Nieuws

Scherpe maatregelen coronavirus

De maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM hebben ook invloed op de behandeling van uw kind en het contact met uw gezin bij Altra. Informatie over maatregelen en informatie rondom het coronavirus op onze locaties leest u op de website van iHUB, de alliantie waar Altra onderdeel van is.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de maatregelen die wij nemen en hopen op uw begrip en medewerking. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij uw ambulant medewerker.