Bijeenkomsten scheidingsplein regio Amsterdam

In de regio Amsterdam willen we als samenwerkende kernpartners voorkomen dat de wachtlijsten groeien voor kinderen die in de knel komen vanwege complexe scheidingen van hun ouders. Samen met Arkin, Levvel, Timon en Stichting Ja hebben we als iHUB in de regio Amsterdam en Zaanstreek Waterland de handen ineengeslagen om een scheidingsprogramma voor ouders te verzorgen. Dit programma bestaat uit vier themabijeenkomsten. Twee ervan zijn al in de zomer gehouden.  

Op 22 november en 13 december starten er twee nieuwe bijeenkomsten.

 

Deze themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor ouders waarvan de kinderen of zijzelf zijn aangemeld bij een van de kernpartners. Het doel van deze themabijeenkomsten is om ouders voor te bereiden op het inhoudelijke bemiddelingstraject zodat dit bijdraagt aan het proces. Wij willen daarbij ouders graag steunen en adviseren door het geven van informatie. De eerste bijeenkomsten vonden plaats op 5 juli en 24 augustus. Op 22 november verzorgen wij als samenwerkende kernpartners de themabijeenkomst ‘Omgaan met emoties’. Op 13 december is dat de themabijeenkomst ‘De plek van het kind in de scheiding’.

 

Leren om de pijn zoveel mogelijk te beperken

Tijdens de bijeenkomsten delen de scheidingsprofessionals hun kennis met ouders, ondersteunend aan de trajecten die zij bij de verschillende kernpartners gaan volgen. Zij leren hoe zij de pijn als gevolg van de scheiding zoveel mogelijk kunnen beperken of zelfs kunnen voorkomen. Na de training krijgen de ouders de kans om anoniem vragen te stellen. Per training krijgen de ouders huiswerkopdrachten en vragenlijsten om in te vullen.

 

Twaalf workshops per jaar

De gezamenlijke doelstelling van Arkin, Levvel, Timon, Stichting Ja en iHUB-regio Amsterdam is om twaalf workshops per jaar te gaan geven, zodat niemand langer dan vier weken hoeft te wachten op de start van hulp. Na de start met vier live workshop volgt de tweede serie digitaal. Zowel de live als online-versie zullen we evalueren.

Meer informatie via Michael Burghout, michael.burghout@altra.nl

 

 

Samenwerking zij-instroomtraject jeugdhulpprofessionals

Op 27 oktober tekenden IHUB, Levvel, Jeugdbescherming, Parlan en Blijf Groep Amsterdam een intentieverklaring voor het zij-instroomtraject Jeugd- en Gezinsprofessional. Vanuit deze samenwerking willen de betrokken partners een oplossing bieden voor het tekort aan jeugd- en gezinsprofessionals in de regio Amsterdam. Het initiatief voor een zij-instroomtraject is oorspronkelijk bedacht door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De gemeente Amsterdam en het SKJ nemen een deel van de opleidingskosten voor hun rekening.

 

Voor Hbo- en universitair opgeleiden

In de regio Amsterdam is er een tekort aan Jeugd- en gezinsprofessionals. Met het instroomtraject willen de zorgorganisaties en HvA een opleidingsmogelijkheid bieden voor mensen die een Hbo- of universitaire hebben afgerond en een carrière switch willen maken. De opleiding duurt totaal tien maanden. De eerste vijf maanden is er een dag per week een lesdag op de HvA. De tweede vijf maanden staan in het teken van werken op contractbasis en daarnaast eenmaal in de twee weken een lesdag op de HvA. Het opleidingstraject start vanaf 2 november 2022.

 

Na vijf maanden lessen volgen een arbeidscontract

Het komt erop neer dat een zij-instromer na de eerste vijf maanden van een lesdag per week, met een arbeidscontract aan de slag gaat in de jeugdzorg. Een zij-instromer loopt geen stage, maar is echt in dienst, met een salaris. Ondertussen haalt de zij-instromer binnen maximaal een jaar een bevoegdheid en een SKJ-registratie.

 

Meer informatie of geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Vivian van Hees vivian.vanheesonel@ihub.nu of Michael Burghout michael.burghout@ihub.nu

 

1000 deelnemers webinar Drakentemmers

Drakentemmers, het online platform voor trauma en gehechtheid, organiseert twee gratis webinars die voor alle professionals toegankelijk zijn.  Op 17 oktober verzorgde dr. Anne Marsman het eerste webinar over ‘Trauma en lichaam’. Zij is als ggz-behandelaar gepromoveerd op Trauma & Lichaam en pleit ervoor trauma niet alleen cognitief te behandelen, maar ook vanuit de lichamelijke ervaring en beleving van trauma.  Door het overweldigende aantal aanmeldingen dat de 1.000 deelnemers overschreed, blijkt de enorme belangstelling voor dit onderwerp. Het webinar is tot 5 november terug te zien op de website van www.drakentemmers.nl

 

Relatie trauma en lichaam

In haar workshop stond Anne stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringsgerichte methoden zo waardevol kunnen zijn in het herstel na trauma. De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd. Tijdens het webinar verbond Anne haar wetenschappelijke, klinische en ervaringskennis moeiteloos aan elkaar: theoretisch en praktisch toepasbaar.

 

Impact ingrijpende jeugdervaringen

Anne Marsman is psycholoog bij het Centrum voor Transitie, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineert ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukt ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van www.Traumanet.org  waarmee ze een laagdrempelig platform wil creëren waar je betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel.

 

Tweede gratis webinar op 16 november

Drakentemmers is een initiatief van Altra (onderdeel van iHUB), Blijf Groep en de Jeugdzorgacademie en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk expertisenetwerk.  Met de gratis webinars is het de bedoeling om de kennis over trauma en gehechtheid nog veel breder te delen. Op 16 november behandelt gz-psycholoog Valerie Fictorie het thema Trauma & Gezin. Huiselijk geweld heeft impact op het hele gezin. In dit webinar wordt het effect van huiselijk geweld op het gezin toegelicht en komen belangrijke behandelaspecten aan bod, zoals: welke behandeling kun je inzetten na huiselijk geweld? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En wat is er bekend over de effectiviteit? Inschrijven kan via www.drakentemmers.nl. Het webinar start om 9.30 uur en duurt twee uur. Let op: het aantal deelnemers is beperkt tot 1.000 mensen.

 

 

 

 

 

 

 

Eén aanmeldloket voor iHUB-merken regio Amsterdam en omgeving

Binnen de regio Amsterdam, Zaanstad-Waterland, Amstelveen-Aalsmeer en de Duo- gemeenten vormt iHUB vanuit de merken Altra en De Opvoedpoli samen met De Waag een van de tien kernpartners voor de specialistische jeugdhulp. Om de aanmelding voor specialistische hulp van Altra en de jeugd ggz bij De Opvoedpoli/CareExpress nog eenvoudiger te maken, kunt u vanaf 1 november aanmelden via een en hetzelfde aanmeldteam.

 

Voor u net zo gemakkelijk, voor onze aanmeldspecialisten is het zo nog eenvoudiger om u goed van dienst te zijn. Zij hebben een brede kennis om u goed te adviseren over uw aanmelding en om deze in behandeling te nemen. Voor aanmeldingen bij De Waag kunt u nog steeds terecht bij het aanmeldteam van De Waag.

Telefoonnummer en emailadres aanmeldingen iHUB

Op werkdagen is het nieuwe aanmeldteam op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer blijft: 020 – 55 58 300. U kunt het aanmeldteam ook op dit nummer bereiken als er sprake is van een crisissituatie. Omdat Altra en De Opvoedpoli onderdeel zijn van iHUB, kunt u ons ook benaderen via het emailadres aanmelden@ihub.nu.

 

Brochure met informatie over de hulpverlening

In de brochure kunt u meer lezen over het zorgaanbod en de verwijsinstructie voor iHUB en De Waag.

Brochure HSJH Amsterdam Zorgaanbod & Verwijsinstructiehttps://altra.nl/wp-content/uploads/iHUB_HSJH_MENUKAART_spreads-1.pdf

 

Heeft u nog vragen over het samengaan van het aanmeldteam? Neemt u dan gerust contact met hen op via het bovengenoemde telefoonnummer

 

Jeugdzorg gebiedsoverstijgend vormgeven

Het jeugdzorgstelsel in Amsterdam -waar iHUB ook opereert- en de DUO-gemeenten is volop in ontwikkeling. Met alle kernpartners werken we er hard aan om op korte termijn de jeugdzorg in nabijheid, in de leefwereld van de gezinnen, vorm te geven. We noemen dit gebiedsgericht werken. Daarbij krijgen dan de werkprocessen in en vanuit de gebieden vorm. Wanneer er situaties zijn die vragen om een gebiedsoverstijgende invalshoek, dan pakken we dit overstijgend met elkaar op.

 

Gezamenlijke toegang uitgewerkt in basisafspraken
Op weg naar het gebiedsgericht werken heeft de werkgroep ‘Toegang Gezamenlijk’ samen met kernpartners, verwijzers en gemeenten de toegang tot de specialistische hulp verder vormgegeven. Tussen kernpartners, gemeenten, huisartsen, OKT*, JBRA*, WSS* en DUO* zijn nu basisafspraken gemaakt die ook een nieuw elan geven aan de samenwerking. Het samen vormgeven van de hulp staat daarbij voorop. Het over en weer afbakenen en na elkaar werken is daarmee ten einde. Het gaat erom dat je in een netwerk met elkaar nauw aansluit op de ondersteuningsbehoefte van een gezin of jeugdige. En dat vervolgens met elkaar realiseert.

 

Infographics
Om de afspraken met iedereen te delen, heeft de werkgroep onder meer twee infographics gemaakt. Je kunt ze hier downloaden:

 

* OKT: Ouder- en Kindteams Amsterdam
* JBRA: Jeugdbescherming Regio Amsterdam
* WSS: William Schrikker Stichting
* DUO: Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel

 

Brede belangstelling voor SCRES, screening en evaluatie bij scheidingshulp

Twee jaar geleden maakten Altra (onderdeel van iHUB), Sterk Huis en de Universiteit van Utrecht (UU) een start met de ontwikkeling van SCRES, een gevalideerd instrument voor screening en evaluatie bij scheidingshulp. De behoefte aan hulp bij complexe scheidingen neemt nog steeds toe. De vraag is of wij dan als hulpverleners het juiste doen voor ouders en kinderen. SCRES speelt daarop in en meet de uitkomsten van de hulpverlening. Inmiddels geniet het instrument een brede belangstelling en toepassing. Afgelopen donderdag waren de drie samenwerkingspartners betrokken bij de posterpresentatie tijdens het congres Jeugd in Onderzoek. De presentatie was in handen van Olaf Goorden (iHUB), Bernadette Janssen (Sterk Huis) en Inge van der Valk (UU). Bekijk de posters hier en hier.

 

Geschikt voor praktijk- én effectonderzoek
SCRES is bij uitstek een instrument voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Belangrijkste doel is om de situatie van ouders en kinderen inzichtelijk te maken en met die informatie samen met hen te beslissen over doelen voor de hulp. Die informatie is ook direct inzetbaar voor (effect)onderzoek. Het instrument bestaat uit stellingenlijsten met daarin alle hoofdthema’s van scheidingshulp. Er is een stellingenlijst voor ouders. En er is een stellingenlijst voor kinderen vanaf 8 jaar. Inmiddels zijn er in heel Nederland al meer dan 15 organisaties aangesloten bij een pilot om SCRES in de praktijk toe te passen en actief door te ontwikkelen. Deze organisaties werken allemaal met één van twee grote landelijke scheidingsmethodieken: ‘Ouderschap Blijft’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’. De vragenlijst sluit hier goed bij aan. Zo is het mogelijk de werkzaamheid van de hulpverlening straks goed te bundelen en vergelijken.

 

Subsidies als basis financiering
De ontwikkeling van SCRES is medemogelijk dankzij subsidies van ZonMW, Pro Juventute en de landelijke vereniging Ouderschap Blijft. Naast de drie genoemde samenwerkingspartners waren ook onder andere de jeugdzorgorganisaties Jeugdformaat en Elker betrokken bij de ontwikkeling. Voor alle partners speelt de effectiviteit van de behandeling bij complexe scheiding een belangrijke rol in de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het najaar zullen de samenwerkingspartners zich ook internationaal presenteren tijdens het internationale congres IAFP.

 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Olaf Goorden.

 

Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal

Het stoppen van structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen vraagt een integrale aanpak en lange adem. En dat is precies wat Switch doet. Sinds 2018 werken de vier organisaties Altra (specialistische jeugdhulp, onderdeel van iHUB), Blijf Groep (hulp en opvang bij huiselijk geweld), BRight GGZ en De Waag (forensische zorg) samen in een integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat deze integrale aanpak succesvol is. Switch sluit goed aan bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en versterkt de veiligheid. Bureau Sinzer rekende uit dat de extra kosten voor de inzet van Switch op de korte en langere termijn maatschappelijke besparingen opleveren.

 

Over Switch
Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners vanuit jeugdzorg, vrouwenopvang en (forensische) ggz werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Hierbij richten zij zich op alle gezinsleden. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s. Van beiden is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht.

 

“De kracht van Switch is dat er echt maatwerk wordt geleverd vanuit gebundelde expertise van forensische ggz, jeugdhulp, volwassenen ggz en maatschappelijke ondersteuning. Met deze methode wordt overdracht van ernstige problematiek van ouders naar kinderen voorkomen. Ik vind het mooi en hoopgevend om te zien dat de resultaten tot nu toe zo goed zijn.” – Shula Rijxman, wethouder Zorg in Amsterdam

 

Uitkomsten: meer veiligheid door maatwerk
Uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde, blijkt dat Switch aansluit bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en de aanwezige gezinsdynamiek. Er wordt gedoseerd hulp aangeboden die aansluit bij de behoeften van de gezinnen. Gezinsleden voelen zich hierdoor gehoord, gemotiveerd en ondersteund. Bovendien biedt Switch tegelijk praktische hulp en therapie, wat een belangrijke voorwaarde is om tot verandering te komen. In alle gezinnen is meer veiligheid. Er is verbetering in de communicatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen.

 

De kracht van Switch is dat er echt maatwerk wordt geleverd vanuit de gebundelde expertise van forensische ggz, jeugdhulp, volwassenen ggz en maatschappelijke ondersteuning. De werkwijze vergroot de kans op continuïteit in de behandeling.

 

Businesscase: maatschappelijk besparingen op korte en lange termijn
Naast het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut is ook op verzoek van de gemeente Amsterdam door Sinzer een maatschappelijke businesscase gemaakt. Hieruit blijkt dat de werkwijze van Switch extra kosten met zich meebrengt maar dat de werkwijze ook veel (maatschappelijke) besparingen oplevert, zowel op de korte als de lange termijn. Op de korte termijn worden kosten voor onder andere uithuisplaatsingen, Veilig Thuis-meldingen en ondertoezichtstellingen vermeden. Op de lange termijn gaat het om het voorkomen van zaken als ouderverstoting, vechtscheidingen, onnodig lange traumabehandeling en overdracht van geweld naar volgende generaties.

 

“Switch is een goed voorbeeld voor passende hulp aan de meest kwetsbare kinderen en ouders, vaak vanuit jeugdbescherming.” – Heidi Offerman, stuurgroep Switch

 

Voorkomen intergenerationele overdracht
Een belangrijk effect van de werkwijze van Switch op de lange termijn is het voorkomen van de overdracht van geweldspatronen op een volgende generatie. Uit onderzoek is bekend dat een systeemgerichte en integrale aanpak door betrokken hulpverleners, het werken met bewezen interventies en maatwerk, helpt om deze intergenerationele overdracht tegen te gaan. Switch kenmerkt zich door precies deze elementen. Sinzer ziet hierin dan ook positieve voorspellers dat de methodiek van Switch zal bijdragen aan het tegengaan en voorkomen van intergenerationele overdracht.

 

Doorontwikkeling methodiek
De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut formuleren de volgende aanbevelingen voor doorontwikkeling van de methodiek:
– In een kleine groep gezinnen is de pleger niet gemotiveerd om mee te werken. Er is meer onderzoek nodig hoe deze specifieke groep plegers bereikt kan worden.
– Er moet een gevarieerder aanbod aan hulp voor kinderen komen.
– De randvoorwaarden moeten op orde zijn. Door de verschillen in financiering en de wachtlijstenproblematiek kunnen gezinnen niet altijd starten met een Switch-traject en wordt de beoogde integrale samenwerking bemoeilijkt.

 

Voortgang Switch
In de gemeente Amsterdam zal Switch aan 10 gezinnen per jaar worden aangeboden. De gemeente onderzoekt, samen met de vier initiatiefnemers, hoe dit aantal te vergroten is. De integrale aanpak van Switch sluit goed aan bij de gezinsgerichte beweging die de stad wil maken. Samenwerking met zorgverzekeraars voor de financiering en borging is noodzakelijk.

 

Meer informatie
– Beide onderzoeksrapporten vindt u op de website van Switch.
– Meer informatie over Switch vindt u ook op de website van Switch: www.switch-samen.nl

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over Switch kunt u terecht bij de volgende communicatieadviseurs:
– Ilse den Hollander, Blijf Groep, i.denhollander@blijfgroep.nl | 06 55 221 823
– Margret van der Mast, Altra, onderdeel van iHUB, m.van.der.mast@altra.nl | 06 12 905 800

 

Heb je de familie gesproken?

Het team van Altra Thuis Jonge Moeders (ATJM) volgde enkele maanden geleden de training Beschermjassen van Kitlyn Tjin A Djie en de verdiepingstraining van de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). ‘Beschermjassen’ betekent dat je mensen die zich in een belangrijke levensfaseovergang bevinden, zoals de meeste cliënten in de jeugdhulp/verlening, inbedt in de familie, groep of cultuur. Het op zoek gaan naar ankers, steunfiguren, rituelen of equivalenten van vroeger helpt mensen zich te hernemen en hun leven weer op te pakken. De training Beschermjassen heeft voor extra verbinding in het team gezorgd en voor veel nieuwe inzichten over een onderdeel van de hulpverlening dat te lang ondergeschikt is gebleven: het betrekken van familie, vaders en vrienden van de jonge moeders.

 

Lees meer over deze aanpak in het eerste deel van onze serie over samenwerken met gezin en netwerk: Samenwerken met gezin en netwerk deel 1.
Fotocredits: Mieke de Haan

 

Methodiek PIBBH gaat verder onder de naam Switch

PIBBH (Programma Integrale Behandeling en Begeleiding bij Huiselijk geweld) gaat verder onder de naam Switch. Een nieuwe naam, die precies uitdrukt wat we beogen met het programma:

 

Een switch in denken en doen voor ouders, kinderen en professionals,
om samen de patronen en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken.

 

Over Switch
Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners van Altra (jeugdhulp), Blijf Groep (vrouwenopvang), BRightGGZ (volwassen GGZ) en de Waag (forensische GGZ) werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te doorbreken en daarmee duurzaam te stoppen. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s. Van beide is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht van geweldspatronen.

 

Hester Mobach, behandelaar bij de Waag en een van de initiatiefnemers van Switch: “Met Switch brengen we de aanbevelingen van Verwey-Jonker in de praktijk. We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders als kinderen.”

 

Onderzoek methodiek Switch
Het Verwey-Jonker Instituut voert op dit moment een onderzoek uit naar de methodiek van Switch. Met de opbrengsten van dit onderzoek wordt de methodiek verder uitgewerkt en onderbouwd. Medio februari 2022 verwachten we hiervan de resultaten te presenteren.

 

Nieuwe website en huisstijl
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe look! Met trots presenteren we daarom de website www.switch-samen.nl. Hierop vind je, gehuld in een nieuw jasje, alle informatie over de werkwijze en methodiek van Switch, zowel voor cliënten als professionals. Neem vooral een kijkje!

 

(Online) presentatie onderzoeksresultaten Verwey-Jonker
Meer weten over Switch? Of wil je bij de (online) presentatie van de onderzoeksresultaten van Verwey-Jonker zijn? Stuur dan een mailtje naar Lizette Eijsenga, projectleider van Switch: l.eijsenga@altra.nl.

 

iHUB getroffen door phishing

Recent is iHUB getroffen door een phishing aanval. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij internetcriminelen persoonlijke gegevens of wachtwoorden stelen. Uit onze informatie blijkt dat internetcriminelen zich toegang hebben verschaft tot de e-mailadressen van enkele onze medewerkers. Dit brengt risico’s met zich mee. Daarom willen wij u graag informeren over de maatregelen die wij hebben genomen én de maatregelen die u zelf kunt nemen om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Wat hebben wij gedaan
• De e-mailaccounts van de betrokken medewerkers zijn direct geblokkeerd en hun wachtwoorden zijn door ons gewijzigd.
• De e-mailaccounts van de betrokken medewerkers zijn gemonitord en er bleken geen verdachte e-mails door hen verzonden.
• De phishing-website die achter de link schuilt, is geblokkeerd en intern afgevangen.
• Onze medewerkers zijn gewaarschuwd.
• Wij hebben dit incident gekwalificeerd als een datalek en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Wij blijven verdachte activiteiten in de gaten houden.

Wat kunt u zelf nog doen:
• Krijgt u een mail van een van onze medewerkers die u niet vertrouwt? Neem dan telefonisch contact op met de medewerker.
• Heb u een verdachte mail ontvangen en geopend, maar niet op de link geklikt? Verwijder de mail.
• Heeft u een link of bijlage geopend, maar niet ingelogd? Verwijder de mail.
• Heeft u gegevens heeft achtergelaten, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij om zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en dit te melden bij uw ICT-afdeling. Zijn u of uw kind(eren) client bij ihub, dan is het verstandig om te controleren of er onbekende e-mails vanuit uw naam zijn verstuurd (bij verzonden items) en om deze mensen zo spoedig mogelijk in te lichten.

 

Wij bieden u onze welgemeende excuses aan. Wij vinden het enorm belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat uw (persoons)gegevens binnen onze organisatie in goede handen zijn.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via informatiebeveiliging@ihub.nu.

 

Altra is onderdeel van iHUB.

 

Sterk Huis, Altra en Universiteit Utrecht ontwikkelen meetinstrument voor complexe scheidingen

Het aantal scheidingen in Nederland is hoog, waaronder het aantal complexe scheidingen. “De afgelopen jaren nam door het hele land het aantal aanmeldingen toe van mensen die hulp zochten bij een complexe scheiding”, vertelt Bernadette Janssen, onderzoeker en gedragswetenschapper bij Sterk Huis. “De vraag is alleen: doen wij het juiste voor deze ouders en hun kinderen? Hoeveel hulpverleningstrajecten worden succesvol afgerond?”

 

Lees op deze pagina meer over hoe o.a. Altra hiervoor een meetinstrument ontwikkelt.

 

Burgemeester Halsema: huiselijk geweld/kindermishandeling? Praat erover!

Burgemeester Femke Halsema spreekt in een videoboodschap alle Amsterdammers toe die mogelijk slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. De boodschap is gericht aan Amsterdammers die zich op dit moment door de coronamaatregelen in een moeilijke positie bevinden en te maken krijgen met onveilige situaties thuis, waaronder lichamelijke en/of geestelijke mishandeling.

 

Zit jij of iemand in je omgeving in een dergelijke situatie? Praat erover.

 

De video is te bekijken via deze link.

 

Artikel familiezorg in bijlage Elsevier

In Clique magazine, een bijlage bij weekblad Elsevier, staat een artikel over onze visie en aanpak op familiezorg. Lees hier het artikel digitaal.

 

Whitepaper FamilieKracht

Lees nu het recent verschenen whitepaper over FamilieKracht, een initiatief van Altra en De Opvoedpoli voor gezinnen waarin meervoudige en complexe problemen spelen. FamilieKracht is ontwikkeld om de multiproblematiek bij gezinnen effectiever aan te pakken.

 

Download hier het whitepaper.

 

 

 

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugd instituut biedt op deze pagina veel informatie en tips voor ouders, kinderen en professionals in deze bijzondere tijd.

