Nieuws

De kwaliteit die onze leerlingen en cliënten verdienen

Dag in dag uit werken medewerkers van Altra hard om verschil te maken voor leerlingen en cliënten. Uit het jaarlijkse externe kwaliteitsonderzoek blijkt dat we ons werk uitstekend doen. We voldoen wederom aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en kregen een compliment. Een prachtig resultaat en een bevestiging dat we ook in tijden transitie en transformatie ons werk goed doen. De onderzoekers hadden wel een kritiekpuntje: we zouden onze successen iets meer kunnen delen. Bij deze!

 

Veiligheid voorop
De onderzoekers van CIIO complimenteerden Altra met name omdat wij actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor onze leerlingen en cliënten. Onze professionals voeren hun werk duidelijk, gedreven en zorgvuldig uit. We houden goed voor ogen wat we samen met de leerlingen en cliënten willen bereiken. Hierdoor kunnen we bewuste keuzes maken. Altra is sterk in het zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en geven ze voldoende mee zodat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en kunnen ze met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

Nog wat mooie resultaten  

  • Er is een groot kwaliteitsbewustzijn aanwezig bij medewerkers.
  • Altra investeert veel in onderzoek om de effectiviteit van het verrichte werk in beeld te krijgen. Er wordt gestreefd naar een ‘evidenced based’ aanpak.
  • Altra is gericht op de ontwikkelingen om zich heen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze toekomststrategie, waarin we de wensen en ontwikkelingen van het werkveld nadrukkelijk hebben meegenomen. De koers is duidelijk, waardoor overwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

Nog beter worden
Natuurlijk blijven er altijd punten die nog extra aandacht verdienen. Altra werkt veel samen met partners in verschillende domeinen. Dit levert veel op voor cliënten en leerlingen. De uitdaging is om de samenwerkingsafspraken nog explicieter te maken. Een belangrijk punt, waar we samen met onze partners graag aan werken.

 

Nieuwe ISO norm
Altra voldoet aan de eisen van de nieuwe ISO 9001:2015. We hebben de overstap naar deze kwaliteitsnorm gemaakt, omdat daarin meer ruimte is voor de maatschappelijke context waarin we opereren en echt gekeken wordt naar de toegevoegde waarde die we leveren aan onze omgeving. Het draagt bij aan het vergroten van risicobewustzijn en het vinden van kansen.