Nieuws

Chat mee over verantwoording op woensdagavond 2 november om 20 uur

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders: allemaal hebben we te maken met de negatieve effecten van de verantwoording binnen jeugdhulp. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het effect: hebben jongeren en gezinnen daadwerkelijk iets gehad aan de geboden hulp? Is het voor de gemeente duidelijk wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert? Wat heeft een beleidsmaker voor informatie nodig van ons jeugdhulpaanbieders om adequaat in te kunnen kopen en de kwaliteit van de zorg te beoordelen?

 

Betekenisvolle informatie

Waar het om gaat is betekenisvolle informatie. Informatie die iets zegt over de kwaliteit, het effect en de kosten van jeugdhulp. Omdat de huidige systemen geen antwoord geven op deze vragen en alle partijen baat hebben  bij minder administratieve lasten, houdt iHUB zich actief bezig met het thema verantwoording.

Hoe kunnen we de verantwoordingsdruk binnen de jeugdhulp verlagen en zorgen dat de kwaliteit van de informatie betekenisvol is voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders?

 

Chat mee over verantwoording

iHUB nodigt alle partijen die te maken hebben met verantwoording, van wethouder tot beleidsmaker en van jeugdwerker tot ouder, uit om vragen én oplossingen aan te dragen tijdens een chatsessie op woensdagavond 2 november om 20:00 uur.

Via www.ihub.nu/chat-mee kunt u zich van te voren aanmelden voor deze chatsessie. Op deze pagina vindt ook de chat plaats. Heeft u vooraf al vragen waarover iHUB kan meedenken?  Dan kunt u deze mailen naar info@ihub.nu. Kent u collega’s, ouders of andere geïnteresseerden die mee willen denken? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.

Na de chatsessie verzamelen we alle vragen en oplossingen en worden deze nogmaals gedeeld op de website van iHUB. Wilt u na de chat verder praten in een vervolggesprek met Hans du Prie, Annemarie van Dalen of Chris Kuiper van iHUB, neem dan contact op via info@ihub.nu

 

iHUB is een initiatief van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Kijk voor meer informatie op www.ihub.nu