Nieuws

‘Professionalisering leraren dé manier van kwaliteitsverbetering’

Zo’n honderd betrokkenen spraken op het symposium Met vereende kr8t donderdag 19 mei over de kwaliteit in het speciaal voortgezet onderwijs. ‘Als VSO intensiever samenwerken en kennis te delen, over de grenzen van de besturen en clusters heen.’ Dat is de ambitie die werd uitgesproken en gedeeld. Daarvoor moeten scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar in dialoog zijn en blijven en alle betrokkenen grote én kleine stappen in het verbeteren van onderwijskwaliteit omarmen.

 

Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs in Amsterdam, sprak op het symposium over de kracht van kennisdeling: “Kennis delen en doorgeven wordt steeds meer een manier om te professionaliseren. En professionalisering van leraren is dé manier om te werken aan kwaliteit op scholen. We geven leraren (met de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in handen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.” Ze legde de nadruk op het borgen van de kennis die is opgedaan tijdens het KVA-traject en stelde de aanwezige leraren en directeuren daar ook vragen over: “Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie nu verder gaan en wat de volgende doelen zijn.”

 

Voor de bijeenkomst, georganiseerd ter afsluiting van het KVA-traject (kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs Amsterdam), zijn acht korte films gemaakt, die ieder een kwaliteitsprincipe verbeelden. Altra nam drie films voor haar rekening die hieronder te bekijken zijn.

 

Lopen de filmpjes vast? Bekijk ze dan via Safari, of klik rechtsonderaan het filmpje door naar Youtube. Dan lukt het (meestal) wel.

 

Blijven zien & geloven, Altra College Noord

De leerling blijven zien en in hem blijven geloven. Blijven zoeken naar ‘wat werkt voor deze leerling?’ En dan ineens zie je inzet en motivatie, dan stijgt de leerling op alle fronten boven zichzelf uit en behaalt hij zijn diploma. Een wonderbaarlijke metamorfose en inspiratiebron.
Met in de hoofdrol: Sander van Breemen – leerling / Marianne van Westing – leraar en mentor / Ed de Jager – leraar horeca

 

De kracht van samen, ATOS (Ambulante jeugdhulp thuis en op school)

ATOS hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van een leerling: thuis, op school en in zijn of haar vrije tijd. Zo kunnen we in contact zijn met alle mensen om de leerling heen; ouders en familie, leraren, mentoren, coaches van de sportclub en andere betrokkenen, op school en daarbuiten. De leerling begeleiden daar waar het nodig is, daar waar het relevant is voor de leerling zelf.

Met in de hoofdrol: Rick Roland – leerling / Hans Claessen – hulpverlener ATOS

 

Doen we de goede dingen? School2Care

Wat zijn de bouwstenen die nodig zijn om tot leren te komen? Een veilig leer- en leefklimaat is daarvoor heel belangrijk. Maar hoe weet je waardoor een leerling zich veilig en geborgen voelt? Door continu te onderzoeken wat werkt, voor deze individuele leerling en voor deze groep leerlingen. En dat in brede zin, op elk relevant gebied. Dus ook op het gebied van veiligheid, samen met de veiligheidscoördinator. Zo lukt het leerlingen om de kans vanuit School2care te benutten.

Met in de hoofdrol: Wafae Karmimmech – leerling / Abdelaziz Ouaouirst – supervisor veiligheid en coach

 

Op www.metvereendekracht.nl vind je alle acht filmpjes en het boek dat voor deze gelegenheid is gemaakt. Het verslag van het symposium wordt hier ook gepubliceerd.