 

Scherpe maatregelen coronavirus

De maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM hebben ook invloed op de behandeling van uw kind en het contact met uw gezin bij Altra. Informatie over maatregelen en informatie rondom het coronavirus op onze locaties leest u op de website van iHUB, de alliantie waar Altra onderdeel van is.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de maatregelen die wij nemen en hopen op uw begrip en medewerking. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij uw ambulant medewerker.

 

De krachten gebundeld | Blijf Groep & Altra

Om kinderen in de opvang zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat zij zich positief ontwikkelen hebben Blijf Groep en Altra de handen ineen geslagen en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de opvang.

 

In het boekje De krachten gebundeld wordt deze werkwijze beschreven. Tijdens de startbijeenkomst van het pilot Online platform Traumascreening en behandeling namen Hanneke Bakker (Blijf Groep) en Yvette Martha (Altra) het eerste exemplaar in ontvangst.

 

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen
Uit tal van onderzoeken blijkt dat kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven bijzonder kwetsbaar zijn. Zij leven vaak al jarenlang in spanning, zijn getuige geweest van meermalig huiselijk geweld en niet zelden zelf ook verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt. Het meemaken van dergelijke ingrijpende en potentieel traumatiserende gebeurtenissen op jonge leeftijd en binnen de (afhankelijke) gezinsrelaties heeft grote impact op de ontwikkeling van kinderen. De impact van stress en trauma gedurende het opgroeien heeft ook grote gevolgen op lange termijn en kan zelf doorwerken tot in de generaties daarna.

 

Gedeelde werkwijze
Effectieve hulp die past bij de specifieke problematiek van deze kinderen is daarom van groot belang. Altra en Blijf Groep (opvang en hulpverlening bij huiselijk geweld) werken sinds 2012 nauw samen. Vanuit deze werkpraktijk is een gedeelde werkwijze ontwikkeld om kinderen en moeders in de opvang hulp te bieden. Het gaat daarbij om hulp die nodig is voor een veilige opvoedsituatie en die gericht is op het doorbreken van de cirkel van intergenerationeel geweld.

 

Samen de vragen van het gezin in kaart brengen
Uitgangspunt in de werkwijze is de basisbegeleiding die Blijf Groep biedt in de opvang. Deze wordt indien nodig aangevuld met de specialistische hulp vanuit Altra. De kracht van de aanpak is dat vanaf het begin van het hulptraject wordt samengewerkt. Door samen te screenen en in kaart te brengen waar de vragen van het gezin liggen, wordt de hulp niet gestapeld, maar effectief ingezet op het juiste moment. Bovendien krijgen moeders en kinderen te maken met vertrouwde gezichten en gezamenlijk optrekkende hulpverleners. Dit geeft vertrouwen en continuïteit.

 

Online platform Traumascreening en – behandeling
Het eerste exemplaar van de publicatie werd vanochtend aangeboden aan Hanneke Bakker van Blijf Groep en Yvette Martha van Altra. Dit gebeurde tijdens de startbijeenkomst van de pilot van het Online platform Traumascreening en – behandeling. Binnen dit platform willen we kennis delen, nieuwe behandelaren opleiden en uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van trauma-behandelaren binnen en buiten de opvang die gespecialiseerd zijn in de behandeling van zowel kinderen als volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis.

 

Publicatie De krachten gebundeld
Blijf Groep en Altra hopen met de publicatie De krachten gebundeld anderen te inspireren en bij te dragen aan effectieve hulp voor kinderen en ouders die te maken hebben met huiselijk geweld.

 

Download hier de publicatie:

 

De Krachten gebundeld. Specialistische hulp aan gezinnnen in de vrouwenopvang

 

Schrijver Arnon Grunberg in gesloten jeugdinrichting De Koppeling

Schrijver Arnon Grunberg liet zich twee weken opsluiten in de Amsterdamse gesloten jeugdinstelling De Koppeling, waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden opgevangen omdat ze vanwege ernstige gedragsproblemen niet meer thuis kunnen wonen. Altra verzorgt in De Koppeling het speciaal onderwijs. Grunberg ervoer hoe het was voor jongeren om gesloten te zitten. Maar ook dat het voor sommige jongeren nodig is. Hij volgde hetzelfde behandelprogramma als deze jongeren, leefde met hen en bleef er slapen.

 

Columns NRC en te gast bij Jinek

Hij schreef elke dag over zijn ervaringen en publiceerde deze in de vorm van columns bij NRC. Op deze pagina van het NRC vind je een overzicht van al zijn verhalen. Grunberg was ook te gast in een uitzending van Jinek om over zijn verblijf te vertellen.

 

‘Wat deze kinderen me hebben geleerd is om een betere strijder te worden. Dat was mijn conclusie na tien dagen in gesloten jeugdinstelling de Koppeling te hebben gezeten, waar ik zoveel mogelijk was behandeld als een van de jongeren.” – Arnon Grunberg over zijn verblijf in De Koppeling

 

Feestelijke opening nieuwe locatie Hoorn

Op dinsdag 17 september opende wethouder Marjon van der Ven op feestelijke wijze de nieuwe locatie van Altra en de Opvoedpoli. Kinderen, jongeren en gezinnen in Hoorn en omgeving kunnen hier terecht voor specialistische jeugdhulp en Jeugd GGZ, familiezorg en onderwijszorg.

 

De wethouder vertelde trots te zijn dat Hoorn nu ook een vestiging heeft, omdat de gemeente en Altra/de Opvoedpoli dezelfde visie delen: beiden erkennen het belang van verbinding. Niet alleen verbinding met het kind, maar juist ook met het hele gezin en met het onderwijs.

 

Bestuurder Hans du Prie gaf het belang aan van het thema ‘Samen voor sterkere families’. Het gezin heeft het vermogen om problemen in verschillende levensgebieden op te vangen, waardoor kinderen en jongeren in West-Friesland veilig en gezond kunnen opgroeien.

 

Ervaringsdeskundige van het eerste uur, Hailey, vertelde dat zij de laagdrempeligheid binnen de poli prettig vindt, evenals de manier waarop haar behandelaar met haar in gesprek gaat. Door niet alleen over problemen en negatieve zaken te praten voelt het minder formeel en is het makkelijker om met elkaar de verbinding aan te gaan.

 

Na de opening was er de ruimte om meer informatie te krijgen over de werkwijze van Altra en de Opvoedpoli. Zo werd er onder andere onze nieuwe behandelvorm met inzet van Virtual Reality gedemonstreerd.

 

Oproep jeugdprofessionals regio Amsterdam-Amstelland

Kom je niet verder met een casus waarbij verschillende jeugdprofessionals betrokken zijn? Loopt de samenwerking niet zoals je wilt? Of blijf je zitten met het gevoel dat het beter had gekund? Breng je casus in, zodat jij en andere jeugdprofessionals ervan kunnen leren. Het ‘Programma lerende omgeving jeugdprofessionals’ maakt samen leren en vooruitkomen mogelijk. Lees meer over dit programma.

 

Programma lerende omgeving jeugdprofessionals

We kennen het allemaal: casussen die niet lekker lopen. Dit is natuurlijk enorm vervelend en kan uiteenlopende redenen hebben. Maar er is ook een positieve kant: je kunt deze casussen benutten om er binnen de keten van te leren en samen vooruit te komen. Dat doen we onder meer binnen het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals, dat sinds begin 2019 loopt.

 

Samen reflecteren en leren van de praktijk

Tijdens een bijeenkomst onder leiding van een onafhankelijke begeleider nemen we de casussen samen onder de loep. De begeleider kent het jeugdveld goed en haalt alle betrokkenen bij elkaar. We bekijken op een gestructureerde manier: het beeld dat eenieder van het gezin heeft, welke situatie we voor dit gezin nastreven, wat er is gebeurd dat daaraan bijdroeg, wat is gemist en wat beter had gekund.

 

Wil je verder komen?

Heb je zo’n casus als we hierboven beschrijven en wil je erop terugkijken en een stap verder komen? Bel of mail dan met Mariska van der Steege: info@mariskavandersteege.nl of (06)35115429 of Siska Fokkema: siska.fokkema@onderzoekmeteffect.nl of (06) 23 66 47 33.

 

FNV en Altra doen oproep aan Den Haag: “KOM EENS IN MIJN SCHOENEN STAAN”

30.000 Medewerkers in de jeugdzorg willen graag een oplossing voor de problemen als gevolg van bezuinigingen en decentralisaties. Kwetsbare kinderen krijgen niet altijd de hulp die zij nodig hebben. En steeds meer jeugdzorgwerkers komen persoonlijk in de knel. Als werkveld luiden we de noodklok vanwege het tekort aan jeugdzorgwerkers en de wachtlijsten die snel groeien. Met de campagne ‘Kom eens in mijn schoenen staan’ roepen FNV, Altra, Opvoedpoli, Horizon en iHUB politiek Den Haag op noodkreten van jeugdzorgwerkers serieus te nemen. Tijdens de goed bezochte landelijke jeugdzorgstaking deed FNV-bestuurder Maaike van der Aar de aftrap van deze social mediacampagne. “We roepen jeugdzorgwerkers op om massaal mee te doen!”

 

Het idee voor de campagne ‘Kom eens in mijn schoenen staan’ ontstond bij Marna, een van de jeugdhulpprofessionals bij Altra Jeugdhulp. Zij zei: “Volgens mij hebben ze in Den Haag geen idee wat er echt speelt in de jeugdhulp. Laat Hugo de Jonge maar eens een dagje met ons meelopen”. Daarom ruilen we op social media schoenen en delen we ervaringsverhalen op weg naar Prinsjesdag 2019. We laten van ons horen in Den Haag, want het aantal kinderen dat met jeugdzorg in aanraking komt neemt toe. Inmiddels is dat een op de tien jongeren: volgens het Bureau voor de statistiek 428.000 in afgelopen jaar. Die kunnen we niet in de kou laten staan. Forse en structurele verbeteringen zijn nodig.

 

92% jeugdzorgwerkers overweegt sector te verlaten

“Het ziekteverzuim in de jeugdzorg ligt op 8 procent. Zo’n 50 procent van alle nieuwe arbeidskrachten haakt binnen een jaar weer af door de hoge werkdruk en de relatief lage lonen.”, zegt Maaike van der Aar. “We hebben te maken met 20% verloop. En in een FNV-steekproef voorafgaand aan de staking op 2 september geeft 92 % van de jeugdzorgwerkers aan dat zij erover denken de sector te verlaten. Zo’n 51% van hen doet dit ook regelmatig. Waarom? Vanwege de werkdruk (61%), te weinig tijd voor zorgtaken (41%) en de mentale en fysieke belasting van het werk (28%). Jeugdzorgwerker merken vooralsnog niets van het VWS-actieplan om het personeelstekort in de zorg te verminderen. De gemeenten staan straks hoogstens iets minder rood, maar de door Hugo de Jonge voorgespiegelde kapitaalinjectie is het niet. Een succes dat wel behaald is, de landelijke schrap-dag op 12 juni om de regelgekte te verminderen, is te danken aan de opgevoerde druk vanuit werknemers.”

 

Maar alleen administratie verminderen is onvoldoende. Er moeten structurele verbeteringen komen en dat kost gewoon geld. Het huidige aanbod van minister Hugo de Jonge is onvoldoende. Tijdens de stakingsdag vertelde de minister ook in de schoenen van de jeugdzorg te willen staan. Met de campagne “Kom eens in mijn schoenen staan”, laat het werkveld zien hoe het is om werkelijk in de schoenen van de jeugdzorgwerkers te staan”.

 

Tekorten voorkomen

Volgens iHUB-bestuurder Hans du Prie wordt het tijd dat in de jeugdhulp meer waardering komt voor de jeugdzorgmedewerker en hun maatschappelijke betekenis. “De kwaliteit van iedere professional bepaalt de kwaliteit van de jeugdhulp. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van jonge mensen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben om weer veerkrachtig in het leven te staan. Wanneer ervaren jeugdzorgprofessionals onze sector gaan verlaten, holt deze kwaliteit achteruit. Deze braindrain kunnen wij in de huidige arbeidsmarkt nooit tijdig aanvullen met nieuwe jeugdzorgmedewerkers. En natuurlijk begrijpen wij dat als je er zelf niet mee te maken hebt, jeugdzorg een ver van mijn bed show is. Maar je kunt als samenleving niet zeggen: we negeren deze 428.000 jongeren. Je bent met elkaar verantwoordelijk. Met de campagne geven wij de jeugdzorgprofessionals een podium op weg naar Prinsjesdag 2019.”

 

#inmijnschoenen

De campagne is o.a. vindbaar op:

inmijnschoenen.nl

Facebook

Instagram

Twitter

 

Jeugdzorgwerkers kunnen meedoen door een schoenenselfie te posten met hashtag #inmijnschoenen op een van de social media kanalen. FNV en iHUB benaderen ook alle collega-organisaties om mee te doen aan de campagne.

 

Goud voor ‘extra Teamlid voor de jeugdhulp’

Woensdag 22 mei zijn in de Escape te Amsterdam de jaarlijkse SpinAwards uitgereikt, dé prijzen voor creatief werk dat het digitale denken verder brengt. Het Extra Teamlid van Greenberry en Garage2020 ontving maar liefst twee keer een Gouden SpinAward.

 

Elk jaar worden er in Nederland ruim 46.000 kinderen uit huis geplaatst. Extra Teamlid helpt hulpverleners om met behulp van spel en data-analyse dit zoveel mogelijk te voorkomen. Extra Teamlid is een spelbord en applicatie dat professionals en ouders helpt in te schatten welke hulp nodig is. De applicatie benut data analyse bij de keuze voor een vervolgtraject: op het spelbord wordt een tijdlijn van ingezette hulptrajecten van het gezin gevisualiseerd. Elk hulptraject wordt gerepresenteerd in de vorm van een blokje, en die blokken worden geplaatst in een tijdlijn op het spelbord. Door in de applicatie een foto te maken van het spelbord wordt automatisch de – geanonimiseerde – data van de uitgevoerde data analyse geraadpleegd. Daar rolt een top drie van hulptrajecten uit voort. Door te kunnen vergelijken met eerdere hulptrajecten van Amsterdam (en in de toekomst heel Nederland) kunnen ouders en professionals een betere keuze maken voor het vervolgtraject.

 

Extra teamlid voor de jeugdhulp

Extra teamlid heeft goud gewonnen in de twee categoriën Digital Service Idea en Innovation. De jury’s waren meer dan lovend over het project:

 

Juryrapport Innovation: ‘Dit is een case waarvoor de categorie innovatie in het leven is geroepen. In het project is technologie dienend aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk probleem en een case die een springplank vormt voor de toekomst.’

 

Juryrapport Digital Service Idea: ‘De ontwerpers en de klant hebben zich gerealiseerd dat met een dergelijk delicaat ontwerp, uithuisplaatsing van kinderen, je niet moet komen aanzetten met afstandelijk digitale interactie tussen instituut en kinderen. De basis van de dienst zijn fysieke blokken die als conversation piece op tafel staan. Dit verhoogt de acceptatie, ook van minder goede berichten. Over alles is extreem goed nagedacht. Knap dat je een digital service idea van het scherm weet af te trekken!’

 

Praktijkproef

Innovatie- en designbureau Greenberry, innovatiewerkplaats Garage2020 en de afdeling Jeugd van de Gemeente Amsterdam slaan de handen ineen omtrent de vraag hoe we met data hulpverleners zoveel mogelijk kunnen ondersteunen bij het voorkomen van uithuisplaatsing. Het resultaat Extra Teamlid is tijdens Dutch Design Week gelanceerd in samenwerking met de VNG. De komende maanden gaan de ontwerpers van het Extra Teamlid het prototype testen in de praktijk. Bij interesse in deelname aan de praktijkproef kan contact opgenomen worden met Garage2020 (Jeroen de Vries, mailadres: jeroen@garage2020.nl)

 

Links

Uitlegvideo: https://vimeo.com/295986844

Uithuisplaatsing voorkomen

 

Over Garage2020

Garage2020 heeft als ambitie jeugdhulp overbodig maken. Dit wordt gedaan vanuit een landelijk innovatienetwerk met teams in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Twente en Brabant. ExtraTeamlid is ontwikkeld in team Amsterdam, in samenwerking met Spirit, Bascule, gemeente Amsterdam, BlijfGroep, TriadeVitree en Altra.

 

Over Greenberry

Greenberry is een innovatiebureau dat digitale producten en diensten creëert die de levens van mensen verbetert. Daarom ontwerpen we succesvolle digitale producten, platformen en campagnes voor die bijdragen aan onze missie. Dit doen we onder andere voor de overheid, in de zorg, voor financiële dienstverleners en non-profit instellingen en NGO’s.

 

 

 

Virtual reality helpt echt

Met virtual Reality beleef je sociale interactie op een vergelijkbare manier als in de realiteit, soms zelfs sterker. Je leert je emoties,  reacties en bijhorende gedachten te herkennen. Doordat je een situatie bekijkt vanuit het perspectief van een ander, word je je meer bewust van de gevolgen van je eigen handelen. Het is een intensieve maar veilige manier om te oefenen en te reflecteren. Daarom maakt Altra graag gebruik van Virtual Reality in de hulpverlening. Op dit moment werken we met drie VR-methodieken: bij scheidingen, thuiszitters en het trainen van docenten voor speciaal onderwijs.

 

Lees verder over deze nieuwe vorm van hulp!

 

Samen voor sterkere families

Hoe werken Altra en De Opvoedpoli samen met het gezin aan het doorbreken van problemen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen? In dit filmpje leggen we onze aanpak uit.

 

Altra’s passend onderwijs in 2018

Welke vormen van passend en speciaal onderwijs biedt Altra? Hoeveel leerlingen hebben een diploma gehaald op onze scholen? En waar gingen de leerlingen na Altra College naartoe? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vindt u in Speciaal en passend onderwijs van Altra; 2018 in cijfers.
Speciaal en passend onderwijs van Altra; 2018 in cijfers

 

Altra trekt West-Friesland in!

Altra ondertekende een Raamovereenkomst om vanaf 2020 specialistische jeugdhulp te kunnen verlenen in West-Friesland. Donderdag 21 maart kwamen de gecontracteerde aanbieders en de wethouders bij elkaar voor een grote ondertekeningsceremonie. We trekken samen op met Opvoedpoli.

Lees verder

 

Symposium Samen voor sterkere families

Op 21 maart organiseren Altra en Opvoedpoli het symposium Samen voor sterkere families. Het belooft een praktisch symposium te worden dat in het teken staat van het doorbreken van de intergenerationele problematiek. Kennis en best practices ontmoeten elkaar.

 

Waarom dit symposium?

Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van bestaanszekerheid voor het hele gezin. Armoede, schulden, psychische problemen van ouders, verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving, komen vaak in combinaties voor. Zij leiden tot een chronisch hoog stressniveau bij kinderen en ouders. Opgroeien onder chronische stress is een grote bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral vanwege de wisselwerking tussen kinderen en ouders, en de eventuele problematiek die speelt. Het verhoogt het risico dat deze problematiek van generatie op generatie wordt overgedragen.

 

Doorbreken intergenerationele problematiek

Chronische stress leidt in een negatieve spiraal tot verwaarlozing en geweld, kindermishandeling en trauma. We verbreden de focus van jeugdhulp: reduceren van stress, werken aan sterke gezinsrelaties en via onderwijs(zorg) de stevige bouwstenen leggen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag begeleiden, niet de ouders worden van de gezinnen die we morgen ondersteunen. Onze gezamenlijke transitie-opdracht in de jeugdzorg is daarom het doorbreken van intergenerationele problematiek. Tijdens het symposium ‘Samen voor sterkere families’ slaan we een brug naar best practices en de verdere ontwikkeling daarvan.

 

Interactieve workshops

In twee rondes van zes interactieve workshops en lezingen van telkens een uur behandelen we verschillende aspecten van dit vraagstuk.

 

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u zich dan aan! Het symposium in gratis.

 

Altra-leraar is docent van het jaar!

Trots! Afgelopen zaterdag werd onze collega Chantal Goedertier gekozen tot docent van het jaar in de categorie speciaal onderwijs. Chantal kan zich als ambassadeur een jaar lang voor het (v)so, waar we het verschil maken voor jongeren voor wie het leven niet als vanzelfsprekend verloopt. We zijn ontzettend blij dat Chantal al drie en een half jaar haar kwaliteiten inzet voor de leerlingen die haar het hardste nodig hebben.

 

Bijdragen aan imago en kwaliteit

Minister Arie Slob maakte de winnaars bekend van de leraren van het jaar voor (v)so, po, vo en mbo. Als ambassadeur mogen zij hun inspiratie, innovatie en passie uitdragen en delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het beroep en wordt de kwaliteit van de beroepsgroep onder de aandacht gebracht.

 

Het juryrapport:

‘Deze leerkracht weet feilloos af te stemmen op de leerlingen en geeft leerlingen de tijd om te landen en zich veilig te voelen. Ze laat ze kennismaken met een wereld die ze daarvoor niet kenden. Deze leerkracht maakt, vanuit een breed perspectief, vanzelfsprekend de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en zoekt naar samenwerking met het reguliere onderwijs.’

Forensche klas

Na een oproep om toppers aan te melden, nomineerde Janet Schut, directeur jeugdhulp en onderwijszorg van Altra, zonder te aarzelen Chantal. Janet: ‘Chantal werkt vanaf september 2015 bij Altra als docent bij klas 5, de forensische klas die we samen met De Bascule hebben (FJP). Ze heeft al meerdere leerlingen geholpen om weer aan te sluiten op vervolgonderwijs en op weg naar diplomering. Haar kennis van onderwijs en psychiatrie maken haar een sterke collega.’

 

 

Open middag mavo-havo-vwo bij Bleichrodt

Onderstaand bericht gaat over een eerdere open middag.

Op zoek naar actuele informatie over Altra College Bleichrodt, klik dan hier.

 

Zoek jij een goede en prettige school voor mavo, havo of vwo, met kleine klassen, persoonlijke aandacht en extra begeleiding? Kom dan naar de open middag van Altra College Bleichrodt op 23 januari!

 

Samen voor sterkere families – preview


Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van bestaanszekerheid voor het hele gezin. Armoede, schulden, psychische problemen van ouders, verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving, komen vaak in combinaties voor. Zij leiden tot een chronisch hoog stressniveau bij kinderen en ouders. Opgroeien onder chronische stress is een grote bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral vanwege de wisselwerking tussen kinderen en ouders, en de eventuele problematiek die speelt. Het verhoogt het risico dat deze problematiek van generatie op generatie wordt overgedragen.

 

Ruimte voor responsief ouderschap

Als eigen problematiek van ouders en bestaanszekerheid van gezinnen zo’n grote rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, kan jeugdhulp nooit op zichzelf staan. Terugdringen van chronische stress is nodig om ruimte te maken voor responsief ouderschap en emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.

 

Focus jeugdhulp verbreden

Toxische stress leidt in een negatieve spiraal tot verwaarlozing en geweld, kindermishandeling en trauma. We verbreden de focus van jeugdhulp: reduceren van stress, werken aan sterke gezinsrelaties en via onderwijs(zorg) de stevige bouwstenen leggen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag begeleiden, niet de ouders worden van de gezinnen die we morgen ondersteunen.

 

Glimp van de toekomst

Vanaf januari 2019 kunt u kennismaken met onze visie. In beeld en verhaal laten wij u zien hoe wij samen bouwen aan duurzame veerkracht van generatie op generatie. In een preview tonen wij u alvast een glimp van onze drive: Samen voor sterkere families. Onder deze titel organiseren wij in maart 2019 ook een symposium waarbij we een brug slaan naar best practices en de verdere ontwikkeling. Wij houden u graag op de hoogte.

 

www.altra.nl

www.opvoedpoli.nl

 

Alta en Opvoedpoli maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband iHUB.

 

Welke hulp biedt Altra jeugdhulp?

