Nieuws

Bijeenkomsten scheidingsplein regio Amsterdam

In de regio Amsterdam willen we als samenwerkende kernpartners voorkomen dat de wachtlijsten groeien voor kinderen die in de knel komen vanwege complexe scheidingen van hun ouders. Samen met Arkin, Levvel, Timon en Stichting Ja hebben we als iHUB in de regio Amsterdam en Zaanstreek Waterland de handen ineengeslagen om een scheidingsprogramma voor ouders te verzorgen. Dit programma bestaat uit vier themabijeenkomsten. Twee ervan zijn al in de zomer gehouden.  

Op 22 november en 13 december starten er twee nieuwe bijeenkomsten.

 

Deze themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor ouders waarvan de kinderen of zijzelf zijn aangemeld bij een van de kernpartners. Het doel van deze themabijeenkomsten is om ouders voor te bereiden op het inhoudelijke bemiddelingstraject zodat dit bijdraagt aan het proces. Wij willen daarbij ouders graag steunen en adviseren door het geven van informatie. De eerste bijeenkomsten vonden plaats op 5 juli en 24 augustus. Op 22 november verzorgen wij als samenwerkende kernpartners de themabijeenkomst ‘Omgaan met emoties’. Op 13 december is dat de themabijeenkomst ‘De plek van het kind in de scheiding’.

 

Leren om de pijn zoveel mogelijk te beperken

Tijdens de bijeenkomsten delen de scheidingsprofessionals hun kennis met ouders, ondersteunend aan de trajecten die zij bij de verschillende kernpartners gaan volgen. Zij leren hoe zij de pijn als gevolg van de scheiding zoveel mogelijk kunnen beperken of zelfs kunnen voorkomen. Na de training krijgen de ouders de kans om anoniem vragen te stellen. Per training krijgen de ouders huiswerkopdrachten en vragenlijsten om in te vullen.

 

Twaalf workshops per jaar

De gezamenlijke doelstelling van Arkin, Levvel, Timon, Stichting Ja en iHUB-regio Amsterdam is om twaalf workshops per jaar te gaan geven, zodat niemand langer dan vier weken hoeft te wachten op de start van hulp. Na de start met vier live workshop volgt de tweede serie digitaal. Zowel de live als online-versie zullen we evalueren.

Meer informatie via Michael Burghout, michael.burghout@altra.nl