Nieuws

De krachten gebundeld | Blijf Groep & Altra

Om kinderen in de opvang zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat zij zich positief ontwikkelen hebben Blijf Groep en Altra de handen ineen geslagen en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de opvang.

 

In het boekje De krachten gebundeld wordt deze werkwijze beschreven. Tijdens de startbijeenkomst van het pilot Online platform Traumascreening en behandeling namen Hanneke Bakker (Blijf Groep) en Yvette Martha (Altra) het eerste exemplaar in ontvangst.

 

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen
Uit tal van onderzoeken blijkt dat kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven bijzonder kwetsbaar zijn. Zij leven vaak al jarenlang in spanning, zijn getuige geweest van meermalig huiselijk geweld en niet zelden zelf ook verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt. Het meemaken van dergelijke ingrijpende en potentieel traumatiserende gebeurtenissen op jonge leeftijd en binnen de (afhankelijke) gezinsrelaties heeft grote impact op de ontwikkeling van kinderen. De impact van stress en trauma gedurende het opgroeien heeft ook grote gevolgen op lange termijn en kan zelf doorwerken tot in de generaties daarna.

 

Gedeelde werkwijze
Effectieve hulp die past bij de specifieke problematiek van deze kinderen is daarom van groot belang. Altra en Blijf Groep (opvang en hulpverlening bij huiselijk geweld) werken sinds 2012 nauw samen. Vanuit deze werkpraktijk is een gedeelde werkwijze ontwikkeld om kinderen en moeders in de opvang hulp te bieden. Het gaat daarbij om hulp die nodig is voor een veilige opvoedsituatie en die gericht is op het doorbreken van de cirkel van intergenerationeel geweld.

 

Samen de vragen van het gezin in kaart brengen
Uitgangspunt in de werkwijze is de basisbegeleiding die Blijf Groep biedt in de opvang. Deze wordt indien nodig aangevuld met de specialistische hulp vanuit Altra. De kracht van de aanpak is dat vanaf het begin van het hulptraject wordt samengewerkt. Door samen te screenen en in kaart te brengen waar de vragen van het gezin liggen, wordt de hulp niet gestapeld, maar effectief ingezet op het juiste moment. Bovendien krijgen moeders en kinderen te maken met vertrouwde gezichten en gezamenlijk optrekkende hulpverleners. Dit geeft vertrouwen en continuïteit.

 

Online platform Traumascreening en – behandeling
Het eerste exemplaar van de publicatie werd vanochtend aangeboden aan Hanneke Bakker van Blijf Groep en Yvette Martha van Altra. Dit gebeurde tijdens de startbijeenkomst van de pilot van het Online platform Traumascreening en – behandeling. Binnen dit platform willen we kennis delen, nieuwe behandelaren opleiden en uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van trauma-behandelaren binnen en buiten de opvang die gespecialiseerd zijn in de behandeling van zowel kinderen als volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis.

 

Publicatie De krachten gebundeld
Blijf Groep en Altra hopen met de publicatie De krachten gebundeld anderen te inspireren en bij te dragen aan effectieve hulp voor kinderen en ouders die te maken hebben met huiselijk geweld.

 

Download hier de publicatie:

 

De Krachten gebundeld. Specialistische hulp aan gezinnnen in de vrouwenopvang