Voor verwijzers heeft Altra de specialistische jeugdhulp compact beschreven in een korte brochure. Onze hulp rust op twee pijlers: familiezorg en onderwijszorg. Samen met het gezin en onze partners werken we aan het doorbreken van patronen die vaak van generatie op generatie door worden gegeven, en streven we ernaar dat de kinderen later een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ons uiteindelijke doel is dat de kinderen en jongeren die we nu bijstaan, ons in de toekomst niet meer nodig hebben als ze zelf een gezin hebben gesticht. Bekijk onze brochure!

 

Informatiemarkt voor studie en beroep Altra College Bleichrodt

Wie een studie kiest die niet goed past, kan snel uitvallen en vertraging oplopen. Maar hoe maak je als leerling de júiste keuze? Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die meer begeleiding nodig hebben, is dat een extra uitdaging. Altra College Bleichrodt wil de leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Decaan Jacqueline Molenaar nam daarom het initiatief voor een informatiemarkt: Perspectief.

 

Samen met onderwijsinstellingen

Om een goede keuze te kunnen maken is het allereerst belangrijk dat de leerling zich goed oriënteert, zich gedegen voorbereidt en de juiste informatie krijgt. De informatiemarktmarkt over studie en beroep van Altra College Bleichrodt helpt de leerlingen hierbij.

Hier kunnen leerlingen uit de bovenbouw kennis maken met opleidingen, onderwijsinstellingen en beroepen uit de regio. Op Perspectief presenteren verschillende roc’s, vakscholen, hogescholen, universiteiten, particuliere opleidingsaanbieders en bedrijven zich met korte, interessante presentaties en marktkraampjes boordevol informatie. Verder kunnen de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje individueel vragen stellen aan de diverse ‘marktkraamhouders’.

 

Mbo, hbo en wo

De informatiemarkt wordt tweemaal gehouden.

•          Op donderdag 22 november ligt het accent van de voorlichting op vervolgopleidingen binnen het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) en Wetenschappelijk Onderwijs (wo),

•          Op donderdag 29 ligt het accent iets meer op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) niveau 4.

Alle voorlichters/marktkraamhouders echter zijn op beide donderdagen aanwezig.

 

Perspectief

Datum             Donderdag 22 en 29 november

Tijd                  16:00 tot 19:00 uur; inloop is vanaf 15:30 uur.

Locatie            Altra College Bleichrodt

 

Meer informatie: j.molenaar@altra.nl

 

 

Bekijk jouw kansen in de Jeugdhulp Amsterdam

’Jouw Kansen in de Jeugdhulp Amsterdam’ is een campagne waarmee Altra in samenwerking met zeven Amsterdamse jeugdhulporganisaties, de gemeente Amsterdam en SIGRA het ervaren tekort aan deskundig en ervaren hbo-opgeleid personeel binnen het zwaardere segment van de jeugdhulp aanpakt.

 

De campagne richt zich op het boeien en binden van toekomstig en huidig hbo-opgeleid agogisch personeel in de jeugdhulp in Amsterdam. Door enerzijds nieuwe medewerkers (zoals, studenten en starters) en herintreders te verleiden om (opnieuw) te gaan werken binnen de jeugdhulp. En door anderzijds huidige medewerkers te enthousiasmeren in hun keuze voor een langdurige loopbaan in de Amsterdamse jeugdhulp. Met volop mogelijkheden om te groeien, je te specialiseren of van werkveld te wisselen. Op de campagnewebsite vind je een handige tool die kansen in de jeugdhulp weergeeft afhankelijk van opleiding, werkervaring en interessegebied. Dus ben jij klaar om jouw kansen te pakken? Maak dan gebruik van deze tool en bekijk dan de vacatures op de website.

Wil je graag werken in de jeugdhulp, maar per se bij Altra? Kijk dan bij onze vacatures.

 

De campagne is een gezamenlijk initiatief van Altra, Cordaan-Jeugd, De Bascule, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker & De Jeugd- & Gezinsbeschermers/ William Schrikker Pleegzorg, Spirit, Philadelphia, de gemeente Amsterdam en SIGRA.

 

Altra in 2017 in beeld

Wist u dat Altra in 2017…

 • 791 medewerkers had;
 • 1619 kinderen, jongeren en hun ouders heeft geholpen met jeugdhulp en onderwijszorg;
 • 961 leerlingen speciaal onderwijs heeft geboden op 11 scholen;
 • die 131 diploma’s hebben behaald;
 • en dat er nog veel meer te weten is over Altra in 2017?

Bekijk het in het mooie, nieuwe, doorklikbare jaarverslag 2017!

 

 

Altra onderwijs staakt 2 juli

Altra en Horizon onderwijs organiseren vandaag, 2 juli een alternatieve stakingsdag. Een dag waarop we extra aandacht vragen van de politiek en de media voor onze problemen in het speciaal onderwijs, omdat wij ondersneeuwen in het stakingsgeweld van PO in Actie. De nieuwe cao voor het primair onderwijs is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Nog steeds kampen we met een lerarentekort, met name in het VSO. De kloof in het salaris vergeleken met het VO is met de nieuwe cao niet overbrugd, met als gevolg dat ons lerarentekort ondanks dit nieuwe akkoord niet zal slinken. Vandaag blijven de scholen dus dicht.

 

Het programma:

Om 13.00 uur begint de evaluatie van het passend onderwijs in de Tweede Kamer.
Om 13.30 uur start een demonstratie op het Plein.

Om 15.00 uur krijgen de medewerkers uit het onderwijs een feest aangeboden namens Altra en Horizon. Als waardering voor hun inzet elke dag weer: een speciale dag, omdat zij die verdienen.

 

Geprikkelde zintuigen bij examendiner

Vooraf een in gerookte boter gegaarde sliptong met een saus van citroengras. Dan een botermalse diamanthaas – vroeger jodenhaas genoemd – met bulgur, pompoenpitten, courgette, een gekonfijt sjalotje, gepofte knoflook, paddenstoel en een zalige jus. En ten slotte een verrukkelijke citroentaart met sorbet van witte chocolade, olijfolie en pistachenoten. Dat alles begeleid door bijpassende wijnen. Rara waar heb ik gegeten? Precies, in het restaurant van Altra College Zuidoost.

 

Onberispelijk

Als één van de twaalf gelukkigen mocht ik aanschuiven bij de proeve van bekwaamheid die de leerlingen van onze horeca-opleiding aflegden. De twee lange tafels waren voor de gelegenheid onberispelijk gedekt met wit linnen, glanzend gepolitoerde glazen en dubbel bestek. Horecadocent Ed trad op als gastheer en spreekstalmeester. Daar had hij ruim de tijd voor, want de vijf examenkandidaten gingen hun gang wel.

Liefde voor het vak

In de loop van dit schooljaar heb ik deze getalenteerde lichting vaker in actie gezien; bij de barisacursus bijvoorbeeld en hapjes rondbrengend bij de open dag voor docenten. De één wat meer gespannen, de ander al veel losser, maar allemaal serieus én met liefde voor hun vak. Die liefde wordt gepassioneerd overgedragen door docent Ed, die niet alleen kennis van koken maar ook van wijnen heeft. Een Loirewijn, een lang op hout gerijpte reserva uit een gezellig wijnboerderijtje uit Portugal en een desertwijn met een sinaasappelluchtje door edele rot van mist en zon; we kregen er gratis een wijncursus bij. En de aansporing er goed van te genieten. ‘Draai dat glas en dan je neus er boven. Prikkel je zintuigen en dan niet zo Hollands, maar overdreven!’

 

Trots

We volgden braaf de instructies op en inderdaad, als je tijd en aandacht geeft aan wat je eet en drinkt geniet je des te meer. Het vaste docentenkoppel Ed en Marianne (theorievakken) zaten terecht trots te stralen. Zonder meer geslaagd.

Hoofdgerecht

Voorgerecht

Volle aandacht in de keuken

 

Ondertekening samenwerking tussen jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeente Amsterdam

Een positief bericht vanuit Gemeente Amsterdam! Op 24 mei was er een feestelijk ondertekening van de samenwerking tussen jeugdhulp, het speciaal onderwijs en de gemeente. Deze samenwerking leidt ertoe dat vanaf schooljaar 2018-2019 het volgende geldt:

 

 • Vaste specialistische jeugdhulpverleners binnen de school zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken.
 • De specialistische jeugdhulp is direct beschikbaar, er is geen verwijzing meer nodig.
 • De jeugdhulp is ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld; jeugdhulpverleners sluiten aan bij het zorgteam van de school.

 

Hoe is dit tot stand gekomen?
Om dit voor elkaar te krijgen zijn de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden onderwijs en de gemeenten Amsterdam en Diemen al een tijd met elkaar in gesprek. Zestien aanbieders verzorgen straks de specialistische jeugdhulp op 50 scholen voor 5.000 leerlingen. Altra maakt deel uit van de zestien aanbieders en wij waren dan ook aanwezig op deze feestelijke ondertekening!

 

Scheidslijn opgeheven
Volgens wethouder Jeugd, Simone Kukenheim, is er echt voor gevochten om de scheidslijn in het stelsel (tussen jeugdhulp en het speciaal onderwijs) op te heffen. Juist voor de kinderen op het speciaal onderwijs is die nauwe samenwerking nodig: korte lijnen, zonder verwijzing via een wijkteam.

 

Klik hier om het hele artikel te lezen.

 

 

Werken in het speciaal onderwijs. Iets voor jou?

Onder die leus riepen we docenten op tot een kennismaking met het speciaal onderwijs. Donderdag 24 mei openden we de deuren van Altra College Zuidoost. Docenten, zorgcoördinatoren, directeuren en andere medewerkers van onze scholen stonden klaar om in gesprek te gaan met geïnteresseerden.

 

Zo’n 25 mensen waren nieuwsgierig genoeg om langs te komen. Er ontstonden leuke gesprekken, informatie werd uitgewisseld, mogelijkheden verkend, adresgegevens genoteerd en hier en daar zelfs afspraken gemaakt. We houden zeker contact en hopelijk hebben we goede kandidaten gevonden voor onze openstaande vacatures.

 

Heb je nu spijt dat je niet geweest bent, of wist je niet van deze open middag? Niet getreurd! Kijk bij vacatures of er nog een mooie functie voor jou bij zit. Wil je eerst meer informatie? Mail gerust met werk@altra.nl.

 

 

 

 

 

 

De examens: deel 1 zit erop!

De centraal schriftelijke examens zijn weer achter de rug! De vmbo-t kandidaten van Altra College Centrum, Waterland, Haarlemmermeer, School2Care en De Koppeling werden daarvoor, evenals voorgaande jaren, ontvangen in de Sporthallen Zuid. De mavo-, havo- en vwo-leerlingen van Altra College Bleichrodt konden hun examen op school afleggen.

 

Compliment voor gedrag

De uitslagen weten we natuurlijk nog niet, maar de leerlingen kwamen over het algemeen positief uit de zaal terug. Voorzitter en surveillanten waren zeer te spreken over het gedrag, de inzet en de concentratie van de leerlingen. De meeste leerlingen waren ook ruim op tijd aanwezig, mét hun spullen. Ook het personeel van de sporthal merkte op dat de jongeren zich dit jaar probleemloos gedroegen. Compliment dus, niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan alle mentoren, die hun in de afgelopen jaren deze schoolse vaardigheden hebben aangeleerd!

 

Nu nog het mondeling

Kortom: het was een goed jaar! Leerlingen van het speciaal onderwijs die aan de staatsexamens meedoen, zijn nog niet klaar. Half juli wachten nog de mondelinge examens. Voor de kandidaten best wel een lange tijd om je aandacht er nog bij te houden…

 

Uw privacy

Als organisatie voor jeugdhulp en speciaal onderwijs doen wij er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te borgen. Dat is niets nieuws. Daar zetten we ons al vele jaren voor in. Omdat wij werken volgens ISO-normering stellen wij hoge eisen aan onze interne procedures voor verwerking van persoonsgegevens. Deze is beschreven in onzeprivacyverklaring . Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat wij toezicht houden op uw privacy. Hier vindt u onze privacyregeling voor jeugdhulp en voor onderwijs.

 

Lancering app FamilieScan bij Scheidingen

De app helpt professionals om een brede indruk te krijgen van de scheidingsituatie. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe is de relatie tussen de ouders op dit moment? Welke rol speelt het netwerk? Hoe gaat het met de opvoeding? Welke juridische aspecten spelen? Etc.

 

De app FamilieScan is ontwikkeld op basis van 11 factoren die uit de wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring naar voren komen als relevant om de situatie waar kinderen mee te maken hebben bij scheiding goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen ouders, kinderen en professionals samen bepalen welke hulp nodig is.

We hopen met de app professionals te helpen bij screening en de juiste interventies in te zetten. Zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding van hun ouders.

 

Over de lancering
Op 24 mei neemt André Rouvoet (voormalig Minister voor Jeugd en Gezin) als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade de app ‘FamilieScan bij Scheidingen’ in ontvangst. Aanmelden voor de lancering kan via deze link.

 

Neem alvast een voorproefje
Vanaf 24 mei is de app gratis beschikbaar in de diverse appstores! Je kan wel alvast een kijkje nemen op de website die bij de app hoort, https://familiescanbijscheidingen.nl/

 

Animatie over loyaliteit na scheiding

Kinderen zijn van nature loyaal aan beide ouders. Wat doet het met hen als ze niet de ruimte krijgen om positief contact te onderhouden met hun beide ouders? Voor onze hulp van ouders in complexe scheiding, heeft Altra hierover een filmpje gemaakt, voor scheidende ouders.

 

 

Meer weten over onze hulp bij complexe scheidingen?

 

Van stagiair tot rots in de branding

Als stagiair via Altra Werkt bewijst Randy dat hij goud waard is. Mary, eigenaresse van ontbijt-, lunch- en cateringbedrijf The Catery, is erg blij met hem. Begin dit jaar brak Mary haar pols en in deze periode was Randy als een rots in de branding!

 

Bij zijn stagebedrijf The Catery bewijst hij iedere dag dat je ook zonder diploma prima terecht kunt komen. Want Randy en school is nooit een gelukkig combinatie geweest. Hierdoor is Randy terechtgekomen bij Altra Werkt. Dit is de opleiding arbeidstoeleiding van Altra College voor leerlingen die beter op de werkvloer leren dan in de schoolbanken. Doordat Mary haar pols had gebroken werd Randy in één keer zelfstandig. Hij kon niks meer aan iemand vragen en moest alles nu zelf doen.

 

Benieuwd hoe het inspirerende verhaal van Randy verder gaat? Lees het nu hier!

 

 

Barista-cursus bij Altra College Zuidoost

De leerlingen van de mbo-opleiding Horeca moeten van alle markten thuis zijn. Ze leren al diverse kooktechnieken en maaltijden correct uitserveren, maar daarbij mag een heerlijk kopje koffie natuurlijk niet ontbreken. In de opleidingskeuken in Kortvoort staat een professionele espressomachine. Die bedienen is nog een kunst op zich.

 

Twee medewerkers van Douwe Egberts gaven woensdag 18 maart een cursus hoe ze zo’n espresso, cappuccino of latte moeten maken. Mét hartje in het schuim. Vijf leerlingen van de mbo-opleiding in Zuidoost en vier leerlingen van Altra College Zaanstreek waren geconcentreerd en vol belangstelling.

 

Na een korte introductie mochten ze zelf aan de slag. Ze leerden een speciale techniek om de melk stijf als room te schuimen en zo bij de koffie te schenken dat het romige melkschuim goed bovenop blijft. Eerst het melkkannetje draaien; hoog beginnen met schenken; even met het kannetje op de beker kloppen en wegtrekken naar voren: zo maak je een hartje. De instructeur vermoedde dat een van de leerlingen dat voor zijn vriendinnetje wilde leren, maar nee: ‘Voor mijn stagejufrouw’

 

Koffie goed aandrukken

 

.

Een soort hartje

 

Denk mee met het Jeugdplatform

Hoe kunnen jongeren, ouders en hulpverleners om op zo’n manier met elkaar omgaan, dat alle partijen zich daar prettig en geholpen bij voelen?

 

Op dinsdag 17 en 24 april gaan vijf jongeren, vijf ouders, vier hulpverleners, twee ambtenaren en twee docenten met ervaring binnen de jeugdhulp met elkaar in gesprek over: omgaan met elkaar. Het is kort dag, maar wil jij als docent of hulpverlener daar over meepraten, dan kun je je nog opgeven.

 

Wanneer

Dinsdag 17 en dinsdag 24 april van 17:30 tot 20:30, het is de bedoeling dat je beide dagen deelneemt. We eten samen wat tijdens de bijeenkomsten.

 

Informatie en aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Nickey via dehaan@st-alexander.nl of 06-12229437.

 

Omgaan met elkaar uitnodiging

 

Nieuw: instroomklas Altra College

Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, kan deze terecht in de Instroomklas.

 

Kleine groepen

De leerling volgt in de instroomklas een individueel onderwijsprogramma op eigen niveau; van leerwegondersteunend tot havo-vwo. In een kleine groep van maximaal zeven leerlingen gaan de leerlingen onder begeleiding met de methodes aan de slag, die bij Altra worden gehanteerd. Ze kunnen alle theorievakken volgen; voor de praktijkvakken kijken we wat mogelijk is.

Als er vraagtekens zijn over het onderwijsniveau dat de leerling aankan, verricht de intern begeleider een onderzoek.

 

Waar?

Altra College Centrum – lokaal 3.04

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de instroomklas Adriaan Verkade, 06-55413601, a.verkade@altra.nl.

 

Factsheet Altra Instroomklas

 

 

Website A Team is live!

Onze website van het A Team staat online!

Even in het kort: wat is en doet het A Team?

Het A Team is een team dat bestaat uit de samenwerking tussen Altra, De Opvoedpoli/Care Express, GGZinGeest en Jeugdbescherming. Samen met dit team proberen wij het voorkomen of verkorten van uithuisplaatsing van kinderen én te zorgen dat een gezin zelfstandig verder kan. Hiervoor bieden wij passende hulp en begeleiding aan gezinnen met (meerdere) zeer complexe problemen.

 

Wil je meer weten over het A Team? Neem dan snel een kijkje!

 

 

 

 

Vuist voor VSO in de pers

Onze Vuist voor VSO-campagne begint zijn vruchten af te werpen met een artikel in Trouw en een interview met onze docent Freek van Kaam.

Op initiatief van bestuurder Mariëtte van Leeuwen van Altra en Horizon onderwijs, hebben zeven organisaties voor speciaal onderwijs de krachten gebundeld en de publiciteit gezocht. Want dat ook het voortgezet speciaal onderwijs onder de CAO primair onderwijs valt, en ook strijdt voor meer waardering, meer loon en een einde aan het lerarentekort, is nog veel te onbekend.

Dagblad Trouw pikte de noodkreet op en publiceerde vandaag (14-2-2018) een artikel:

of kijk op de website

En er is meer. Het facebookforum NieuwLicht van de EO publiceerde een interview met Freek van Kaam, leraar van Altra College Zuidoost. Helpt u mee? Klik op het bericht en stuur het al uw vrienden!

 

Kwaliteitscertificaten van Altra opnieuw verlengd!

Direct na de kerstvakantie zijn de onderzoekers van CIIO weer langs geweest om te beoordelen of Altra nog steeds voldoet aan de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO). Dit keer waren Altra College Zuidoost en Altra College Waterland bezocht. Opvallend voor CIIO was de gedrevenheid en professionaliteit waarmee iedereen in het werk staat. Uit de beoordeling kwam dan ook het prachtige resultaat naar voren dat we nog steeds voldoen aan de kwaliteitsnormen!

 

Onze sterke kanten
De onderzoekers waren positief over veel aspecten bij Altra. Zo zijn onze medewerkers zich erg bewust van de context waarin Altra opereert. Er wordt voortdurend rekening gehouden met de omgeving en bepaalde kansen, die wij dan weer omzetten in kaders en plannen. Ook zijn wij sterk in onze visie op (resultaatgericht) leren. Dit zie je terug in Altradagen, inspiratiedagen en het plannen voor een uitwisselweek in het onderwijs. Daarnaast zagen de onderzoekers dat wij er hard aan werken om deze visie verder te ontwikkelen. Hierbij wordt data, leren en methodieken in met elkaar geïntegreerd. Onze Vakschool en ‘Learn2Work’ zijn mooie uitkomsten van de gezamenlijke inspanningen.

 

Wat nog beter kan
Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Een aantal verbeterpunten waren bijvoorbeeld: wat meer aandacht geven voor het inwerken van nieuwe medewerkers op de locatie. Een ander punt is ons taalgebruik in hulpverleningsplannen, dit mag duidelijker. Het is soms nog maar de vraag of onze cliënten altijd begrijpen wat er staat.

 

Nieuwe infographics: hulp voor jonge moeders

Om Altra’s hulp voor jonge moeders goed en snel te informeren zijn infographics gemaakt. De infographics laten in één oogopslag zien welke vormen van hulp we aan jonge moeders bieden en wat de hulp inhoudt. Heb je vragen of wil je meer weten dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met het aanmeldpunt of het team jonge moeders.

 

Benieuwd naar de infographics? Bekijk ze hieronder:

 

 

Opening vakschool door wethouder Kukenheim

Om onze praktisch ingestelde leerlingen goed vakonderwijs te kunnen bieden met voldoende keuzemogelijkheden, zijn onze twee Amsterdamse vakscholen (Noord en Zuidoost) samen verder gegaan. Wethouder Kukenheim opende de verbouwde school in Zuidoost feestelijk op vrijdag 12 januari. De wethouder liet merken de ontwikkeling van de vakschool al jaren met belangstelling te volgen. Ze sprak haar bewondering uit dat Altra en met name directeur Arthur Morsen met zoveel volharding heeft doorgewerkt, ondanks alle bureaucratische drempels.

 

Waarom een vakschool?

Met kleine klassen, persoonlijke aandacht en extra ondersteuning van jeugdzorg en ggz, halen de leerlingen van Altra College steeds meer diploma’s en vinden goede aansluiting bij vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. De overgang van vmbo naar mbo bleek echter vaak een te grote stap voor onze leerlingen. Directeur onderwijs Annette van der Poel: ‘Bij Altra College Noord merkten ze dat leerlingen na hun entree diploma na zes weken mbo al weer voor de deur stonden. Waarop de school de deuren voor hen opende en gewoon begonnen is de leerlingen op te leiden voor een mbo-2 diploma. En daar lukte het wel. Dat was het allereerste begin van de vakschool.’ De leerlingen uit heel Amsterdam kunnen een startkwalificatie op mbo-2 niveau halen of een arbeidsgerichte opleiding volgen.

 

Opvoedpoli regio Alkmaar en Altra verbinden hulp bij scheidingen

Ruud Verhoeven, Manager Altra

“De Opvoedpoli en Altra werken steeds nauwer samen. We zien ook steeds beter hoe we samen kinderen en gezinnen kunnen helpen. Zo werken we vanaf 2018 in Bergen, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest nauw samen op het gebied van hulp bij (ingewikkelde) scheidingen. Altra ontwikkelt en biedt het breedste aanbod voor complexe scheidingsproblematiek in Nederland, met name tijdens en net na de acute fase van een scheiding. We zijn daarmee begonnen in 2015, toen Altra in de regio Amsterdam de gelegenheid kreeg om expliciet hulp te gaan bieden op het gebied van complexe scheidingen. Samen met een aantal collega’s kozen we de bij het NJI erkende methodiek “Ouderschap Blijft”.

 

Ouderschap blijft

Ouderschap Blijft is een specifieke methodiek van maximaal 9 maanden voor bemiddeling en omgang gericht op ouders in een complexe scheiding en hun kind(eren). Het helpt ouders bij het stoppen te communiceren als (ex-)partners, en te starten met communiceren als ouders in de nieuwe situatie. Het kind staat centraal net zoals de blijvende rol en verantwoordelijkheid van de ouders.

In mei 2015 zijn we gestart met de eerste club van 7 bemiddelaars/omgangsbegeleiders en 1 kinder- en jeugdpsycholoog, inmiddels zijn we meer dan verdubbeld. We zoeken altijd naar geschikte nieuwe collega’s , maar de spoeling blijkt dun: complexe scheidingsproblematiek is niet voor iedereen, en niet iedereen past bij het type van bemiddelaar. Een continue zoektocht voor ons.

