Nieuws

FNV en Altra doen oproep aan Den Haag: “KOM EENS IN MIJN SCHOENEN STAAN”

30.000 Medewerkers in de jeugdzorg willen graag een oplossing voor de problemen als gevolg van bezuinigingen en decentralisaties. Kwetsbare kinderen krijgen niet altijd de hulp die zij nodig hebben. En steeds meer jeugdzorgwerkers komen persoonlijk in de knel. Als werkveld luiden we de noodklok vanwege het tekort aan jeugdzorgwerkers en de wachtlijsten die snel groeien. Met de campagne ‘Kom eens in mijn schoenen staan’ roepen FNV, Altra, Opvoedpoli, Horizon en iHUB politiek Den Haag op noodkreten van jeugdzorgwerkers serieus te nemen. Tijdens de goed bezochte landelijke jeugdzorgstaking deed FNV-bestuurder Maaike van der Aar de aftrap van deze social mediacampagne. “We roepen jeugdzorgwerkers op om massaal mee te doen!”

 

Het idee voor de campagne ‘Kom eens in mijn schoenen staan’ ontstond bij Marna, een van de jeugdhulpprofessionals bij Altra Jeugdhulp. Zij zei: “Volgens mij hebben ze in Den Haag geen idee wat er echt speelt in de jeugdhulp. Laat Hugo de Jonge maar eens een dagje met ons meelopen”. Daarom ruilen we op social media schoenen en delen we ervaringsverhalen op weg naar Prinsjesdag 2019. We laten van ons horen in Den Haag, want het aantal kinderen dat met jeugdzorg in aanraking komt neemt toe. Inmiddels is dat een op de tien jongeren: volgens het Bureau voor de statistiek 428.000 in afgelopen jaar. Die kunnen we niet in de kou laten staan. Forse en structurele verbeteringen zijn nodig.

 

92% jeugdzorgwerkers overweegt sector te verlaten

“Het ziekteverzuim in de jeugdzorg ligt op 8 procent. Zo’n 50 procent van alle nieuwe arbeidskrachten haakt binnen een jaar weer af door de hoge werkdruk en de relatief lage lonen.”, zegt Maaike van der Aar. “We hebben te maken met 20% verloop. En in een FNV-steekproef voorafgaand aan de staking op 2 september geeft 92 % van de jeugdzorgwerkers aan dat zij erover denken de sector te verlaten. Zo’n 51% van hen doet dit ook regelmatig. Waarom? Vanwege de werkdruk (61%), te weinig tijd voor zorgtaken (41%) en de mentale en fysieke belasting van het werk (28%). Jeugdzorgwerker merken vooralsnog niets van het VWS-actieplan om het personeelstekort in de zorg te verminderen. De gemeenten staan straks hoogstens iets minder rood, maar de door Hugo de Jonge voorgespiegelde kapitaalinjectie is het niet. Een succes dat wel behaald is, de landelijke schrap-dag op 12 juni om de regelgekte te verminderen, is te danken aan de opgevoerde druk vanuit werknemers.”

 

Maar alleen administratie verminderen is onvoldoende. Er moeten structurele verbeteringen komen en dat kost gewoon geld. Het huidige aanbod van minister Hugo de Jonge is onvoldoende. Tijdens de stakingsdag vertelde de minister ook in de schoenen van de jeugdzorg te willen staan. Met de campagne “Kom eens in mijn schoenen staan”, laat het werkveld zien hoe het is om werkelijk in de schoenen van de jeugdzorgwerkers te staan”.

 

Tekorten voorkomen

Volgens iHUB-bestuurder Hans du Prie wordt het tijd dat in de jeugdhulp meer waardering komt voor de jeugdzorgmedewerker en hun maatschappelijke betekenis. “De kwaliteit van iedere professional bepaalt de kwaliteit van de jeugdhulp. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van jonge mensen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben om weer veerkrachtig in het leven te staan. Wanneer ervaren jeugdzorgprofessionals onze sector gaan verlaten, holt deze kwaliteit achteruit. Deze braindrain kunnen wij in de huidige arbeidsmarkt nooit tijdig aanvullen met nieuwe jeugdzorgmedewerkers. En natuurlijk begrijpen wij dat als je er zelf niet mee te maken hebt, jeugdzorg een ver van mijn bed show is. Maar je kunt als samenleving niet zeggen: we negeren deze 428.000 jongeren. Je bent met elkaar verantwoordelijk. Met de campagne geven wij de jeugdzorgprofessionals een podium op weg naar Prinsjesdag 2019.”

 

#inmijnschoenen

De campagne is o.a. vindbaar op:

inmijnschoenen.nl

Facebook

Instagram

Twitter

 

Jeugdzorgwerkers kunnen meedoen door een schoenenselfie te posten met hashtag #inmijnschoenen op een van de social media kanalen. FNV en iHUB benaderen ook alle collega-organisaties om mee te doen aan de campagne.