter leven. Een deel van deze vluchtelingen komt terecht in Nederland, waaronder in Amsterdam. Maar wat weten we eigenlijk van deze gezinnen en kinderen en hoe kunnen we hen het beste helpen?

 

Kinderen moeten zich in Nederland in veiligheid kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor ieder kind dat in Nederland opgroeit, en dus ook voor kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn. Daarom organiseren wij de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016 samen met onze gemeenten en netwerkpartners. We trappen op 30 juni af met het Het doel van het symposium is het vergroten van inzicht in de veiligheid van kinderen in vluchtelinggezinnen en het bieden van handvatten en kennis die nodig zijn om de veiligheid van specifiek deze kinderen te kunnen vergroten.

 

Symposium vluchtelingenkind 30 juni klein