 

Nieuwe oplossingen ontwikkelen

Bij het opstarten van Ouderschap Blijft kwamen we er al snel achter dat het een sterk programma is, maar dat het geen oplossing is voor iedereen. Dat inspireerde collega’s tot nieuwe ideeën. Zo hebben we een eigen methodiek geschreven voor scheidingshulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking, bieden we contactherstel en -begeleiding voor ouders en kinderen die elkaar niet onbegeleid kunnen zien. Ook ontwikkelen we een Virtual Reality programma om ouders te laten ervaren welke impact de scheiding en hun gedrag naar elkaar toe op hun kinderen heeft. Daarnaast is er een korte intensieve variant van bemiddelingsgesprekken en hebben we een nauwe link met diagnostiek en behandeling op het gebied van gehechtheid en (scheidings)trauma.

 

App

Een complexe scheiding vraagt vaak veel energie en aandacht, ook van professionals. Zicht op de verscheidene aspecten die meespelen, zoals de juridische situatie, wens van het kind en stressoren bij ouders kan ondergesneeuwd raken in de dynamiek van de scheiding. Daarom ontwikkelen we een app die helpt om breed te inventariseren en tips geeft in gepaste handelingsalternatieven. En dat alles om onze ambitie vorm te geven, namelijk dat het in 2030 de norm is dat ouders in Nederland niet meer gaan scheiden zonder focus te hebben op het welzijn van het kind!

 

Regio Alkmaar

Altra en De Opvoedpoli geven nu gezamenlijk vorm aan het aanbod scheidingshulp in de regio. Marieke Wolschrijn gaat dit project vorm geven in 2018. Marieke is vanaf het eerste uur betrokken bij hulp bij scheidingen en zeer ervaren in het programma Ouderschap Blijft. Zij is aanspreekpunt, maar werkt nauw samen met collega’s Wim Spies en Katinka Knook van Altra, en de behandelaars van de Opvoedpoli. “

 

Veilig oefenen in de virtuele wereld

Voor veel van onze leerlingen is rustig in de schoolbanken zitten al een hele uitdaging, laat staan dat ze zich effectief kunnen concentreren op de lesstof. Altra College heeft drie pilots ingezet om te kijken hoe virtual reality bij deze én andere uitdagingen kan ondersteunen.

Het vakblad Pedagogiek in Praktijk (www.pedagogiek.nu) bracht een artikel uit over over het gebruik van virtual Reality op Altra College.

 

Veilig oefenen in de virtuele wereld – pip

 

Persbericht: Schreeuwend tekort aan leerkrachten speciaal voortgezet onderwijs

Speciaal (voortgezet) onderwijsorganisaties luiden de noodklok over het nijpende lerarentekort. Ze vragen naast betere arbeidsomstandigheden voor hun basisschoolpersoneel, extra aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Een petitie onderstreept hun eisen voor minimaal gelijke arbeidsvoorwaarden als in het regulier voortgezet onderwijs.

 

Op 12 december staken leerkrachten om betere salarissen en minder werkdruk af te dwingen in het basisonderwijs. Het water staat basisschoolleraren aan de lippen en een tekort van 10.000 onderwijzers dreigt in 2025. Minder bekend is dat het VSO onder de CAO primair onderwijs valt en dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als het basisonderwijs. Onze leraren staan daarmee op achterstand ten opzichte van hun collega’s in het regulier voortgezet onderwijs. Ze hebben meer contact(les)uren en krijgen minder betaald en dat voor minimaal gelijkwaardige werkzaamheden en opleidingseisen. Geen wonder dat het lastig, zo niet onmogelijk  is, om leraren te verleiden hun kennis en vaardigheden in te zetten voor onze leerlingen!  Er is nu al sprake van een schreeuwend tekort.

 

Altra en Horizon zijn samen goed voor 21 middelbare scholen voor leerlingen die afhankelijk zijn van een speciale lesplek. Vandaag alleen al staan 21 vacatures langdurig of permanent uit. Dit dwingt de betrokken scholen steeds meer personele maatregelen te nemen, die de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs onder druk zet. Meer leerlingen per docent. Meer onbevoegde (niet onbekwame) medewerkers, die onder verantwoordelijkheid van bevoegde collega’s onderwijs verzorgen. (Duurdere) externe inhuur van docenten.

 

Mariëtte van Leeuwen, bestuurder Onderwijs bij Altra en Horizon, maakt zich extra hard voor deze relatief kleine groep docenten. ,,We zijn ons ervan bewust dat we een niche vormen, maar wel een onmisbare.” De vijver van specialistische leraren  is nagenoeg leeg. ,,Laten we eerlijk zijn: hoe aantrekkelijk is het om in het speciaal onderwijs te werken?”, zegt Van Leeuwen. ,,Sinds het intreden van het passend onderwijs, lijken de problemen waarmee de kinderen bij ons binnen komen alleen maar complexer. Hoeveel gemakkelijker is het voor docenten om de biezen te pakken en de veilige haven van het regulier onderwijs of het MBO te kiezen? Niet dat het daar een vetpot is, maar daar hebben ze op zijn minst minder sores en wordt hun werk vaak beter gewaardeerd.”

 

Wil de vijver van specialistische leerkrachten niet volledig opdrogen, zouden volgens Van Leeuwen VSO-leraren op z’n minst qua werkdruk en loon gelijk moeten worden gesteld aan hun collega’s in het regulier onderwijs. ,,Dat is een begin. Onze leraren zijn ondanks de ongelijkheid bevlogen en actief op zoek naar oplossingen. Elke dag staan zij vol overgave en passie voor de leerlingen en hun perspectief. Zelfs al kunnen ze maar voor één leerling het verschil maken.”

 

Zonder specialistische leerkrachten, geen onderwijs aan onze leerlingen. ,,En juist die hebben meer kans om de aansluiting te missen en geen passende plek in de maatschappij te vinden. Ze zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben daarom recht op intensieve begeleiding door bevlogen professionals. Daarom roep ik op voor meer aandacht voor het VSO . Meer waardering voor de bijzondere competenties van onze leerkrachten in het VSO, betere salarissen, betere arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het schrijnende tekort aan leraren”, aldus van Leeuwen. ,,Wie het met mij eens is, roep ik op de petitie te tekenen en aan te sluiten.”

 

https://investeerinspeciaalonderwijs.petities.nl/

 

Altra en Horizon, Leo Kanner Onderwijsgroep en Kolom.

 

Rapportage Radio 1 over staking VSO

Verslaggever Mattijs van de Wiel van Radio 1 was gisteren op Altra College Bleichrodt. Hij spraak met directeur Lorinda de Winter, met docenten en met leerlingen. Aanleiding was de staking waar ook docenten uit het voortgezet speciaal onderwijs aan meedoen. ‘Het is zwaar werk, maken lange dagen en verdienen hetzelfde als basisschooldocenten. Minder dus, dan andere middelbare schooldocenten.’

 

Beluister het item via www.radio1.nl

 

Meeste Altra-scholen dicht vanwege staking

De Bets Frijlingschool, Altra College Bleichrodt, Centrum, Zuidoost, Haarlemmermeer, Waterland en Zaanstreek geven geen lessen vandaag. De scholen zijn wel open voor hulpverleners en medewerkers. School2Care en Koppeling College gaan (gedeeltelijk) wel door met het lesprogramma. De vakbonden, gesteund door PO in Actie en de PO raad, hebben opgeroepen tot deze staking.

 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair- en speciaal onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.

 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om de kwaliteit van het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro.

 

Het bestuur en de directeuren van Altra zijn van mening dat de problemen binnen het Primair Onderwijs buitengewone aandacht verdienen. Binnen Altra wordt dan ook hard gezocht naar mogelijkheden om aandacht hiervoor op de politieke agenda te krijgen.

 

Wethouder Kukenheim onder de indruk van Altra College Bleichrodt

Op vrijdag 24 november hebben de wethouder Simone Kukenheim en Ellen Nusselder, senior beleidsadviseur PO een werkbezoek gebracht aan het Altra College Bleichrodt. Simone Kukenheim is wethouder in Amsterdam en beheert de portefeuilles Onderwijs, Jeugd, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Diversiteit en Stadsdeel Oost.

 

Na een kopje koffie zijn zij op lesbezoek in de 4/5 vwo klas geweest. De wethouder heeft aan de leerlingen vragen gesteld over de school, over het lesprogramma en examens. Zo is ze meer te weten gekomen over wat leerlingen van de school vinden en over het maatwerk dat wij leveren. Daarna hebben ze een rondleiding gekregen door de school. De rondleiding werd uitstekend verzorgd door Jannes (2 havo) en Joey (4 Havo), twee leerlingen uit de leerlingenraad.

 

Zowel mevrouw Kukenheim en mevrouw Nusselder waren onder de indruk van de school. We kijken terug op een interessant en leuk bezoek.

 

 

 

Team Thuiszitters wint 2e prijs bij Project Speciaal

Vol trots heeft Team Thuiszitters vrijdag de tweede prijs in ontvangst genomen. Project Speciaal van het LECSO is de prijs voor projecten die vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleren. Naar het oordeel van de jury slaagt dit project er in de praktijk in om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. De aanpak is innovatief mede omdat het onderwijsperspectief leidend is bij de interventies om in vastgelopen situaties weer beweging te krijgen. Ook de expliciete betrokkenheid van de gezinnen en het systemisch werken is een sterk punt bij dit project.

 

Team Thuiszitters is een initiatief van Altra, De Opvoedpoli en Care Express. In overleg met het Samenwerkingsverband bundelen we krachten om voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben, een passende oplossing te vinden. Download hier de folder en interview.

 

Meer informatie over deze aanpak van thuiszitters, via Elske de kanter (e.de.kanter@altra.nl)

 

 

Altra College Waterland wint wiskunde prijsvraag!

De leerlingen van Altra College Waterland uit klas VMBO1 B/K hebben meegedaan aan een wiskunde prijsvraag van het Boek Getal & Ruimte. Dit deden zij met succes! Door de zin van de puzzel op een juiste manier te kraken wisten zij de prijsvraag te winnen!

 

Als beloning kregen de leerlingen leuke attributen toegestuurd van Getal & Ruimte:

 • Een mooie Getal & Ruimte klok met de letter pi (in decimalen) erop
 • Een grote poster Geschiedenis van de Wiskunde
 • Een paar Getal & Ruimte posters
 • Een klassenset fidgetspinners met het logo van Getal & Ruimte

 

De leerlingen uit klas VMBO1 B/K: gefeliciteerd!

 

Mobility Mentoring Intergenerationeel

Het is een hele mond vol: Mobility Mentoring Intergenerationeel, maar wat is het nou eigenlijk en wat houdt het precies in? Op 14 september is er in Nederland de eerste pilot ‘Intergenerationele aanpak armoede’ gestart. De aanpak is overkomen vanuit Amerika, waar deze al beoefend wordt. De pilot is een nieuwe werkwijze omdat de voorganger van de werkwijze zich alleen maar richtte op de ouders, namelijk Mobility Mentoring.

 

Focus ligt niet alleen op ouders
Mobility Mentoring Intergenerationeel gaat een stapje verder. Deze methode betrekt niet alleen de ouders, maar ook het kind en het gezin als geheel in de nieuwe aanpak. Omdat stress door armoede ervoor zorgt dat ouders minder energie en geduld hebben in de opvoeding van hun kinderen. Op deze manier werkt armoede weer door in de volgende generatie. Daarom richt de aanpak zich op het verbeteren van executieve vaardigheden bij zowel ouder als kind.

 

Belang van executieve vaardigheden
Maar waarom is het belangrijk dat deze vaardigheden worden bevorderd? Simpel gezegd helpen deze vaardigheden je o.a. te plannen, strategieën bedenken, starten met een taak, je acties en emoties te beheersen en het doelgericht oplossen van problemen. Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat gezinnen economische zelfredzaamheid kunnen bereiken. Het doel van deze pilot bestaat uit het ondersteunen en het bieden van handvatten bij de ondersteuning van gezinnen met problemen. Daarnaast is het doel ook om te komen tot een handleiding van de ontwikkelde aanpak waar gemeenten en organisaties in Nederland mee aan de slag kunnen. Zodat uiteindelijk gezinnen met een laag inkomen ook economisch succesvol kunnen zijn.

 

Training door Platform31
Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een training voor hulpverleners in Nederland mogelijk gemaakt op basis van Mobility Mentoring Intergenerationeel. De training wordt gegeven door Platform31. Platform31 is een kennisorganisatie dat vaak in opdracht van gemeentes en ministeries en andere organisaties antwoord biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zorgt Platform31 ook voor de contacten met Amerika.

 

Ook Altra doet mee
Aan deze pilot doen naast hulpverleners van de gemeente Haarlem en Maastricht ook zeven medewerkers van Altra mee. Wat vinden onze medewerkers van de nieuwe aanpak en de training? Zo zegt Marieke Weijters over de trainingen: “Ik krijg er energie van en het is ook erg leuk om met verschillende hulpverleners samen naar een casus te kijken en ermee te werken. Omdat ze ook van andere organisaties zijn leer je ook weer veel van elkaar.” Daarnaast vindt ze het een voordeel dat je met deze aanpak sneller tot de kern van het probleem komt. Het is met deze aanpak volgens Marieke makkelijker om voor ouders in kaart te brengen dat hun problemen ook een invloed hebben op de kinderen. Door een visuele weergave dat de problemen zich op een intergenerationeel niveau afspelen, geeft dit een beter beeld aan de ouders dat de geschiedenis zich herhaalt. “Je kijkt dus heel breed en focust je niet alleen op één probleem.”

 

Stimulering van klantgericht werken
Een andere collega die mee doet aan de pilot is Inge Buffing. Ze geeft aan dat ze de trainingen erg leerzaam vond en tot nieuwe inzichten heeft geleid. “Vooral de nieuwe informatie over de werking van executieve vaardigheden zorgt ervoor dat ik cliënten nog beter kan helpen. Ik kan meer uitleg geven over hoe bepaald gedrag ontstaat. Dit helpt klanten in de gedragsverandering.” Daarbij geeft Inge aan dat de aanpak zorgt voor veel overzicht wat helpt om de situatie van de cliënten beter in kaart te brengen. Volgens haar is het positieve van deze aanpak dat het het klantgericht werken stimuleert in plaats van het aanbodgericht werken. Het overzicht geeft namelijk weer waar de prioriteit ligt van de cliënt.

 

De nieuwe aanpak leeft
Beide medewerkers vinden het dus een leerzame training en vinden het overzicht dat de nieuwe aanpak geeft erg positief. Vooral omdat de cliënten zelf ook een beter inzicht krijgen in de situatie. Waarbij het gebruik van de instrumenten ook zorgt voor inzicht in herhaling tussen generaties en voor een meer klantgerichte aanpak. Aan de hand van de ervaringen binnen de pilot wordt er door Altra bekeken hoe en waar de inzichten uit deze methode gebruikt kunnen worden. Vorige week heeft Altra op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer een presentatie gehouden over Mobility Mentoring Integenerationeel. Wat blijkt: een integrale aanpak van armoede leeft sterk.

 

Kinderrechtendag Jeugdplatform Amsterdam

Op 22 november organiseert Jeugdplatform een Kinderrechtendag in Amsterdam. Tijdens deze gezellige, actieve en leerzame bijeenkomst leer je eerst van alles over kinderrechten/jongerenrechten.

 

Dit doe je o.a. door samen in een groepje te werken met jongeren, ouders, professionals en beleidsmedewerkers van gemeente Amsterdam. Het is de bedoeling dat je met je groepje aan de slag gaat met een concrete opdracht: Maak een product waarmee je kinderrechten onder de aandacht kan brengen in de stad. Aan het eind van de bijeenkomst wordt er een winnaar gekozen.

 

Aanmelden kan via: info@jeugdplatform.nl of via whatsapp: 06-83531807

Datum: 22 november

Tijd: 17.00 – 20.30

Locatie: Stayokay Zeeburg, Timorplein 21, Amsterdam

 

School2Care in Almere geopend

De Almeerse wethouder René Peeters heeft 13 november de School2Care vestiging in Almere geopend. School2Care draait op dit moment al in de gemeente Amsterdam en Rotterdam en behaalt goede resultaten. In Almere hebben Eduvier, Intermetzo (Pluryn), de gemeente en Passend onderwijs Almere hun krachten gebundeld om School2Care ook hier tot een succes te maken.

 

Altra deelt dit succesvolle concept en helpt bij de implementatie en borging. Bekijk hier het filmpje dat omroep Flevoland maakte.

 

Over School2Care

School2Care is een 12-uurs voorziening waarin jeugdhulp, onderwijs en vrijetijdsbesteding volledig geïntegreerd worden aangeboden. Jongeren van 12-17 jaar verblijven hier vrijwel het hele jaar door 5 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur. Het gaat om jongeren met meervoudige complexe (gedrags)problemen die op alle leefgebieden (dreigen te) stagneren. Ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs en de reguliere jeugdhulpverlening.

 

 

Workshop tijdens Week Tegen Kindermishandeling

Week Tegen Kindermishandeling gaat 20 november van start. Altra en De Opvoedpoli steunen het initiatief en geven de gratis workshop ‘veilig opgroeien in een gezin herstellen’. We zoomen in op het veiligheidsoverleg en Signs of Safety. Laat je inspireren en kom op 22 november van 14-15:30 naar de workshop van Alfons Crijnen en Tycho Vecht. Aanmelden kan via http://www.altra.nl/week-tegen-kindermishandeling/

 

 

Altra College Zuidoost en Noord samen verder

Altra College Zuidoost is er klaar voor: maandag na de herfstvakantie starten team en leerlingen van Altra College Noord daar voor het vervolg van het schooljaar. Daarmee is de samenvoeging van de scholen in Noord en Zuidoost een feit. Samen vormen ze onze vakschool in Amsterdam, waar leerlingen de vmbo-onderbouw kunnen volgen en doorgaan voor een mbo-1 en 2 diploma in verschillende profielen.

Woensdag 25 oktober werd het verbouwde pand aan Kortvoort 60 opgeleverd. Dat was eerder dan gepland, want aanvankelijk zou Altra College Noord in januari pas overgaan. Voordeel van de samenvoeging is dat de leerlingen meer richtingen kunnen kiezen, terwijl de kosten lager zijn.

 

Learn2Work

Het pand aan de Purmerweg komt niet leeg te staan: daar begint Learn2Work, een variant op School2Care voor praktijkgerichte leerlingen. Net als bij School2Care biedt Learn2Work leerlingen een laatste kans, en wordt alles op alles gezet om verder afglijden of uithuisplaatsing te voorkomen. De nadruk ligt hier op werkend leren, gecombineerd met basisvakken die nodig zijn om weer aan te kunnen sluiten bij een beroepsopleiding of arbeidsplek. Zo bereiden we de jongeren voor op een duurzame plaats in de samenleving.

 

 

 

School2Care aanpak is erkend!

Met trots kunnen we mededelen dat School2Care is erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ door het Nederlands Jeugdinstituut. School2Care is hiermee opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies. Een geweldige erkenning voor de doorontwikkeling en kwaliteitsslag waar hard aan is gewerkt door het team.

 

Vernieuwing van jeugdhulp

Bekijk hier de beschrijving van School2Care in de databank. De databank biedt inzicht in en stimuleert de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van effectieve en goed onderbouwde jeugdinterventies. Daarnaast is het een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van jeugdhulp. We zijn trots dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren en laten hiermee zien dat we in een samenwerking tussen praktijk en wetenschap mooie nieuwe interventies kunnen ontwikkelen.

 

Janet Schut (directeur School2Care) is erg blij met de officiële erkenning: “Wat is er mooier dan met een team een school te bouwen waar leerlingen een kans krijgen weer mee te doen aan het onderwijs en kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Onderwijs als perspectief staat voorop en de zorg sluit zo aan dat jongeren met hun gezin en binnen het bredere netwerk hun doelen weten te halen. Ze krijgen weer vertrouwen in zichzelf en de ander. Dat was de opdracht zes jaar geleden en hier staan we nu! Door het doen van onderzoek en analyseren van data met het team blijven we een lerende organisatie die goed toegerust is om jongeren te ondersteunen en de school en methodiek nog steviger neer te zetten en door te ontwikkelen”.

 

Over School2Care

Iedere gemeente heeft jongeren waar grote zorgen om zijn. Jongeren die problemen hebben thuis, op school en in hun vrije tijd. Ze verzuimen van school, veroorzaken overlast op straat of belanden in de criminaliteit. Soms is de situatie zelfs zo erg dat de jongere voor zijn of haar eigen veiligheid of die van de omgeving, uit huis moet worden geplaatst, met alle gevolgen van dien. Wat als we de jongere in zijn eigen omgeving kunnen helpen en deze aanpak ook nog eens goedkoper is? School2Care biedt deze duurzame oplossing. Wij geloven dat we altijd alles moeten proberen om jongeren in hun eigen omgeving te helpen. Door school en zorg integraal met elkaar te verbinden, voorkomen of verkorten we een residentiële plaatsing of jeugddetentie. Het resultaat van School2Care is dat de jongeren weer naar school gaan en minder maatschappelijke overlast vertonen. We weten door jarenlange ervaring wat werkt bij deze doelgroep en hoe we deze jongeren en gezinnen het beste kunnen helpen.

 

Concept delen

Een methodiekbeschrijving en onderbouwing van wat we doen is belangrijk omdat het ons helpt om kritisch naar onze doelen en aanpak te kijken. Is het aannemelijk dat we met dat wat we doen de doelen behalen? Ook maakt dit onze aanpak inzichtelijk en hiermee wordt het ook overdraagbaar naar andere teams. Sinds dit jaar zijn ook in andere gemeenten School2Care locaties gestart (www.school2care.nl), onder begeleiding van School2Care Amsterdam. We hopen volgend jaar in nog meer steden het concept van School2Care met samenwerkingspartners neer te zetten.

 

Effectiviteit toetsen

Eerste voorzichtige onderzoeksresultaten wijzen op positieve resultaten. De volgende stap is dat wij in wetenschappelijk onderzoek aantonen dat wat wij doen daadwerkelijk effectief is. Op dit moment loopt een grote (kosten)effectiviteitstudie in het kader van het promotietraject van Sanne Pronk. Zij onderzoekt welke doelgroep bij School2Care wordt aangemeld, in hoeverre die vergelijkbaar is met jongeren die in een gesloten setting terecht komen en op welke manier deze jongeren het beste begeleid kunnen worden. Meer weten? Hier lees je meer.

 

Ondersteunt u de acties voor een betere beloning van onze docenten?

De acties voor een betere beloning in het primair onderwijs zijn hard nodig. Maar wist u dat ook het (voortgezet) speciaal onderwijs onder het primair onderwijs valt? En dat onze docenten dus ook niet de beloning krijgen die ze verdienen? Wij steunen onze onderwijscollega’s op 5 oktober bij  de landelijke staking voor het Primair Onderwijs! U ook?

 

Vanuit iHUB steunen we de actie met een (online) campagne en proberen aandacht te vragen van de pers voor de positie van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de staking staan we achter alle collega’s die zich iedere dag inzetten voor leerlingen op het speciaal onderwijs. Zij geven namelijk les aan leerlingen die wegens problemen niet meer terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Naast kennis van je vak en van didactiek, moet je dus veel meer in huis hebben om les te kunnen geven in speciaal onderwijs. We strijden voor een passende beloning voor iedereen, zeker voor de docenten die voor de zwaarste taak staan.

 

Doet u mee aan de staking op 5 oktober, of ondersteunt u deze?  Dan kunt u heel wat doen:

 • onderteken de petitie
 • Steun de actie online, met foto’s of filmpjes
 • gebruik op social media de hashtags #ikstaakmee, #ijzersterk, #soisookpo en #vsoisookpo.

 

Met de staking zet onze collega’s zich in voor:

 • Meer collega’s op de werkvloer
 • Een eerlijk salaris
 • Minder werkdruk
 • Een passende waardering van het beroep

 

Zo draagt u een steentje bij aan het (voortgezet) speciaal onderwijs!

