Nieuws

Oproep jeugdprofessionals regio Amsterdam-Amstelland

Kom je niet verder met een casus waarbij verschillende jeugdprofessionals betrokken zijn? Loopt de samenwerking niet zoals je wilt? Of blijf je zitten met het gevoel dat het beter had gekund? Breng je casus in, zodat jij en andere jeugdprofessionals ervan kunnen leren. Het ‘Programma lerende omgeving jeugdprofessionals’ maakt samen leren en vooruitkomen mogelijk. Lees meer over dit programma.

 

Programma lerende omgeving jeugdprofessionals

We kennen het allemaal: casussen die niet lekker lopen. Dit is natuurlijk enorm vervelend en kan uiteenlopende redenen hebben. Maar er is ook een positieve kant: je kunt deze casussen benutten om er binnen de keten van te leren en samen vooruit te komen. Dat doen we onder meer binnen het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals, dat sinds begin 2019 loopt.

 

Samen reflecteren en leren van de praktijk

Tijdens een bijeenkomst onder leiding van een onafhankelijke begeleider nemen we de casussen samen onder de loep. De begeleider kent het jeugdveld goed en haalt alle betrokkenen bij elkaar. We bekijken op een gestructureerde manier: het beeld dat eenieder van het gezin heeft, welke situatie we voor dit gezin nastreven, wat er is gebeurd dat daaraan bijdroeg, wat is gemist en wat beter had gekund.

 

Wil je verder komen?

Heb je zo’n casus als we hierboven beschrijven en wil je erop terugkijken en een stap verder komen? Bel of mail dan met Mariska van der Steege: info@mariskavandersteege.nl of (06)35115429 of Siska Fokkema: siska.fokkema@onderzoekmeteffect.nl of (06) 23 66 47 33.