 

Docenten speciaal onderwijs staken mee

Donderdag 5 oktober is de landelijke staking in het Primair Onderwijs. Ook veel van onze Altra medewerkers werkzaam in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs willen aan deze actie deelnemen. Speciaal onderwijs valt namelijk onder de CAO primair onderwijs.

 

Medewerkers uit het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van de kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag.

 

De werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Nú al kampt de sector met een lerarentekort, dat in de komende jaren zeker zal groeien. Het voortgezet speciaal onderwijs heeft als extra handicap dat we moeten concurreren met docenten die liever kiezen voor een cao voortgezet onderwijs.

We horen in de media dat het nieuwe kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel  te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.

 

Altra steunt de medewerkers die  in actie komen, omdat we de problemen in het onderwijs erkennen en onderkennen. We willen als Altra een excellente werkgever zijn en onze medewerkers steunen in de zoektocht naar werkdrukverlaging en een passende waardering van het beroep. Samen met

 

Wat betekent dat voor onze scholen?

Afdeling Open of dicht?
Altra College Centrum De hele dag dicht
Altra College Noord De hele dag dicht
Altra College Zuidoost De hele dag dicht
Altra College Bleichrodt ’s Ochtends activiteitenochtend, ’s middags dicht
Altra College Haarlemmermeer De hele dag dicht
Altra College Zaanstreek De hele dag dicht
Altra College Waterland De hele dag dicht
School2Care ’s Middags dicht
Bets Frijlingschool De hele dag dicht
Koppeling College Blijft open
Altra College Arkin De hele dag dicht; er is wel een docent aanwezig om leerlingen die de structuur niet kunnen missen op te vangen.

 

131 Altra-leerlingen halen diploma

Na een jaar hard werken hebben 131 leerlingen van Altra het afgelopen examenjaar afgesloten met een diploma. We feliciteren al deze leerlingen van harte met het resultaat en wensen hen veel succes met vervolgstudie of baan!

 

Als we de resultaten over meerdere jaren bekijken, valt op dat het aantal diploma’s de laatste vier jaar redelijk stabiel tussen 130 en 140 per jaar schommelt.

 

Opvallend is de stijging van het aantal mbo-2 diploma’s: van 13 naar 21. Deze kwamen voor rekening van Altra College Noord, Zuidoost en Zaanstreek/Waterland. Het totaal aantal mbo-diploma’s liep daarentegen iets terug.

 

De resultaten bij mavo en havo liepen iets terug, terwijl vwo juist een groei liet zien. Op 7 oktober gaat nog een havist in de herkansing, daarmee zou de totaalstand op 132 kunnen komen. We wensen deze leerling natuurlijk veel succes!

 

  Schooljaar 2012/2013 Schooljaar 2013/2014 Schooljaar 2014/2015 Schooljaar 2015-2016 schooljaar 2016-2017
Mavo 30 40 26 34 30
Havo 18 25 22 17 15
Vwo 7 5 2 2 4
Mbo-1 46 54 75 73 61
Mbo-2 4 8 5 13 21
Totaal 105 132 130 139 131

 

Gezinshuis: het ultieme doel is zelfstandigheid van moeder

We staan in NRC met een artikel over gezinshuizen voor jonge moeders. Bekijk hier het hele artikel.

 

Jenisy woont in een gezinshuis en kreeg zoals elke moeder een eigen ambulant hulpverlener. Dat is in haar geval Chaima El Idrissi, van jeugdhulpinstelling Altra. „Ik richt me vooral op het contact tussen kind en ouder”, zegt zij. „We stellen samen een plan op met doelen over bijvoorbeeld opvoeding.” El Idrissi maakt daarbij gebruik van video. „We nemen moeder en kind op in specifieke situaties, bijvoorbeeld als ze aan het spelen zijn. Dan kijken we: hoe is hun band, hoe is de interactie, lacht de moeder terug naar haar kind? Dat alleen zeggen, helpt niet. Door het te zien, begrijpen ze het zelf ook.” Het vertrek uit Aalsmeer vindt Jenisy spannend. El Idrissi zal haar blijven bezoeken in het woon-trainingscentrum, waar ze met een andere oud-bewoner van Con Amore zal wonen. Jenisy: „De structuur en het ritme van hier, met wassen en koken, houden we hetzelfde. Ik wil een goede toekomst. Naar school en werken. Een goede moeder zijn, zonder negatieve gedachten.”

 

Het tweede gezinshuis
In Aalsmeer is het tweede gezinshuis voor tienermoeders en hun kinderen gestart. Een unieke aanpak, waarbij hulp wordt geboden in een zoveel mogelijk ‘normale’ gezinssituatie. Jong zwanger worden is al pittig genoeg. Als je dan ook geen netwerk om je heen hebt waar je steun kunt vinden, de problemen je boven het hoofd groeien en geen plek hebt om te wonen is de wanhoop nabij. Gelukkig kunnen deze kwetsbare jonge moeders tijdelijk terecht in een gezinshuis, waar ze werken aan toekomstperspectief voor zichzelf en hun kind.

 

Gezinshuisouders gezocht
Altra is nog altijd op zoek naar nieuwe gezinshuisouders, zodat we nog meer jonge moeders kunnen helpen met dit mooie concept. Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gezinshuis.com, telefoon 0342 45 02 53 of stuur een e-mail naar info@gezinshuis.com. Klik hier voor meer informatie over de selectieprocedure.

 

Van thuis naar diploma

Ontzettend trots zijn we op Sam*, die zijn vmbo-T-diploma heeft gehaald. Sam heeft drie jaar thuis gezeten, vanwege persoonlijke problemen als gevolg van een trauma. Hij wilde dolgraag verder leren, maar het lukte hem niet de stap naar school weer te zetten. Met begeleiding van Team Thuiszitters en Altra College Bleichrodt. heeft hij hard gewerkt om de draad weer op te pakken. Komend jaar wil hij met begeleiding van het team instromen op de Havo van Altra College Bleichrodt. Door het vertrouwen dat Sam heeft opgebouwd durft hij nu ook een (trauma)behandeling aan te gaan.

Eén van de leden van Team Thuiszitters, die hem intensief heeft begeleid, is onlangs geïnterviewd voor het blad Jong Rond Amstel en Zaan. Hieronder het artikel.

 

*In verband met de privacy is Sam een gefingeerde naam.

 

Trots op onze mbo-leerlingen!

Onze mbo-leerlingen hebben het dit jaar weer uitstekend gedaan. In totaal wisten 82 leerlingen een mbo diploma te halen: 61 een mbo1 en 21 een mbo2 diploma. Koplopers zijn dit jaar Altra College Zuidoost, Waterland en Zaanstreek.

 

Het totaal aantal diploma’s liep iets terug ten opzichte van vorig jaar, toen er 86 diploma’s zijn uitgereikt. Onze inspanningen om de leerlingen met een startkwalificatie af te laten zwaaien zijn beloond: de 21 mbo2 diploma’s betekent een stijging van ruim 30%. Het aantal mbo1 diploma’s liep dit jaar terug van 73 naar 61. .

De resultaten van de leerlingen die voor een mavo, havo of vwo-diploma zijn opgegaan, moeten we nog binnenkrijgen.

 

Mbo-diploma’s Altra College schooljaar 2016-2017

Afdeling Mbo1 Mbo2 Totaal
School2Care 10 10
AC Zaanstreek 14 14
AC Noord 5 5 10
 AC Haarlemmermeer 1 1
AC Zuidoost 15 7 22
AC Waterland 9 9* 18
Koppeling College 7 7
Totaal 61 21 82

*Deze leerlingen zijn het schooljaar begonnen bij Altra College Zaanstreek, maar zijn in januari verhuisd naar Waterland.

 

 

Cultuurmarkt op Altra College Haarlemmermeer: doorslaand succes!

Tropisch weer, heerlijk eten, geïnteresseerde buren en educatieve momenten voor de leerlingen: wat een topmiddag!

 

Altra College Haarlemmermeer, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoofddorp, organiseert regelmatig een leuke, educatieve en vakoverstijgende dag voor leerlingen. De school kiest telkens een aansprekend onderwerp, zoals een ‘recht op onderwijs-dag’ en Koningsspelen. Donderdag 6 juli stond een Cultuurmarkt op het programma. Met onder meer deze acties bevordert de school positief gedrag van leerlingen (Positive Behavior Support), zodat zij het beste uit zichzelf en hun schooltijd kunnen halen.

 

Afgelopen donderdag kwamen leerlingen, ouders en buren samen om te leren over elkaars cultuur en gebruiken. Leerlingen, ouders en personeel namen eten mee en organiseerden spelletjes zoals sjoelen, jeux de boules en vlaggen ‘raden’. Ook was er natuurlijk muziek van over de hele wereld. Voordat de ouders en buren kwamen, kregen de leerlingen les over wat cultuur eigenlijk is en waarin zij konden nadenken over hun eigen culturele identiteit. De opbrengsten hiervan werden tentoongesteld in de gangen van de school.

 

Naast cultuur besteedde de school veel aandacht aan het bevorderen van gewenst gedrag bij de leerlingen. Zo konden leerlingen tijdens de markt niet alleen punten verdienen met de spelletjes, maar ook met het tonen van vertrouwen, veiligheid en respect. Een leerling die een ander voor liet gaan bij het sjoelen kreeg een punt voor vertrouwen, en een ander een punt voor respect omdat hij opstond voor een buurvrouw op leeftijd. De leerling die de meeste punten had verzameld ontving een Cultuurpakket met lekkere of grappige dingen van over de hele wereld.

 

Kortom, de eerste Cultuurmarkt van Altra College Haarlemmermeer was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

 

 

 

Inzamelingsactie voor repatriëring overleden ex-leerling

Altra College Arkin werd vandaag opgeschrikt door het droevige bericht dat een ex-leerling van onze school is overleden in het buitenland. Vanzelfsprekend wil de moeder de jongen graag terug naar Nederland halen om hem hier te kunnen begraven. Hij was echter niet verzekerd en de moeder heeft niet voldoende geld om de repatriëring te betalen.

 

Om deze laatste wens te kunnen inwilligen is een inzamelingsactie gestart via Whydonate. Wie helpt mee om onze ex-leerling naar Nederland te halen? Als je zelf iets overmaakt en dit bericht deels met je vrienden, via facebook of andere kanalen, dan is het bedrag vast snel bij elkaar. Alvast bedankt!

 

Marijke Peet,

Senior docent Altra College Arkin

 

Crisishulp van Altra en Levvel

Als een gezin in een crisissituatie verkeert, moet er snel intensieve hulp worden ingeschakeld. Altra en Levvel bieden beide crisishulp, met deels dezelfde en deels andere interventies.  Beide organisaties richten zich in de eerste plaats op het herstel van de (acute) veiligheid van de kinderen.

 

Wie beidt wat?

Ambulante Spoedhulp  Altra en Levvel
Families First:  Altra
Signs of Safety  Altra en Levvel, maar beide met een verschillend accent
Crisisopvang/crisispleeggezin  Levvel

 

Tot 1 augustus 2017 is het gezamenlijke crisistelefoonnummer en emailadres nog in gebruik:

06-51237922 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of
E aanmeldteamcrisis@altra.spirit.nl.

 

Na 1 augustus 2017  gaat de aanmelding direct naar Altra of naar Levvel:

Altra 020 – 555 84 00, contact@altra.nl

Levvel 088 – 054 7002, crisis@levvel.nl

 

Lees er meer over in het:

factsheet crisiszorg Altra en Levvel

 

Jaarverslag Altra: stevig met de wortels in de grond

2016 stond voor Altra in het teken van specialisatie en krachten bundelen. De veranderingen in de jeugdzorg en passend onderwijs werden goed merkbaar. Dat gaf ons de ruimte om verder gegaan op het pad van specialisatie. Een boom moet stevig met de wortels in de grond staan, om niet om te waaien. Zo kunnen nieuwe loten uitgroeien. Kijk op ons digitale jaarverslag hoe wat dat gedaan hebben!

 

 

 

Cursus jeugdhulp bij vechtscheiding voor advocaten groot succes

Om advocaten meer inzicht te geven in jeugdhulp organiseerde Altra een cursus specialistische jeugdhulp bij complexe scheiding voor familierechtadvocaten. 27 advocaten namen deel aan de speciaal voor hen georganiseerde cursus. In het kader van de-escalerend werken rond vechtscheiding is het van belang dat advocaten goed op de hoogte zijn van mogelijkheden en routes binnen jeugdhulp om ouders en kinderen in situaties van complexe scheiding te helpen.

 

In de praktijk komen het pedagogisch kader van jeugdhulp en het juridisch kader rond scheiding & omgang bij elkaar. ‘Vechtscheidende ouders’ die ieder een eigen advocaat hebben en tegenover elkaar staan voor de rechtbank. En jeugdhulp bij complexe scheiding die wordt ingezet om ouders weer samen ouders te laten zijn. Een hele uitdaging. Het inzicht krijgen in elkaars wereld was leerzaam en inspirerend. Het leverde ook interessante discussies op over de rol van de advocaat als belangenvertegenwoordiger van zijn cliënt versus het belang van het kind.  Als een moeder bijvoorbeeld heel weinig contact heeft met haar kind, het kind geen contact meer wil en vanuit hulpverleningsperspectief is gebleken dat er op dat moment niet meer mogelijk is. Moet je je daar dan als advocaat bij neerleggen? Sta je dan wel genoeg voor het belang van je cliënt? Of is het staken van de strijd op dat moment voor alle partijen de beste optie? Ook werd gediscussieerd over de rol van advocaten met betrekking tot de hulpverlening. Hou je je als advocaat bij je juridische rol of wil je betrokken zijn bij de hulpverlening om ook die invalshoek mee te kunnen nemen in je pleidooi?

 

Hoe waren de reacties?

De deelnemende advocaten waren enthousiast over de cursus. Een greep uit de reacties: ‘Goed om meer inzicht te krijgen in elkaars werk’, ‘ik heb een helder inzicht gekregen in jeugdhulp en routes bij complexe scheiding’, ‘biedt deze cursus ook aan rechters aan’ en ‘het was bijzonder leerzaam en praktisch bruikbaar in de juridische praktijk’.

 

Start nieuwe cursussen

We komen graag tegemoet aan de wens van de advocaten om een vervolgcursus te organiseren in het voorjaar van 2018 en een basiscursus voor advocaten die nu niet in de gelegenheid waren deel te nemen.
Na afloop van deze cursus heeft men zicht op het jeugdhulpstelsel mbt scheiding & omgang inclusief de veranderingen in 2018, kent men de verschillende praktijkinterventies en sociale kaart mbt scheiding en omgangsbegeleiding en de toegangsroutes, weet men welke stappen vanuit de eigen discipline genomen kunnen worden om kinderen te beschermen tegen (de gevolgen van) vechtende ouders en weet men hoe samen te werken met hulpverlening.
Voor meer informatie of een vooraanmelding: h.offerman@altra.nl.

 

Wrap around onderwijs: openhartige interviews

Om het vijfjarig bestaan van het School2Care concept te markeren, is een jubileumuitgave gepubliceerd. Inmiddels bestaan we zes jaar en is er een boekje waarin onze essentie tot uitdrukking komt. Met de bijzondere combinatie van onderwijs en zorg laat School2Care zien dat het mogelijk is om jongeren die zijn vastgelopen nieuw perspectief te bieden. Het zijn open, humoristische en soms confronterende verhalen van leerlingen en hun coach. We hopen dat u tijdens het lezen geraakt en geïnspireerd wordt.

 

Bij binnenkomst hebben de meeste leerlingen het vertrouwen in anderen en zichzelf door negatieve ervaringen grotendeels verloren. School2Care houdt ze vast door in ze te geloven, te investeren en ze te begeleiden op het dubbele spoor van leren en leven. Samen met een coach investeert de jongere in de toekomst en doordat hij zich gerespecteerd en gezien voelt, kan hij steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven. Daarmee leggen we samen het fundament voor betere kansen op een passende schoolopleiding en een fijne toekomst.

 

Bekijk hier de jubileumuitgave

 

 

Eten op hoog niveau bij Proeve van Altra College Noord

Onberispelijk gedekte tafels, attente obers, heerlijke gerechten en bijpassende wijnen. Nee, dit gaat niet over sterrenrestaurant Librije, maar over het examen van onze horecaleerlingen van Altra College Noord.

 

Ik was één van de acht gelukkigen die aan mocht schuiven bij de proeve van bekwaamheid, die de leerlingen moeten afleggen voor hun mbo-1 diploma. Drie leerlingen zetten dinsdag 20 juni hun beste beentje voor, geholpen door een ouderejaars die in december zijn mbo-2 diploma hoopt te halen. Het examen duurt twee dagen, want de leerlingen worden getoetst op koken én bedienen.

 

Horecadocent Ed stelde voor aanvang de examenkandidaten aan ons voor en legde het menu uit, met speciale aandacht voor de wijnen die hij bij iedere gang had gekozen. Eerlijk gezegd klonken de gerechten een beetje hoog gegrepen voor een mbo-1 examen. Zo kregen we:

 • Een amuse van rundertartaar met onder andere een saus van ansjovis.
 • Daarna een heerlijk voorgerecht van garnalen, zeekraal en komkommer met een currysaus
 • Het klapstuk was langzaam gestoofde varkenswang met pomme dauphine, wortel, sperziebonen en een heerlijke saus
 • En om het af te leren een toetje van peperijs met een terrine van granaatappel en rabarber.

De gerechten waren stuk voor stuk heerlijk, de borden vakkundig opgemaakt, de bediening meer dan voorkomend. Een rondje aan onze tafel leverde gemiddeld een 9,5 op voor de leerlingen. Maar wij bepalen dat niet. Daarvoor waren twee officiële beoordelaars van het ROC. Ik twijfel geen moment: dik geslaagd.

 

Bertie van der Linden

Ceylan en Anduani maken de borden op, onder toeziend oog van docent Ed

Youness en Jessie bedienen aan tafel

Tussengerecht

De leerlingen Jessie  en Anduani  gaan volgend jaar bij ons door voor een MBO-2 diploma. Anduani heeft richting Brood en Banket gekozen, Jessie wordt kok. Leerling Ceylan beraadt zich nog op zijn toekomst. Youness volgt de MBO-2  opleiding, waarvoor hij in december examen doet.

 

 

 

Opening nieuwe School2Care in Rotterdam

School2Care heeft zijn sporen verdiend als school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Onlangs is de methodiek van School2Care erkend als goed onderbouwd. Goede reden om ook in andere regio’s volgens deze aanpak te werken. Een tweede School2Care wordt dinsdag 20 juni geopend: Horizon opent in Rotterdam School2Care De Vliet.

 

Perspectief

School2Care biedt een laatste kans aan jongeren die veel op straat hangen, in aanraking komen met justitie en de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen. Ze missen perspectief en daar gedragen ze zich naar; veel jongeren veroorzaken overlast. School2Care voorkomt dat deze jongeren verder afglijden en zelfs uithuisgeplaatst worden.

 

Van acht tot acht

De leerlingen krijgen een intensief programma – twaalf uur, van 08:00 tot 20:00 uur – waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg)opleiding en/of werk. Horizon ziet in School2Care een alternatief om te voorkomen dat jeugdigen in gesloten jeugdzorg worden geplaatst.

 

Meer regio’s

Ook in andere regio’s zijn we in gesprek om de succesvolle methodiek van School2Care over te dragen en te implementeren. Zo werken we samen aan nieuw perspectief voor jongeren die de aansluiting dreigen te verliezen.

 

Meer lezen over deze locatie.

 

BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys

Om de informatie-uitwisseling over daders en slachtoffers van loverboys tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken, tekende Altra met nog zeven partijen het ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’. Janet Schut bekrachtigde namens onze organisatie hiermee de gezamenlijke aanpak met Spirit/De Koppeling, de politie eenheid Amsterdam, Arkin, HVO-Querido, MEE Amstel en Zaan, William Schrikker Stichting en Jeugdbeschderming Regio Amsterdam.

Met het convenant nemen we verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen omtrent mensenhandel, uitbuiting en misbruik van minderjarigen en jongvolwassenen in de regio Amsterdam. We zien dan ook graag dat meer straf- en zorgorganisaties, maar ook onderwijsinstellingen, zich aansluiten.

 

 

De bril op

De ondertekening gebeurde tijdens de conferentie ‘Een BRILjante samenwerking – een blik op een zorgvuldige werkwijze voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek’. De bijeenkomst vond plaats in De Koppeling te Amsterdam Zuidoost, de JeugdzorgPlus instelling van Altra waar ook loverboyslachtoffers en daders worden behandeld.

De hele conferentie, die door zo’n zestig speciaal uitgenodigde professionals uit de jeugdzorg, politie, justitie en gemeenten te Amsterdam e.o. werd bezocht, had mede tot doel om met elkaar een andere bril op te zetten en daardoor eerder te herkennen wanneer jonge meisjes slachtoffer dreigen te worden van loverboys. Aan de hand van een voorbeeldcasus werd gepresenteerd hoe de ketenaanpak met de samenwerkende organisaties praktisch in zijn werk gaat. Duidelijk werd dat als meisjes bij Jeugdbescherming zijn aangemeld en in de Koppeling komen, we eigenlijk te laat zijn.

 

Eerder signaleren

Als we willen voorkomen dat meisjes (en jongens) slachtoffer worden van loverboys, moeten we leren eerder te signaleren én weten hoe te handelen bij loverboyproblematiek. Om professionals te helpen de signalen eerder op te merken, ontwikkelden Qpido van Spirit en de Jeugdbescherming Akademie de training ’De bril op’. Programmaleider Ruth Schipper nam op de conferentie een aantal interessante stellingen door met de aanwezigen. Die zetten een speciale bril van de training op als ze het eens waren met de stelling. De brillen bleven onaangeroerd bij de stelling “Alle wijkteams zijn voldoende in staat om loverboy problematiek te herkennen” en onderstreepten voor de aanwezigen dat wijkteams nauwer bij de aanpak betrokken moeten worden.

Het belang van tijdige signalering door professionals en anderen, waaronder ook scholen, werd nog eens extra helder door het indrukwekkende verhaal van een ex-loverboyslachtoffer. Zij vertelde over hoe zij terecht kwam in de wereld van loverboys, maar ook hoe ze haar leven weer op de rit heeft en zich nu inzet om meisjes voor te lichten en slachtoffers te helpen. Ze juicht de samenwerking in Amsterdam van harte toe en is ervan overtuigd dat we door de intensieve samenwerking tussen politie, zorg en onderwijs  kunnen voorkomen dat tienermeisjes in de handen vallen van mensenhandelaars. Zij benadrukte dat randvoorwaarde voor succesvol hulpverlenen een klik tussen professional en slachtoffer is.

 

 

Landelijk probleem

Ans van de Maat, sinds kort voorzitter directieteam Nederlands Jeugdinstituut, ging in op wat zij in het veld ziet op het gebied van mensenhandel/loverboyproblematiek en plaatste dit binnen een groter (landelijk) geheel. Ze is nauw betrokken bij de Commissie Azough die ervoor heeft gezorgd dat loverboyproblematiek meer op de politieke agenda is gekomen. Van der Maat concludeerde dat loverboys en slachtoffers iets is dat helaas in heel het land een probleem is. Veel gemeenten hebben hier nog te weinig aandacht voor en beseffen niet dat deze problematiek zich ook in hun stad afspeelt. Zij was onder de indruk van de aanpak en resultaten te Amsterdam en is blij met het convenant dat een grote stap voorwaarts betekent. Ze sprak de wens uit dat meerdere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Lees ook het artikel door Jop van Kempen dat 18 mei in het Parool is verschenen.

 

Ken je een slachtoffer van loverboys?  

Een loverboy verleidt een meisje met cadeaus en aandacht. Het meisje wordt verliefd. Hij maakt haar meer en meer afhankelijk van hem, en op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht. Lees hier hoe de politie je kan helpen.

 

Altra start crowdfundingsactie voor tabletonderwijs

 

Laat leerlingen in het speciaal onderwijs excelleren!

Help ons mee om nog beter speciaal onderwijs op maat te realiseren voor extra kwetsbare kinderen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is het minder vanzelfsprekend dat ze op school excelleren, vaak vanwege psychiatrische, gedrags- of leerproblemen. Maar natuurlijk willen ook zij willen het beste uit zichzelf halen. Daarom hebben ze hulp nodig: van goede leraren, betrokken coaches en slimme hulpmiddelen. Goede leraren en betrokken coaches verzorgen wij bij Altra College. Voor de slimme hulpmiddelen hebben we u ook nodig!

 

Wat is het plan?

Altra wil werken met het digitale onderwijsplatform Snappet, waarin lesmethodes via een tablet in een beschermde omgeving worden aangeboden. Naast ons eigen budget willen we met deze crowdfundingsactie nog 9.000 euro ophalen om in totaal 60 tablets aan te kunnen schaffen voor onze leerlingen. Geeft u deze actie het laatste zetje dat we nodig hebben?

 

Doneer nu!

 

Wat levert het op?

– Verbetering van leerresultaten
– De leerkracht heeft direct zicht op de voortgang van leerlingen en klas
– Digitale leermiddelen vergroten het leerplezier en de motivatie van leerlingen
– Leerkrachten kunnen sneller en gerichter leerlingen helpen
– Betere aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen
– Leren omgaan met nieuwe technieken bereidt leerlingen voor op de toekomst.

 

Alle hulp is welkom!

Deel dit bericht in uw netwerk, zodat we samen zo snel mogelijk deze leerlingen kunnen helpen! Kijk voor meer informatie op www.altra.nl/whydonate of www.whydonate.nl.

 

Open dag: tweede gezinshuis Altra

Bij de veel jonge moeders is er sprake van jeugdzorgproblematiek. De ondersteuning die Altra hen biedt, richt zich op zelfstandigheid, veiligheid, hechting en het versterken van het eigen netwerk. Daarnaast werken we aan de eigen ontwikkeling van de jonge moeders. Dit is echter niet voor iedere jonge moeder genoeg. Sommigen worden niet door hun eigen omgeving opgevangen en hebben een veilige plek nodig waar ze (tijdelijk) kunnen wonen. Gezinshuisouders bieden hen een veilige woonplek. Altra helpt ze bij de opvoeding van hun kind en bij het opbouwen van een veilige hechting met hun kind. Het tweede gezinshuis waar Altra mee samenwerkt is dit jaar geopend en organiseert op 10 juni een open huis.

Zelf zien hoe een gezinshuis in zijn werk gaat? Wilt u Lodewijk en Bianca leren kennen? Dat kan. Kom langs tijdens het open huis en dan vertellen zij je alle ins en outs over hun werk!

 

Wanneer: zaterdag 10 juni 2017
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Adres: Hortensialaan 29, 1431 VA Aalsmeer

 

Recordaantal examenkandidaten

De landelijke eindexamens zijn weer begonnen, ook voor onze leerlingen. Dit jaar gaan een recordaantal van 254 leerlingen van Altra College op voor een mavo-, havo- of vwo-(deel)examens, waarvan een kwart voor een heel diploma. Daarnaast leggen bijna 90 leerlingen een proeve van bekwaamheid af voor hun mbo1 of mbo2-diploma.

 

Mooie resultaten

Niks bijzonders denkt u misschien. En dat zou het ook niet moeten zijn, want leerlingen in het speciaal onderwijs boeken jaar in, jaar uit mooie resultaten. Toch horen we nog vaak verbazing als we deze cijfers presenteren. Speciaal onderwijs en diploma’s blijkbaar nog niet met elkaar worden geassocieerd. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt.

 

Staatsexamens

De mavo-, havo- en vwo-leerlingen van Altra College nemen deel aan staatsexamens. Voordeel hiervan is dat de leerlingen hun examen in twee jaar kunnen halen. De leerlingen gaan op voor certificaten per vak en als ze alle certificaten hebben gehaald, krijgen ze het diploma. Anders dan bij reguliere scholen, zijn onze leerlingen na het centraal schriftelijk examen nog niet klaar. Als andere leerlingen al op het strand liggen, doen onze leerlingen nog een mondeling examen. Het duurt dus iets langer voordat de uitslag binnen is.

 

We wensen onze leerlingen veel succes!

 

Praat je mee over jouw ervaringen met de Amsterdamse jeugdhulp?

Als je kind of jijzelf jeugdhulp krijgt, wil je natuurlijk dat het daardoor beter gaat. Dat wil de gemeente ook, en daarom zijn de afgelopen tijd honderd ouders en jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met jeugdhulp. Wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? Naar aanleiding van deze interviews gaan we in gesprek met een groep jongeren en ouders. We gaan dan twee dingen doen:

 

We bespreken de resultaten van de honderd interviews en leggen die naast jullie eigen ervaringen en ideeën rondom wat er nodig is om de hulp te doen slagen. Ook willen we met elkaar brainstormen over hoe de gemeente de ervaringen, wensen en ideeën van jongeren en ouders kan blijven onderzoeken in de toekomst. We gaan dit doen in twee verschillende themabijeenkomsten:

 

 

Bijeenkomst 1: Helpt de hulp mijn kind eigenlijk wel?

Datum: 17 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Bijeenkomst 2: Hoe makkelijk is het om hulp voor je kind te krijgen?

Datum: 23 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Graag gaan we met jongeren en ouders in gesprek over een van deze thema’s. Je mag natuurlijk ook beide bijeenkomsten aansluiten. De volledige uitnodigingen met alle informatie vind je in de bijlage, één voor ouders en één voor jongeren.

Lees hier de folder voor ouders.

Lees hier de folder voor jongeren.

 

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden?

Stuur dan een mail naar Nickey de Haan via dehaan@st-alexander.nl.

 

De bijeenkomsten worden begeleid door het Verwey-Jonker Instituut (zij hebben de interviews afgenomen) en het Jeugdplatform Amsterdam.

 

 

Nederland is enthousiast over School2Care

Nederland is overtuigd van het succes van Altra’s School2Care! RTV Oost publiceerde een artikel over een mogelijke eerste School2Care in Enschede.

 

School2Care is een uniek concept en dat vonden ook twee hulpverleners uit Twente. Het biedt een geïntegreerd aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding. Van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds wordt op één locatie de jongeren geleerd mee te doen in de maatschappij, en wordt zo uithuisplaatsing voorkomen.

 

Dirkje Posthuma en Merijn van Gorkum zijn enthousiast en willen het naar Overijssel halen: ze hebben zelfs al een locatie op het oog. Jongeren met complexe problemen bevinden zich namelijk niet alleen binnen de Randstad. Volgens Merijn komen nu al tientallen jongeren in Twente in aanmerking voor School2Care. Ze hopen zelfs dat School2Care Twente volgend jaar zal openen!

 

Een mooi bericht voor Altra en iedereen die bij School2Care betrokken is!

 

Esmay Groeneveldt op Radio Signaal

SALTO is een Amsterdams mediabedrijf die alle Amsterdammers en Amsterdamse organisaties een open platform biedt om programma’s te maken en uit te zenden. Ze vormen samen een spiegel van de Amsterdamse samenleving. De website bevat veel functies waarmee ze programmamakers een platform bieden naast hun televisiekanalen en radiozenders.

 

Radio Signaal

Zo is Radio Signaal hun radioprogramma over gezondheid, welzijn en belangenbehartiging in Amsterdam en Diemen. Elke uitzending bestaat uit interviews, columns, nieuwsberichten en de agendarubriek. Esmay Groeneveldt van Altra heeft afgelopen week meegewerkt aan een radio-item over hulp bij complexe scheiding. Beluister via deze link de aflevering van donderdag 13 april. Vanaf minuut 32 is Esmay te horen.

 

 

Tien jaar De Koppeling

De Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus, opende 10 jaar geleden haar deuren. Jongeren die van de rechter gesloten behandeld moesten worden, kwamen voor die tijd vaak terecht in een justitiële jeugdinrichting. Terwijl ze geen strafblad hadden: er was eenvoudig geen geschikte plaats of effectieve behandelmethode in de ‘gewone jeugdzorg’. Dit veranderde met de komst van de Wet op de Jeugdzorg waarin is afgesproken dat deze jongeren – in hun eigen belang – in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst moeten worden.

 

Voor de regio Amsterdam werd aan Spirit gevraagd om een centrum op te richten. Samen met De Bascule en Altra werd De Koppeling geopend in het voormalig pand van Rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd. Na een intense renovatie werden de deuren van de Koppeling geopend op 10 april 2007. Er waren twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule en zes jeugdzorgafdelingen van Spirit; plek voor 64 jongeren. Altra verzorgde het onderwijs. Vanaf juli 2007 stroomden de eerste jongeren binnen en in september 2007 werd de Koppeling officieel geopend door voormalig minister Jeugd en Gezin, André Rouvoet. In 2011 werd besloten om de twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule te integreren met de jeugdzorgafdelingen van Spirit. In 2012 werd de nieuwbouw van de Koppeling geopend, waar zes andere groepen een plek kregen. Er is nu plek voor 112 jongeren.

 

Groei

Er zijn door de jaren heen veel jongeren gekomen en gegaan, maar elke medewerker zal vast nog weleens stil staan bij één specifieke jongere die een belangrijke persoonlijke indruk op hem of haar heeft achtergelaten. Van hulpverlening tot directie, van docenten tot technische ondersteuning: iedereen zet zich in voor de complexe opdracht om GROEI te creëren bij jongeren en gezinnen. Dat doen ze met hart en ziel. Soms met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

 

De complexe opdracht van de Koppeling

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. Frederique Coelman, directeur de Koppeling: ‘Gesloten Jeudgzorg is eigenlijk een systeemfout van onze maatschappij. Pedagogisch medewerkers werken dag en nacht met de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Vaak zijn het kinderen die al een aantal jaren in de hulpverlening zitten en die ‘verstopt’ worden als niemand het meer weet. Ze zijn soms zo ver heen, dat echt het onderste uit de kan gehaald moet worden om deze kinderen weer een vleugje hoop en zicht op een betere toekomst te bieden. Elke dag vragen we ons af: kan het anders, kan het beter? De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt met vernieuwingen in de gesloten zorg. Onze ultieme uitdaging is hoe we de noodzaak tot geslotenheid anders vorm kunnen geven. Daar hebben we elkaar voor nodig, binnen en buiten de muren van de Koppeling.’

 

Meer weten over de Koppeling?

dekoppeling.com
– Nieuwsbrief: ‘Als je niets meer kan doen’
– Nieuwsbrief: ‘Kinderen voelen het als jij hoop hebt’

 

Complimenten voor Altra College Zuidoost

Maandag 10 april was er de hele dag bezoek van de inspectie voor het onderwijs op Altra College Zuidoost. De Inspectie gaf het hele team een compliment en was onder de indruk van de positiviteit die er op school heerst.

 

De conclusie van de inspecteurs was dat er een positief schoolklimaat heerst, waarin gericht doelgericht gewerkt wordt naar diplomering.  De medewerkers hebben hart voor de leerlingen en werken vanuit een band met de leerlingen. De school heeft een duidelijke visie op speciaal onderwijs en gaat uit van ambitie voor leerlingen. Natuurlijk waren er ook wat aandachtspunten, waar de school mee aan de slag gaat.

 

Directeur Annette van der Poel is bijzonder blij met de bevindingen: ‘Wat fijn dat de inspectie zo’n positief team heeft gezien. Ik dank het hele team voor hun inzet en ambitie voor de leerlingen! Dank ook namens de leerlingen die buitengewoon positief over hen hebben gesproken tegen de inspectie.’

 

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding aangevraagd

Jongeren van praktijkscholen en voorgezet speciaal onderwijs zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak moeite een baan te vinden en te houden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, om de jeugdwerkeloosheid voor deze groep terug te dringen en hen beter in te passen in de arbeidsmarkt.

 

Afgelopen jaren zijn al verbeteringen doorgevoerd, dankzij eerdere ESF-subsidie. Toch is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In de Aanpak Jeugdwerkeloosheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstreek-Waterland is verdere financiële ondersteuning voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel.

 

Amsterdam en Zaanstad hebben daarom voor de PrO-/vso-scholen in die regio’s, ESF-subsidie aangevraagd. Met deze ESF-subsidie kunnen deze scholen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing en -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

 

Samenwerking met HVO Querido

HVO-Querido werkt op de locatie Roggeveen (residentiële gezinsopvang) sinds 2014 structureel samen met Altra Jeugd- en Opvoedhulp. Een aantal vaste specialistische jeugdhulpmedewerkers van Altra werkt op de Roggeveen. Wanneer een nieuw gezin komt wonen hebben zij contact met het gezin om samen te bekijken of er vragen in het gezin zijn waarbij ondersteuning vanuit Altra gewenst is. Daarmee is de inzet van Altra gemakkelijk toegankelijk voor alle bewoners, de gezichten van de medewerkers zijn bekend en hulp kan snel worden geboden.

 

Wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Meerdere dingen. Er zijn hele korte lijnen, doordat we op dezelfde locatie zitten, en binnen een week, soms zelfs een dag, direct zaken met elkaar kunnen afstemmen, bespreken en samen met het gezin afspraken kunnen maken en herhalen. Zo kunnen we ook signalen eerder oppakken, waardoor een crisis vaak uitblijft. Bij een crisis wordt door de samenwerking sneller de juiste passende hulp ingeschakeld, doordat we bekijken wat eerder wel/niet heeft gewerkt en wie de dingen oppakt. Wanneer er zaken spelen met andere gezinnen kunnen we als consultatie inspringen. Door deze samenwerking ervaren cliënten een grotere toegankelijkheid, omdat ze naar meerdere personen die in huis rondlopen toe kunnen met hun hulpvragen. De ervaring leert dat er soms bij de start geen vragen zijn, maar dat die later gaan spelen en cliënten eerder hulp komen halen. De ingang naar andere hulp naast opvoeding, zoals diagnostiek, speltherapie, traumabehandeling en- verwerking is laagdrempeliger, want dit is nu ook in huis.

 

Bekijk hier het gehele interview met onder andere Oye van Altra.

 

Persbericht: focus op onderwijs

Het speciaal onderwijs in Nederland heeft nog niet de positie die het verdient, daarover zijn Krijnie Schotel (Horizon) en Nicolette Engbers (Altra) het eens. De twee bestuurders hebben in de samenwerking binnen iHUB hun ambities voor het speciaal onderwijs uitgesproken. In september 2016 zijn Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans een verregaande samenwerking aangegaan. Daaruit is de alliantie iHUB voortgekomen. Met het aantrekken van een bestuurder onderwijs per 1 mei die beide organisaties binnen iHUB gaat vertegenwoordigen is een belangrijke eerste stap gezet. iHUB bestuurder Hans du Prie is trots dat Mariette van Leeuwen, nu nog wethouder Jeugd, Sport en Economische Zaken in Zoetermeer, deze belangrijke rol gaat vervullen. “Mariette van Leeuwen brengt veel kennis, ervaring en een energieke en krachtige persoonlijkheid mee om deze ambities op eigen wijze te concretiseren”, aldus Du Prie.

 

Binnen iHUB zal Van Leeuwen het totale onderwijs van Altra en Horizon op zich nemen, waaronder ruim 36 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De alliantie wil onderwijs nog meer dan nu leidend laten zijn, in de samenwerking met de zorg binnen iHUB, maar ook extern zodat de schoolgang van leerlingen niet doorbroken hoeft te worden wanneer zij een beroep moeten doen op jeugdhulp. Intensivering van de samenwerking met reguliere scholen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren: het onderwijs is vaak de eerste plek waar zorgbehoeften zichtbaar zijn en waar laagdrempelig ondersteuning geboden kan worden vanuit het speciaal onderwijs of de zorg. Vanuit iHUB willen de organisaties de mogelijkheden verkennen om binnen het huidige inspectiekader meer mogelijkheden te creëren voor persoonlijke vorming, zodat er meer gelegenheid is om leerlingen voor te bereiden op het democratisch burgerschap. Een ander speerpunt is de beeldvorming rondom het speciaal onderwijs, dat gespecialiseerd onderwijs is voor leerlingen met de meest uiteenlopende onderwijsbehoeften en waar, net als in het regulier onderwijs, gewerkt wordt met maatschappelijk erkende diploma’s. De komende maanden zal de nieuwe bestuurder kennismaken intern, en extern in de regio’s om de samenwerking met de partners van Horizon en Altra verder voort te zetten.

 

Extra informatie
Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans zien veel mogelijkheden in de samenwerking binnen iHUB: op deze manier is het mogelijk om het beste te halen uit alle veranderingen in de onderwijs- en de jeugdhulpsector. Dit betekent ook dat er binnen de vier organisaties veranderingen plaatsvinden. De samenleving is veranderd, de vragen van cliënten, leerlingen en gezinnen zijn veranderd en er is inmiddels een intensieve samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Verandering binnen onze eigen gelederen is nodig om jeugdigen, ouders en samenwerkingspartners efficiënt en op eigentijdse wijze te kunnen bedienen. Binnen het iHUB ontwikkelplein werken de vier organisaties aan vernieuwing en verbetering van het jeugdhulp- en onderwijsaanbod.

 

VR-bril brengt rust op Altra College

Hoe krijg je als docent een klas met autistische of drukke leerlingen in het gareel? Op het Altra College gebruiken ze de virtual realitybril, een nieuwe technologie en zeker in het speciaal onderwijs. Het Parool schreef er dit weekend een mooi stuk over.

 

Leren van VR en elkaar
Altra College biedt virtual reality aan als ondersteuning voor docenten. De filmpjes zorgen ervoor dat je voelt dat je voor de klas staat. Zo kun je verschillende moeilijke situaties oefenen en bespreken. Want hoe reageer je als docent in zo’n situatie? Het is bijna een levensechte ervaring. Omdat iedere docent zijn eigen manier van reageren heeft, kun je onderling veel van elkaar leren. De filmpjes worden in groepjes bekeken en besproken.

 

 

Ook hulp voor leerlingen
Naast de docenten wordt de virtuele werkelijkheid ook door leerlingen gebruikt. Een klas was zo onrustig, maar ruim een maand later waren de kinderen al beduidend beter in het beheersen van hun impulsen. Binnen anderhalve maand was de orde terug in het klaslokaal, waardoor de kennisoverdracht verbeterde.

Virtual reality is bij Altra tot op heden beperkt gebleven tot één klas en een beperkt aantal docenten. Als de financiën het toestaan, kan het vaker worden ingezet.

 

11 april: Open avond nieuwe docenten!

Ken jij of ben jij iemand die het verschil kan maken voor onze leerlingen? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Voor het nieuwe schooljaar hebben we verschillende vacatures op verschillende afdelingen  van Altra College.

Kom naar de open avond, dinsdag 11 april bij Altra College Centrum. Je maakt kennis met docenten en leerlingen en hoort alles over het mooie werk in het speciaal onderwijs. En dat alles onder het genot van hapjes en drankjes, geserveerd door onze leerlingen.

Deel ons bericht op Linkedin!

 

 

Scholierenverkiezing Altra College: GroenLinks en Denk

Op maandag 13 maart hebben de leerlingen van het Altra College Centrum, Bleichrodt en Waterland meegedaan aan de scholierenverkiezingen. Bij Waterland en Bleichrodt was GroenLinks de grote winnaar, bij Centrum kwam Denk als grootste uit de bus. Landelijk is GroenLinks de grote winnaar.

Het was voor het eerst dat Altra College aan de scholierenverzieking deelnam. De  scholierenverkiezingen worden georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat. Deze verkiezingen worden door het hele land gehouden tussen 8 maart en dinsdag 14 maart. Voorafgaand aan het stemmen hebben alle docenten aandacht besteed aan de verkiezingen.

Het Noord Hollands Dagblad was langs bij Altra College Waterland. Lees het artikel!

 

 • Alle leerlingen van Altra College Centrum hebben de mogelijkheid gehad om te stemmen.
 • Van Altra College Bleichrodt konden alle leerlingen van het vierde jaar en hoger meedoen.
 • Bij Altra College Waterland hebben 9 leerlingen een stem uitgebracht.

 

Op Altra College Waterland stemden 8 leerlingen op GroenLinks, 1 leerling koos voor de VVD.
Omgerekend naar de 150 kamerzetels is de uitslag bij Altra College Centrum en Bleichrodt als volgt:

Altra College Centrum

Partij aantal zetels
Denk  56
GroenLinks   25
PVV 23
PvdA  13
PvdDieren  12
VVD 6
Piratenpartij   6
D66  3
Niet Stemmers 3
50+  3

Altra College Bleichrodt (80 stemmen uitgebracht van de 150 leerlingen die mee mochten doen)

Partij zetels
GROENLINKS 31
D66 22
SP 20
Piratenpartij 12
VVD 12
CDA 9
DENK 9
Partij voor de Dieren 7
P.v.d.A. 6
PVV 4
Niet Stemmers 4
Ongeldig 4
ChristenUnie 2
50PLUS 2
OndernemersPartij 2
Forum voor Democratie 2
Blanco 2
Totaal 150

 

Altra in de prijzen bij het ING-fonds

Het ING-fonds ‘help Nederland vooruit’ heeft het project van Altra een tijdje geleden als één van vijf initiatieven in de regio Amstelveel geselecteerd om mee te doen in de race om mooie geldprijzen. Het doel van ons project is om jonge moeders die niet bij de schuldhulpverlening aankomen te helpen.

Deze week werd bekendgemaakt wie er met de hoofdprijs vandoor ging. Het was een intiem samenzijn met zo’n vijftien mensen, waar ING een mooi woordje deed. Ze vinden deze initiatieven belangrijk om de samenleving te verbinden en te zorgen voor de mensen die niet direct de weg weten naar de gemeenten.

ing1

Ook mocht elk initiatief zelf iets vertellen over hun doelen. Wij hopen het geld te kunnen besteden aan iets waarmee we onze financiële hulp nog beter op de kaart kunnen zetten en zo nog meer jongen moeders (en andere doelgroepen) kunnen helpen.

 

Tweede prijs

Dankzij jullie stemmen zijn we op de tweede plaats geëindigd, wat goed is voor een bedrag van €3000! De eerste prijs ging naar Students Moving Forward, een initiatief van Rachel en Euredice Snip die ook werkzaam zijn bij Altra. Hun Stichting biedt verschillende activiteiten gericht op het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden, voor jongeren voor wie het om financiële, culturele of sociale redenen niet vanzelfsprekend is om aan deze activiteiten deel te nemen.

We willen iedereen hartelijk bedanken die ons gesteund heeft en daarnaast Students Moving Forward van harte feliciteren. Deze prijs de kers op de taart!

 

ing2

 

De kwaliteit die onze leerlingen en cliënten verdienen

Dag in dag uit werken medewerkers van Altra hard om verschil te maken voor leerlingen en cliënten. Uit het jaarlijkse externe kwaliteitsonderzoek blijkt dat we ons werk uitstekend doen. We voldoen wederom aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en kregen een compliment. Een prachtig resultaat en een bevestiging dat we ook in tijden transitie en transformatie ons werk goed doen. De onderzoekers hadden wel een kritiekpuntje: we zouden onze successen iets meer kunnen delen. Bij deze!

 

Veiligheid voorop
De onderzoekers van CIIO complimenteerden Altra met name omdat wij actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor onze leerlingen en cliënten. Onze professionals voeren hun werk duidelijk, gedreven en zorgvuldig uit. We houden goed voor ogen wat we samen met de leerlingen en cliënten willen bereiken. Hierdoor kunnen we bewuste keuzes maken. Altra is sterk in het zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en geven ze voldoende mee zodat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en kunnen ze met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

Nog wat mooie resultaten  

 • Er is een groot kwaliteitsbewustzijn aanwezig bij medewerkers.
 • Altra investeert veel in onderzoek om de effectiviteit van het verrichte werk in beeld te krijgen. Er wordt gestreefd naar een ‘evidenced based’ aanpak.
 • Altra is gericht op de ontwikkelingen om zich heen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze toekomststrategie, waarin we de wensen en ontwikkelingen van het werkveld nadrukkelijk hebben meegenomen. De koers is duidelijk, waardoor overwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

Nog beter worden
Natuurlijk blijven er altijd punten die nog extra aandacht verdienen. Altra werkt veel samen met partners in verschillende domeinen. Dit levert veel op voor cliënten en leerlingen. De uitdaging is om de samenwerkingsafspraken nog explicieter te maken. Een belangrijk punt, waar we samen met onze partners graag aan werken.

 

Nieuwe ISO norm
Altra voldoet aan de eisen van de nieuwe ISO 9001:2015. We hebben de overstap naar deze kwaliteitsnorm gemaakt, omdat daarin meer ruimte is voor de maatschappelijke context waarin we opereren en echt gekeken wordt naar de toegevoegde waarde die we leveren aan onze omgeving. Het draagt bij aan het vergroten van risicobewustzijn en het vinden van kansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben jouw stem nodig!

Een brug slaan tussen hulpverlening en de schuldhulpverlening, zodat jonge moeders een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen. Dat is het plan van Altra en ING ondersteunt dat met de actie Nederland vooruit. Hoe meer stemmen, hoe meer geld. Stem je ook?

nederland-helpt-zonder-tekst

 

Steun voor arbeidstrainingscentrum Altra College Zaanstreek

In het arbeidstrainingscentrum werken leerlingen van Altra, van andere scholen én schoolverlaters aan hun arbeidsvaardigheden. 

 

De gemeenste Zaanstad heeft een eenmalige subsidie van 45.000 euro toegekend aan het arbeidstrainingscentrum, waar veel leerlingen van Altra College Zaanstreek hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Een blijk van erkenning voor deze mooie samenwerking tussen school, gemeente en bedrijf.

 

Fulltime leermeester

Dat geld is meer dan welkom en zal worden ingezet om het centrum verder te professionaliseren. Stagebegeleider / jobcoach Kees van Weelden, die namens Altra College Zaanstreek de coördinatie van het trainingscentrum in handen heeft: ‘Naast investeringen in inventaris, stofjassen en huur, willen we een fulltime pedagogisch-didactisch geschoolde leermeester aanstellen.’

 

Leren wat werken inhoudt

In 2010 startte het arbeidstrainingscentrum in een aparte ruimte van STEPA, een papier- en afwerkingsbedrijf in Assendelft. Daar kunnen leerlingen werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘De activiteiten hier zijn gericht op leren samenwerken en ontdekken wat het werken in een bedrijf inhoudt. Ze leren basisvaardigheden als op tijd komen, omgaan met autoriteit, zelfstandig werken en omgaan met klanten.

 

Competentiebarometer

Sinds 2012 is het arbeidstrainingscentrum onderdeel van het onderwijsaanbod. Voor leerlingen van de vakschool is stage een onderdeel van het lesprogramma. Maar niet iedere leerling is al toe aan een stage bij een extern bedrijf. Zij kunnen bij het arbeidstrainingscentrum samen met de jobcoach ontdekken wat ze al kunnen en wat ze nog moeten ontwikkelen. Kees: ‘Dat houden we bij in een competentiebarometer. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat op tijd komen en afspraken nakomen prima gaat, zelfstandig en netjes werken redelijk onder de knie is, maar dat discipline, inzet tonen en werken onder druk nog kan worden verbeterd. Aan die competenties gaan we dan werken. Zo werken ze stapje voor stapje toe naar een externe stage.’

 

Ook voor schoolverlaters

Het werken aan arbeidsvaardigheden is voor onze leerlingen belangrijk, maar ook andere groepen zijn hier meer dan welkom. Naast onze eigen leerlingen, kunnen ook leerlingen van praktijkscholen De Brug en De Faam terecht. Schoolverlaters kunnen via de sociale activering van de gemeente werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘We hebben regelmatig contact met de gemeente om schoolverlaters naar ons door te verwijzen, want ook die willen we graag een kans bieden. We kunnen vijf dagen in de week jonge mensen begeleiden, meer dan we voor onze leerlingen nodig hebben. Niemand kan zeggen: ‘Ik kan geen stage vinden’, of ‘er is geen werk’. Bij ons is er werk genoeg!’

 

Voor meer informatie over het arbeidstrainingscentrum kunt u contact opnemen met Kees van Weelden, E k.van.weelden@altra.nl, T 06-3331 5329.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestel nu de fotokalender “Mijn Toekomst”

‘Verbeeld je toekomst’, dat was de ogenschijnlijk eenvoudige maar o zo moeilijke opdracht van de fotowedstrijd Mijn toekomst.

Op onze facebookpagina zijn de prachtige foto’s die de jongeren gemaakt hebben te bewonderen. Een publieks- en vakjury hebben samen bepaald wat de twaalf beste foto’s zijn.

De makers hebben een mooie prijs gewonnen én van deze foto’s is een kalender 2017 gemaakt. De kalender kost €12,50. Daarvan zetten we €5,- in voor nieuwe talentontwikkelingsprojecten. Ga naar altra.nl/mijntoekomst voor meer informatie over dit bijzondere project.

 

Bestel de kalender nu via communicatie@altra.nl! Vermeld bij de bestelling het aantal kalenders, naam, adres en e-mailadres. De bestelling wordt begin december verstuurd.

 

image1-002

 

 

 

Chat mee over verantwoording op woensdagavond 2 november om 20 uur

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders: allemaal hebben we te maken met de negatieve effecten van de verantwoording binnen jeugdhulp. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het effect: hebben jongeren en gezinnen daadwerkelijk iets gehad aan de geboden hulp? Is het voor de gemeente duidelijk wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert? Wat heeft een beleidsmaker voor informatie nodig van ons jeugdhulpaanbieders om adequaat in te kunnen kopen en de kwaliteit van de zorg te beoordelen?

 

Betekenisvolle informatie

Waar het om gaat is betekenisvolle informatie. Informatie die iets zegt over de kwaliteit, het effect en de kosten van jeugdhulp. Omdat de huidige systemen geen antwoord geven op deze vragen en alle partijen baat hebben  bij minder administratieve lasten, houdt iHUB zich actief bezig met het thema verantwoording.

Hoe kunnen we de verantwoordingsdruk binnen de jeugdhulp verlagen en zorgen dat de kwaliteit van de informatie betekenisvol is voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders?

 

Chat mee over verantwoording

iHUB nodigt alle partijen die te maken hebben met verantwoording, van wethouder tot beleidsmaker en van jeugdwerker tot ouder, uit om vragen én oplossingen aan te dragen tijdens een chatsessie op woensdagavond 2 november om 20:00 uur.

Via www.ihub.nu/chat-mee kunt u zich van te voren aanmelden voor deze chatsessie. Op deze pagina vindt ook de chat plaats. Heeft u vooraf al vragen waarover iHUB kan meedenken?  Dan kunt u deze mailen naar info@ihub.nu. Kent u collega’s, ouders of andere geïnteresseerden die mee willen denken? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.

Na de chatsessie verzamelen we alle vragen en oplossingen en worden deze nogmaals gedeeld op de website van iHUB. Wilt u na de chat verder praten in een vervolggesprek met Hans du Prie, Annemarie van Dalen of Chris Kuiper van iHUB, neem dan contact op via info@ihub.nu

 

iHUB is een initiatief van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Kijk voor meer informatie op www.ihub.nu

 

Wij zitten klaar voor al uw vragen!

Heeft u vragen over onze specialistische jeugdhulp? Wilt u een cliënt aanmelden? Of wilt u gewoon even overleggen? Dan krijgt u via ons nieuwe telefoonnummer en e-mailadres direct de juiste persoon aan de lijn.

 

De toegangspoort tot de specialistische jeugd en opvoedhulp van Altra, houdt het niet bij vragen beantwoorden en informatie geven. Het team is betrokken van aanmelding tot afsluiting van de zorg. Het team staat onder meer klaar voor informatie- en adviesvragen, bekijkt welke hulp het beste past bij een aangemelde cliënt, zorgt dat die hulp snel wordt ingeschakeld en houdt bij of alles goed verloopt.

 

Praktisch

Het aanmeldteam is op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 telefonisch bereikbaar op 020-555 8300 en via de mail op aanmelden@ihub.nu.

 

Crisis

Is er sprake van een crisissituatie of heeft u vragen over het aanmelden van een crisis? Neem dan tussen 9.00 en 13.00 uur contact met ons op via 020-555 8300 of aanmelden@ihub.nu. Deze mail wordt dagelijks gelezen. Buiten werktijden kunt u bij crisis contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000.

 

En de winnaar is…

Afgelopen donderdag werden de deelnemers aan de fotowedstrijd ‘Mijn Toekomst’ van hun spanning verlost: eindelijk was het moment van de prijsuitreiking aangebroken. In de goedgevulde en prachtige zaal van VondelCS zaten bijna alle deelnemers klaar om de uitslag te vernemen. Twee deelnemers waren jammer genoeg verhinderd. Leerlingen van Altra Werkt verzorgden de catering.

Uit de 28 geselecteerde foto’s moesten een publieksjury en een vakjury de twaalf mooiste, indrukwekkendste en sprekendste beelden kiezen. De voorzitter van de jury, fotograaf des vaderslands Ahmet Polat, sprak de deelnemers via het scherm toe. Hij vertelde dat hij zeer onder de indruk was van de kwaliteit van de beelden en benadrukte dat iedere deelnemer aan deze tentoonstelling een winnaar was. Want stuk voor stuk hadden ze beelden gemaakt die indruk maakten.

En niet alleen waren alle deelnemers morele winnaars, ook feitelijk waren ze dat, want van iedere fotograaf is een beeld gekozen dat wordt opgenomen in de kalender en de rondreizende tentoonstelling door de stad. Alle  deelnemers kregen daarom een prijs: een bon van 100,- te besteden bij Nike, die de prijs ter beschikking had gesteld.

Eén foto sprong er voor bijna iedereen bovenuit. Dat was de foto van de veertienjarige Medis. Hij won, naasdt de kleidngbon, ook een laptop. We zijn trots op alle deelnemers!

Medis, 14 jaar: “Rust. Dit is onder een viaduct in mijn buurt. Elk jaar komt er iemand en maakt een nieuw kunstwerk op de muur. Het is een van de weinige rustige plekken in mijn buurt.”

 

Bekijj alle foto’s via Facebook!

 

Nieuwe leerlinggidsen en schoolgidsen

Welke richting kan ik kiezen, wat als ik te laat ben, wanneer heb ik vakantie en ben ik eigenlijk verzekerd op school? Om leerlingen en ouders goed te informeren over de mogelijkheden en de regels op school, brengt Altra jaarlijks een uitgebreide schoolgids uit voor iedere school. Daar vind je alle informatie niet je nodig hebt.

 

Voor acht afdelingen hebben we daarnaast een bondig leerlinggidsje uitgebracht: Altra College Bleichrodt, Altra College Waterland, Altra College Noord/Zuidoost, Altra College Centrum, Altra College Haarlemmermeer, School2Care, Koppeling College en Altra Werkt. In deze gids heten we de leerling welkom, geven we de belangrijkste informatie die een leerling nodig heeft en kunnen de leerlingen de waarden en regels van de school nalezen.  Alle leerlingen van de betreffende afdeling krijgen zo’n gids, waarin wordt verwezen naar de uitgebreidere schoolgids die via de website te raadplegen is.

 

Komend schooljaar maken we voor de overige afdelingen (Altra College Zaanstreek, Altra College Arkin en Bets Frijlingschool) zo’n compacte gids.

 

De schoolgids en de leerlinggids zijn te vinden onder Onderwijs – onze scholen en dan onder de betreffende afdeling. Ga daarvoor naar Handig om te weten – Downloads.

 

 

 

Prachtige resultaten leerlingen Altra College Arkin

 Onze leerlingen hebben dit schooljaar heel hard gewerkt. En al die inspanningen waren niet voor niks, de resultaten zijn ronduit fantastisch.

 

 • Selma heeft haar 21plustoets gehaald en  is aangenomen aan de HvA voor de opleiding docent Zorg en Welzijn
 • David heeft bij ons zijn volledige havo diploma gehaald en gaat Gamedevelopment studeren aan de HvA
 • Nina heeft vier deelcertificaten vmbo-t gehaald en is aangenomen aan het RocTop voor de studie Verpleegkunde ggz mbo niveau 4
 • Marlex is aangenomen aan het roc Hilversum en gaat Gamedesign mbo niveau 4 studeren
 • Octavia is aangenomen aan het Roc voor de opleiding Kok niveau 2. Ze heeft zelf haar leerwerktraject gevonden!
 • Ayantu doet volgende week examen. Zij is al aangenomen aan het Roc Midden Nederland voor de opleiding Congress en evenementenmanagement niveau 4 bbl
 • Guido heeft zijn deelcertificaten havo Rekenvaardigheden en Nederlands gehaald en heeft daarnaast zijn 21plustoets hbo gedaan die hij ook heeft gehaald. Hij is aangenomen op het hbo in Zwolle waar hij Economie gaat studeren.
 • Damiën is aangenomen aan het RocTop voor de mbo opleiding Maatschappelijk werk niveau 4
 • Steffan is aangenomen voor de opleiding Luchthavenbeveiliger mbo niveau 2 aan het Schiphol college.
 • Henk gaat in Eindhoven studeren aan de T.U. richting Scheikundige Technologie
 • Bereket heeft zijn instaptoets Wiskunde gehaald aan het Vavo Joke Smit en wil vwo 5 en 6 in één jaar gaan halen om vervolgens in het W.O. te kunnen gaan studeren. (Hij heeft overigens ook zijn theorie examen rijbewijs gehaald 🙂
 • Davey is geslaagd voor de deelcertificaten vmbo-t wiskunde en rekenvaardigheden en heeft hierdoor een volledig vmbo-t diploma op zak! Hij weet het nog niet precies maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij zich inschrijven voor de opleiding tot Beveiliger.
 • Freek heeft de 21plustoets gehaald, is ingeloot en heeft de studiekeuzecheck goed gedaan. Hij is aangenomen voor de hbo opleiding Verpleegkunde B
 • Zerfa is geslaagd voor de vwo deelcertificaten Frans, Engels en Rekenvaardigheden 3F. Volgend jaar de volgende serie deelcertificaten vwo!
 • En dan ons onvermoede danstalent Jan Carlos is na een hele strenge toelatingsprocedure aangenomen voor de mbo niveau 4 opleiding Moderne Dans!

 

De resterende leerlingen zullen volgend schooljaar hun doelen bereiken. We kunnen met een gerust hart de zomervakantie in. Fijne zomer allemaal!

 

Marijke Peet, senior docent

Meer weten over Altra College Arkin? Kijk verder!

 

Altra College Bascule en Bleichrodt samen verder

Sinds we in 2011 het schoolgebouw aan de Tafelbergweg betrokken, deelden Altra College Bascule en Altra College Bleichtrodt twee scholen één gebouw. Na de zomervakantie gaan de twee scholen samen verder onder de naam Altra College Bleichrodt. Dat heeft een aantal voordelen:

 • We kunnen onze leerlingen meer keuze bieden (zie: ons onderwijs)
 • We kunnen flexibeler en efficiënter werken
 • We kunnen de hulp, begeleiding en voorzieningen van beide scholen beschikbaar stellen voor alle leerlingen.

Altra College Bleichrodt werkt deze zomer hard aan de verbouwing van het gebouw.

 

De planning voor de start van het nieuwe schooljaar is als volgt:

 • We zijn weer aanwezig vanaf 29 augustus.
 • Op maandag 5 en dinsdag 6 september zijn er startgesprekken met ouders, leerling en mentor. Ook is er op deze dagen de training “Met plezier naar school” voor de brugklasleerlingen.
 • Woensdag 7 september starten de reguliere lessen.

 

Meer weten over Altra College Bleichrodt? Kijk verder!

 

 

86 leerlingen geslaagd voor mbo-diploma!

Schooljaar 2015-2016 belooft een vruchtbaar jaar te worden voor onze leerlingen. De groei in mbo-diploma’s die een aantal jaren geleden is ingezet, heeft Altra College ook dit jaar kunnen voorzetten. De leerlingen sleepten 86 diploma’s in de wacht; 73 mbo-1 en dertien mbo-2 diploma’s. Vorig schooljaar waren dat er totaal tachtig; 75 mbo-1 en vijf mbo-2.

 

Onze mavo-, havo- en vwo-leerlingen zijn deze week nog bezig met de mondelinge examens. Anders dan de meeste reguliere scholen, doet Altra College mee aan de staatsexamens. Waar de meeste leerlingen hun eindexamenfeest al hebben gevierd, zijn onze jongeren nog aan het blokken. Zodra de resultaten van deze examens bekend zijn, kunnen we een totaaloverzicht geven van de prestaties van onze leerlingen. We liggen in ieder geval nu al voor op schema!

 

Locatie Mbo-1 Mbo-2 Totaal
School2Care 10 10
Zaanstreek 9 9
Noord 16 5 21
Haarlemmermeer 3 3
Zuidoost 14 8 22
Waterland 16 16
Koppeling 5 5
Totaal 73 13 86

 

De groei is een teken dat we op de goede weg zitten met de start van de vakschool. Opmerkelijk zijn ook de resultaten van School2Care, waar leerlingen voorheen geen examen kon afleggen. Dit jaar is School2Care in samenwerking met ROC Top een pilot gestart die het mogelijk maakt voor leerlingen om binnen een half jaar hun niveau 1 diploma te behalen. In het eerste jaar van deze pilot heeft dit 10 diploma’s opgeleverd. Daarmee heeft 20% van de leerlingen in het schooljaar 2015/2016 hun inspanningen met een diploma mogen bekronen.

 

We feliciteren alle leerlingen met dit prachtige resultaat!

 

Wat betekent het om een vluchtelingenkind in Nederland te zijn?

Samen met gemeente Amsterdam, Jeugdbescherming en andere netwerkpartners organiseren we de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016. We trappen donderdag 30 juni a.s. af met het symposium over het Vluchtelingenkind in Nederland… Eindelijk Veilig. Je kunt je nog aanmelden!

 

De media staat er vol van: duizenden mensen zijn op de vlucht voor geweld en onderdrukking in hun eigen land. Onder deze vluchtelingen zijn ook veel gezinnen en kinderen (soms alleen) die vluchten in de hoop op een beter leven. Een deel van deze vluchtelingen komt terecht in Nederland, waaronder in Amsterdam. Maar wat weten we eigenlijk van deze gezinnen en kinderen en hoe kunnen we hen het beste helpen?

 

Kinderen moeten zich in Nederland in veiligheid kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor ieder kind dat in Nederland opgroeit, en dus ook voor kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn. Daarom organiseren wij de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016 samen met onze gemeenten en netwerkpartners. We trappen op 30 juni af met het Het doel van het symposium is het vergroten van inzicht in de veiligheid van kinderen in vluchtelinggezinnen en het bieden van handvatten en kennis die nodig zijn om de veiligheid van specifiek deze kinderen te kunnen vergroten.

 

Symposium vluchtelingenkind 30 juni klein

 

Virtual reality op Altra College Bleichrodt

Een enthousiaste groep leerlingen heeft zich laten meenemen in de wereld van virtual reality (VR). Virtuele werkelijkheid simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. In samenwerking met het bedrijf SocialVR zijn dit jaar twee pilots gestart.

 

Verfilmen van verhalen van jongeren met autisme naar VR

Tijdens een gewone schooldag stond de kantine vol met VR apparatuur, zouden de jongeren geïnteresseerd zijn? Al snel werd er volop getest en waren er meer dan 40 aanmeldingen binnen voor het project. De jongeren hebben meegewerkt hun ervaringen rondom autisme gedeeld op audio en video in een 360 film. Aan de hand van tekeningen en geschreven teksten hebben de leerlingen uitgelegd wat autisme is. De prachtige verhalen moeten uiteindelijk resulteren in een virtual reality beleving die je laat inleven in diverse personages met autisme. Want autisme kent diverse vormen. Op deze manier kunnen professionals, ouders en jongeren ervaren hoe het is om autisme te hebben. De droom van de makers is het toegankelijk maken van deze ervaring voor een groot publiek.

 

Virtual reality en biofeedback

In hoeverre kan VR helpen bij het terugbrengen van rust en focus in de klas? Tijdens deze pilot deden leerlingen van een klas mee waar ze elkaar veel uitdaagden en het lesgeven hierdoor vaak lastig was. Gedurende een maand is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van VR en biofeedback. Biofeedback geeft met behulp van digitaal meet-apparatuur een directe terugkoppeling aan de gebruiker over één of meerdere lichaamsfuncties of signalen, zoals: ademhaling, huidtemperatuur, spierspanning, hartslag en huidgeleiding (transpiratie).

De leerlingen werden individueel uitgenodigd om in virtual reality een les mee te maken. Nadat je de VR bril opdoet en de koptelefoon voor audio ervaar je dat je echt in een klaslokaal zit. Er zitten verschillende klasgenoten om je heen, de leraar komt binnen en start met zijn les. Je kan echt om je heen kijken, het lijkt net echt. Tijdens de sessie ervaar je in de klas diverse afleidingsmomenten (er worden propjes papier gegooid, een klasgenoot tikt irritant met zijn pen). Hoe reageer je daarop? Bij de helft van de groep werd met realtime biofeedback gekeken wat er dan gebeurt. Na elke sessie was er een evaluatie met de deelnemers. De eindevaluatie moet nog plaatsvinden maar de mentor ziet nu al effect ‘van buitenaf was het hiervoor lastig om te zien of de leerling intrinsiek gemotiveerd was. Nu is dat heel duidelijk, het gaat veel beter’. De onderzoeksresultaten worden benut bij de verdere ontwikkeling van VR trainingen. Denk aan trainingen rondom: focus, ontspanning en zelfbeheersing voor leerlingen maar ook klassenmanagement voor docenten is mogelijk!

 

Altra gaat samen met Social VR in gesprek over de diverse mogelijkheden. Wie weet wat volgt…

 

vr6 vr5 vr4 VR3 vr2 VR

 

 

 

Groot(s) Amsterdam

Maandag 13 juni is in de Amsterdam Arena een feestelijke bijeenkomst gehouden door Groot(s) Amsterdam, een project van de Gemeente Amsterdam. Calvin Theedens werd als één van de honderd mensen die deelnemen aan de uitvoering van het Sociaal Akkoord* uitgenodigd, om te vieren dat hij aan het werk is. Calvin is ooit gestart als leerling van Altra Werkt!. Na dit traject is hij vanuit Altra doorgestroomd naar de Gemeente Amsterdam, waar hij middels de Participatiewet een contract heeft gekregen bij Altra. Ondertussen is hij als facilitair medewerker een onmisbaar geworden voor Altra. Als een van de eerste van Altra binnen dit traject was het niet alleen een speciaal moment voor hem, maar ook voor Altra.

 

Handtekening en foto met de Staatssecretaris

Op maandagavond 13 juni werd de eerste groep van het Sociaal Akkoord in het zonnetje gezet. Zo waren onder andere Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Wethouder Arjan Vliegenthart aanwezig en kregen alle deelnemers een voetbal om de aftrap (van een nieuwe carrière) te nemen. Calvin kreeg deze bal speciaal overhandigd door de staatssecretaris, waarbij een handtekening en foto niet mochten ontbreken. Zelf was hij enorm onder de indruk van de avond, maar ook een beetje trots op zichzelf: “Ik was de jongste daar, volgens mij!”

calvin2

Staatssecretaris Klijnsma, Calvin en John Bond

calvin1

Calvin met Wethouder Vliegenthart en John Bond

Samenwerking

En hij is niet de enige die trots is. Ook Altra is ontzettend trots op hem en op het feit dat dit samen gelukt is. De communicatie met de Gemeente Amsterdam en de totstandkoming van het arbeidscontract bij Altra is zeer goed verlopen. Een speciale dank gaat daarbij uit naar John Bond, de jobcoach van Calvin, die zich richt op werken en re-integratie. Ook Annemarie Klip heeft heel hard meegewerkt aan de realisatie van het werken bij Altra.

 

 

*In het Sociaal Akkoord zorgen bedrijfsleven en overheid ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking weer mee gaan doen aan het arbeidsproces.

 

Altra in 2015 in beeld

2015 was voor Altra het jaar van de specialisatie en samenwerking. Onze scholen bundelden hun krachten om onze leerlingen uitstekend onderwijs te kunnen bieden op verschillende niveau. De wijkteams gingen van start en Altra specialiseerde zich verder op het gebied van specialistische en intensieve jeugdhulp en onderwijszorg. Om onze innovatiekracht te vergroten, keken we naar mogelijkheden om samen te werken.

In dit mooi vormgegeven digitale jaarverslag van Altra vindt u de feiten en cijfers over 2015. Met veel grafieken, beelden en filmpjes proberen we inzichtelijk te maken hoe we werken om onze missie waar te maken:  Samen werken aan een toekomst voor ieder kind.

 

Altra in 2015 in Beeld

 

Informatiemarkt Werken bij jeugdhulp

Donderdagavond 23 juni organiseren Altra, Spirit en Jeugdbescherming Amsterdam een informatiemarkt voor ervaren professionals in jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdzorg. Heb jij minimaal 3 jaar werkervaring? Of kan je iemand die geknipt is voor dit werk?

Bekijk de uitnodiging informatiemarkt en deel het bericht op Linkedin!

 

 

Datum: donderdag 23 juni
Tijd:       17.30 – 21.00 uur

Locatie: Altra College Bleichrodt
Adres:   Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam Zuidoost

 

 

iHUB: hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken

Om een oplossing te creëren voor maatschappelijke vraagstukken is ruimte nodig: een plek waar we kunnen experimenteren, oefenen, onderzoeken, vallen en opstaan. Die plek creëren we in iHUB; een initiatief van Altra, Horizon, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli. Maar we kunnen dit niet alleen: dus sluit je aan bij de beweging! Meer informatie vind je op www.iHUB.nu

 

Maandag 13 juni is een interactieve bijeenkomst waarbij jongeren, ouders, mensen uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, wethouders en jeugdprofessionals aan de slag met drie maatschappelijke thema´s: zorgmijders en multiproblemgezinnen, thuiszitters en behandelen zonder tralies. Kijk mee via de livestreamverbinding op livestream.com/eventproducent/iHUB en discussieer mee over prikkelende stellingen.

 

Geschoold in positieve aanpak!

Net begonnen of al flink gevorderd, je kunt altijd van elkaar leren. Daarom kwamen dinsdag 31 mei de PBS-teams van elf scholen bijeen, om te presenteren wat hun school al heeft bereikt op het gebied van postive behavior support. En wat ze het komende jaar nog willen bereiken.

 

Waarderen wat is bereikt 

De bijeenkomst in Stayokay Oost in Amsterdam was georganiseerd door Educé, in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Zij begeleiden scholen bij het implementatietraject van PBS en verzorgden de opleiding van de PBS-teams. Maarten van Zwetselaar, één van de coaches van Educé: ‘Het presenteren van de vorderingen is onderdeel van de PBS-opleiding. Het helpt de betrokkenen stil te staan bij wat al is bereikt en dat te waarderen. Veel scholen kijken uit enthousiasme vooral naar wat er nog moet gebeuren. We willen deze bijeenkomst op een PBS-manier naar de scholen kijken: we geven positieve feedback en tips of verbeterpunten  in een verhouding van 4:1.’

 

Beloningssysteem

In drie rondes presenteerden in totaal elf scholen*  hun ervaringen met de positieve aanpak. En leerzaam was het zeker, bleek uit de reacties. Heel wat bezoekers werden op een idee gebracht, dat ook op hun eigen school zou kunnen werken. Zo zijn veel scholen bezig met het ontwikkelen een beloningssysteem voor leerlingen. De uitwisseling daarover werd zeer gewaardeerd. Een systeem waarbij leerlingen kunnen sparen voor iets lekkers in de kantine, of iets handigs als een pen (zijn leerlingen altijd kwijt!), bleek effectief.

 

Certificaten

Naast leren van elkaar, is het doel van de bijeenkomst een platform voor netwerken te bieden. Maarten van Zwetselaar: ‘We stimuleren het dat scholen vaker bij elkaar in de keuken kijken. Hoe vaak je elkaar ook spreekt, je snapt pas echt wat er leeft op een school, als je het met eigen ogen ziet.’  Het hele gezelschap kwam na de presentatierondes bijeen voor een officieel moment: het uitreiken van de certificaten. Een stimulans om volgens schooljaar weet met positieve energie verder te werken aan de implementatie van PBS.

 

* De scholen die hun vorderingen presenteerden waren:

Altra College Zuidoost, Altra College Haarlemmermeer, Altra College Zaanstreek, Altra College Waterland, Altra College Centrum, School2Care, Bets Frijlingschool, Aquarius, De Apollo, De Rosa Beroepscollege, Zuiderlicht College.

 

Meer weten over PBS? Kijk verder!

Wilt uw school ondersteuning bij de invoering van PBS? Klik door naar Educé

 

 

 

Grote belangstelling open avond docenten

Op zoek naar speciale docenten die in het speciaal onderwijs willen werken, organiseerde Altra College donderdag 2 juni een open avond. Met een advertentie in de Volkskrant en verspreiding via sociale media, hoopten we  een paar belangstellenden te lokken naar Altra College Centrum, waar de avond gehouden werd.

 

De opkomst overtrof de verwachtingen ruimschoots. Zo’n vijftig (aankomend) docenten lieten zich informeren door een delegatie docenten, managers en andere medewerkers van verschillende afdelingen. Ook medewerkers van HR waren aanwezig met een vacaturewand, informatie en veel parate kennis. Directeur Annette van der Poel begroette alle belangstellenden bij de deur en heette hen welkom.

 

Met stands per afdeling, speeddates met docenten, een workshop over PBS en het werken in het speciaal onderwijs én heerlijke hapjes rondgebracht door leerlingen van Altra Werkt, kregen de geïnteresseerden een goed en leuk beeld van onze school.

Voorlopige opbrengst: 36 namen plus contactgegevens van docenten en stagiairs vanuit allerlei verschillende vakgebieden. Tijdens gesprekken bij de stands en speeddates zijn er al concrete vacatures besproken en gegevens uitgewisseld. En natuurlijk houden we contact met iedereen die langs is geweest.

 

Ben je niet naar de open avond geweest, maar heb je wel belangstelling voor het werken in het speciaal onderwijs? Kijk bij Werk & stage voor de vacatures of neem contact op via mailto:werk@altra.nl.

 

 

‘Professionalisering leraren dé manier van kwaliteitsverbetering’

Zo’n honderd betrokkenen spraken op het symposium Met vereende kr8t donderdag 19 mei over de kwaliteit in het speciaal voortgezet onderwijs. ‘Als VSO intensiever samenwerken en kennis te delen, over de grenzen van de besturen en clusters heen.’ Dat is de ambitie die werd uitgesproken en gedeeld. Daarvoor moeten scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar in dialoog zijn en blijven en alle betrokkenen grote én kleine stappen in het verbeteren van onderwijskwaliteit omarmen.

 

Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs in Amsterdam, sprak op het symposium over de kracht van kennisdeling: “Kennis delen en doorgeven wordt steeds meer een manier om te professionaliseren. En professionalisering van leraren is dé manier om te werken aan kwaliteit op scholen. We geven leraren (met de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in handen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.” Ze legde de nadruk op het borgen van de kennis die is opgedaan tijdens het KVA-traject en stelde de aanwezige leraren en directeuren daar ook vragen over: “Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie nu verder gaan en wat de volgende doelen zijn.”

 

Voor de bijeenkomst, georganiseerd ter afsluiting van het KVA-traject (kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs Amsterdam), zijn acht korte films gemaakt, die ieder een kwaliteitsprincipe verbeelden. Altra nam drie films voor haar rekening die hieronder te bekijken zijn.

 

Lopen de filmpjes vast? Bekijk ze dan via Safari, of klik rechtsonderaan het filmpje door naar Youtube. Dan lukt het (meestal) wel.

 

Blijven zien & geloven, Altra College Noord

De leerling blijven zien en in hem blijven geloven. Blijven zoeken naar ‘wat werkt voor deze leerling?’ En dan ineens zie je inzet en motivatie, dan stijgt de leerling op alle fronten boven zichzelf uit en behaalt hij zijn diploma. Een wonderbaarlijke metamorfose en inspiratiebron.
Met in de hoofdrol: Sander van Breemen – leerling / Marianne van Westing – leraar en mentor / Ed de Jager – leraar horeca

 

De kracht van samen, ATOS (Ambulante jeugdhulp thuis en op school)

ATOS hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van een leerling: thuis, op school en in zijn of haar vrije tijd. Zo kunnen we in contact zijn met alle mensen om de leerling heen; ouders en familie, leraren, mentoren, coaches van de sportclub en andere betrokkenen, op school en daarbuiten. De leerling begeleiden daar waar het nodig is, daar waar het relevant is voor de leerling zelf.

Met in de hoofdrol: Rick Roland – leerling / Hans Claessen – hulpverlener ATOS

 

Doen we de goede dingen? School2Care

Wat zijn de bouwstenen die nodig zijn om tot leren te komen? Een veilig leer- en leefklimaat is daarvoor heel belangrijk. Maar hoe weet je waardoor een leerling zich veilig en geborgen voelt? Door continu te onderzoeken wat werkt, voor deze individuele leerling en voor deze groep leerlingen. En dat in brede zin, op elk relevant gebied. Dus ook op het gebied van veiligheid, samen met de veiligheidscoördinator. Zo lukt het leerlingen om de kans vanuit School2care te benutten.

Met in de hoofdrol: Wafae Karmimmech – leerling / Abdelaziz Ouaouirst – supervisor veiligheid en coach

 

Op www.metvereendekracht.nl vind je alle acht filmpjes en het boek dat voor deze gelegenheid is gemaakt. Het verslag van het symposium wordt hier ook gepubliceerd.

 

iHUB: de start van een intensieve samenwerking

iHUB, hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken in relatie tot jeugd en ouders is gestart. Hier brengen Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli  informatie en kennis op het gebied van jeugdhulp en onderwijs bij elkaar. We gaan op zoek naar oplossingen voor hulpvragen van jongeren en hun ouders. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, beleidsmakers, financiers én jongeren en ouders zelf.

Op 20 mei werd de samenwerking van voor medewerkers feestelijk ingeluid op de NDSM werf in Amsterdam.

Lees hier meer over iHUB en waarom Altra  samenwerken binnen iHUB zo belangrijk vindt

 

Informatiemarkt specialistische jeugdhulp

Wat is er veel! De specialistische hulp voor de jeugd presenteerde zich maandag 23 en dinsdag 24 mei aan de medewerkers van de wijkteams uit Amsterdam & Amstelland en Zaanstreek & Waterland.

 

De wijkteams zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Om te zorgen dat kleine problemen klein blijven, bieden ze de hulp aan op scholen, in wijkteams en consultatiebureaus. Iedere gemeente heeft net een andere aanpak, maar overeenkomst is dat bij complexere of langduriger problemen, de wijkteams kunnen doorverwijzen naar de specialistische hulp.

 

Daarvoor moeten deze teams natuurlijk een goed overzicht hebben van wat er allemaal mogelijk is. Tijdens de informatiemarkt specialistische hulp aan de jeugd, presenteerden zo’n vijftig organisaties wat ze allemaal in huis hebben. Aan casuïstiek-tafels was er gelegenheid om casussen uit te diepen en met specialisten te overleggen wat de beste aanpak is.

 

De markt werd georganiseerd door ’t Kabouterhuis, Spirit, Altra en HVO Querido.

 

4 9 11 12

 

 

Speciale docenten gezocht!

Sta je stevig in je schoenen en ben je klaar voor een uitdaging?  Maak dan kennis met Altra College tijdens de open avond 2 juni vanaf 17.00 uur. We hebben diverse vacatures op diverse afdelingen. Maak het verschil voor onze leerlingen in het speciaal onderwijs!

http://www.altra.nl/werken-bij-altra/open-avond-speciale-docenten-gezocht/

 

 

Meepraten over het Amsterdamse zorgbeleid voor de jeugd?

Heeft u als ouder of heb jij als jongere ervaring met jeugdhulp? En heb je ideeën hoe de zorg kan worden verbeterd?  Word dan lid van de adviesgroep van het Jeugdplatform!

Het Jeugdplatform bestaat uit een 12 Amsterdamse jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de zorg voor kinderen en jongeren. Op die manier wordt duidelijk wat goed gaat en wat nog kan verbeteren in de zorg.

Geïnteresseerd? Bekijk hieronder de vacature!

 

Vacature Adviesgroep Ouder

Vacature Adviesgroep Jongeren

 

Nieuwsbrief februari

De nieuwsbrief van Altra is weer verschenen! Hierin kunt u alles lezen over het nieuws van afgelopen periode. Artikelen over de hulp die Altra aan vluchtelingen biedt, de pilot van de interventiegame Mindlight en nog veel meer! Lees de nieuwsbrief hier.

 

Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Sponsors gezocht voor bijzonder fotografieproject

Altra start in het kader van cliëntenparticipatie een bijzonder project. We gaan nu sponsors werven, dus ken je bedrijven die een steentje willen bijdragen? Of wil je zelf het project steunen? Geef het dan aan ons door.

 

Over het project
Jongeren leren tijdens het project hun talent voor fotografie ontdekken. Waarbij wij in hun wereld kruipen en door middel van beeld op zoek gaan naar wat zij nodig hebben om een mooie toekomst tegemoet te gaan. In dit project kunnen zij  bouwen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf hervinden. De door de deelnemers geselecteerde beste foto’s worden in de stad tentoongesteld op een openbare plek waar veel publiek komt. Nog spannender wordt het vervolg: door een publiek- en vakjury zullen de 12 beste foto’s gekozen worden. De makers van deze 12 foto’s winnen een prijs en krijgen een platform om hun beelden en verhaal erbij toe te lichten. In het najaar zijn deze foto’s te zien op Amsterdamse openbare plekken en café’s en er wordt een kalender 2017 gemaakt.

 

Steun jij dit project?

Voor dit project zijn we op zoek naar sponsors. Ken je iemand of wil je zelf sponsoren? Geef het dan door aan Ellen Kraai, e.kraai@altra.nl of tel 06-23128543. Meer informatie vind je in de sponsorfactsheet.

 

14010669006_bb75c5d3db

 

 

 

 

 

Inspirerend passend onderwijs

Al ruim twee jaar zorgt Altra educé ervoor dat docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden. Door oplossingsgericht, handelingsgericht en waardengestuurd te werken, zorgen wij samen voor verandering die past bij de school.

 

Ben jij benieuwd wat Altra educé biedt en wil je geïnspireerd worden op het gebied van kwalitatieve schoolontwikkeling? Bekijk dan deze eerste nieuwsbrief, daarin staan voorbeelden en lees je over de praktijkervaring van een school die ze hebben begeleid. Ook wordt aandacht besteed aan Schoolwide Positive Behavior Support, een schoolbrede aanpak waarbij we samen werken aan een positief leer- en werkklimaat.

 

PS: Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van Altra educé: www.altra.nl/educe.

 

Altra College Bleichrodt bij Pauls Puber Kookshow

Altra College Bleichrodt is afgelopen vrijdag met 35 leerlingen naar de opnames geweest van Pauls Puber Kookshow. In de tv-show spreekt en kookt Paul de Leeuw met pubers. De aflevering met onze leerlingen was afgelopen zaterdag (20-02-2016) te zien op NPO3 en is nog terug te kijken.

 

“Ey meester, die bus zou toch om 13:00 uur komen? Waarom is hij er nog niet?” Zelfs de grote stoere mannen schuifelen zenuwachtig op het plein rond, wachtend op de bus. Eindelijk is hij er, en de hiërarchie is duidelijk, grote bekken achterin, rustige kids voorin. En in het midden? De docenten.

 

“Meester, ik heb mijn ID niet bij me, en nu?” “Dan kom je niet binnen vriend.” Zenuwachtig lachje, grapje toch? Helemaal gerust is hij er niet op. Alle jaarlagen zitten door elkaar, en dat werkt prima. Natuurlijk schreeuwen de stoere mannen door de bus. ”Ik ga zeker ‘homo’ roepen naar Paul de Leeuw!” De jongere leerlingen kijken hoe dat werkt en herhalen twee seconden later dezelfde opmerking, en kijken om zich heen of het wel opgemerkt wordt. Het is bijna schattig om te zien.

 

paul1

 

Daar eenmaal aangekomen gaan de leerlingen als vanzelf netjes in de rij staan om de studio binnen te mogen. Kaartjes worden keurig ingeleverd en de leerlingen laten zich als makke schapen naar hun plek brengen op de tribune. Zijn dit onze leerlingen? Natuurlijk! Ze laten zich heus wel dingen door ons bijbrengen, alleen gebruiken ze het pas als het hen uitkomt. Paul komt het publiek wat opwarmen. “Als jullie vragen hebben, roep maar gewoon; Hey homo! Daar reageer ik altijd op”. Leerlingen lachen en applaudisseren om de grapjes.

 

paul3

 

De show begint, geen centje pijn, geen enkel incident. Ook dit zijn onze kinderen, kanjers en ook wel onder de indruk van de “echte wereld”. Een leerling haar droom komt uit, ze mag bij de DJ staan, en dat doet ze de hele show. Zonder een woord uit te brengen, enkel glimlachend. Aan het eind vertelt ze trots: “Ik heb zijn insta meester! Ik ga mijn vriendje mooi niet vertellen dat ik op tv kom. Als hij dit ziet, wordt hij helemaal para!” Aan het eind krijgt iedereen een snoepje en fruit, en ze schuifelen rustig de bus in. Op school aangekomen waaieren ze uit, de een nog sterkere verhalen dan de ander. Gelukkig, ze zijn niks veranderd.

 

paul2

 

En de jongen die zeker ‘homo’ ging roepen? “Ik wilde wel, maar wist geen vraag te verzinnen.” Heerlijk, zo puur en eerlijk onze jongeren!

 

Laptops voor vluchtelingen

Altra probeert kinderen, jongeren en ouders in veel verschillende situaties te helpen. Dit geldt ook voor vluchtelingen die momenteel in ons land veiligheid zoeken. Zij hebben het niet altijd makkelijk en Altra heeft dan ook niet stilgezeten. Even geleden attendeerde Floor Bos, docent bij Altra College Centrum, ons er op dat een vluchtelingenopvang in de omgeving van Altra locatie Hofgeest op zoek was naar allerlei spullen.

 

De vraag werd intern doorgestuurd en behandeld en zo werd even later het verlossende woord gegeven: Altra stelt twintig gebruikte laptops ter beschikking! Daarbij zorgt onze automatiseerder Avensus gratis voor de juiste software. Floor heeft het nieuws gedeeld in de groep ‘Wat is nodig voor vluchtelingen… Amsterdam’. De leden geven aan er heel erg blij mee te zijn!

 

Voor het contact wordt Erik Veltenaar benaderd. Hij is coördinator bij Venzo (platform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost) en zet zich in voor de vluchtelingenopvang in de Flierbosdreef. Zijn visie op de vluchtelingenhulp is inspirerend: “Mensen zeggen wel eens tegen mij dat het allemaal een druppel op een gloeiende plaat is. Dat is misschien wel zo, maar je zult als mens maar net die druppel nodig hebben.” Wij zijn erg blij dat wij die druppel op deze manier kunnen bieden.

 

Samen werken aan passend onderwijs

Altra biedt speciaal onderwijs op verschillende niveaus in regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, en Amstelland en de Meerlanden. Van basisschool tot mbo; van vmbo tot vwo. Op al onze scholen werken we hard om onze leerlingen voor te bereiden op de volgende stap: vervolgonderwijs, een baan, een zelfstandig bestaan. Natuurlijk doet iedere school daarvoor zijn best.
Wat is er dan zo speciaal aan ons onderwijs? Dat vind je terug in het boekje Samen werken aan passend onderwijs.  Hierin artikelen over de verschillende vormen van onderwijs van Altra College en Bets Frijlingsschool en de ondersteuning die we bieden op reguliere scholen. Vooral de verhalen van (ex-)leerlingen laten zien waar Altra voor staat.

Feiten en cijfers vind je terug in het bijbehorende Jaarverslag speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld, hoeveel cliënten en leerlingen Altra in het schooljaar 2014-2015 heeft bijgestaan en welke programma’s en opleidingen zij volgden.

 

Prachtig item bij EenVandaag over gezinshuis jonge moeders

Een prachtig item over het gezinshuis voor jonge moeders en hun kinderen is afgelopen zaterdag uitgezonden op NPO1. Het is een uniek project in Nederland, waar Altra erg trots op is. Binnen een gezinssetting vinden de jonge moeders de veiligheid en rust om te werken aan hun persoonlijke doelen. Het gezinshuis is bedoeld voor jonge moeders waar op basis van diagnostiek is gebleken dat ze niet binnen het eigen netwerk kunnen blijven wonen, nog te jong zijn of nog onvoldoende in staat zijn zelfstandig te wonen. De uitzending geeft een mooi inkijkje bij Xiomara en Roeland (de gezinshuisouders) die zich dag in dag uit inzetten voor de meiden. Ze bieden veiligheid, structuur en een positief opvoedvoorbeeld. Wat zij de jonge moeder willen meegeven? ‘Een kans om te zijn wie je bent en te leren van je fouten, wij veroordelen je niet’. En dat is precies wat de meiden nodig hebben.

 

Zoals een van de jonge moeders het mooi zegt: dit is gewoon echt mijn thuis, er zijn hier mensen in huis die echt om je geven. Omdat je een kind hebt gekregen op jonge leeftijd betekent het niet dat je nu niet verder kan met je leven en er niets van je kan worden. Uit die woorden van Xiomara haal ik veel kracht. Doe je best en houd focus, dan komt het wel goed!

 

Over het gezinshuis
In het gezinshuis wordt gewerkt aan het vergroten van de sociale veerkracht, zelfstandigheid, veiligheid, opvoedingsvaardigheden en de relatie tussen moeder en kind. Verder besteden we aandacht aan dagbesteding van moeder en kind, net als het op orde houden van het huishouden, financiën en regelen van praktische zaken. Samen werken we aan een goed toekomstperspectief, voor de jonge moeders en hun kinderen.

 

Wij zoeken nog gezinshuisouders!

Altra en Gezinshuis.com zoeken nog gezinshuisouders. Meer informatie vind je op onze website.

 

Bekijk hier het item of ga naar de website van EenVandaag.

 

 

 

 

Gezinshuizen voor jonge moeders in de media

Gister heeft het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst over gezinshuizen (Parool heeft dit artikel ook geplaatst). In het artikel komt Henrique, de gezinshuisouder verbonden aan Altra, aan het woord.

 

Henrique probeert ‘haar’ tienermoeders een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Hoewel haar handen vaak jeuken, laat ze de meiden hun eigen kind verzorgen. ,,Soms heb ik de neiging om te zeggen: ‘geef maar hier, ik doe het wel’. Maar ik weet dat ik dat echt niet moet doen. Ze moeten zichzelf leren redden.’’ De moeders hebben een eigen woonkamer, maken zelf hun eten en slapen met hun kind op een eigen kamer. Henrique en haar man zijn er voor hen als ze hulp of begeleiding nodig hebben. ,,Als ze iets doen wat niet hoort, spreek ik ze daar op aan,’’ vertelt Henrique. ,,Ik probeer ze te laten nadenken en leg uit hoe en waarom ze het beter anders kunnen doen.’’ Een gezinshuisouder moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaan voor de jongeren. Makkelijk is dat niet altijd, zegt Henrique. ,,Tegen mijn man moet ik vaak zeggen: ‘je bent hun vader niet’. Anders dan toen wij onze eigen zoons opvoedden, zijn deze meiden al gevormd. Ze moeten hun eigen keuzes maken.’’

 

Bekijk hier het artikel.

 

Over gezinshuizen

In een gezinshuis voor jonge moeders wonen drie meiden met hun kind bij een gezinshuisouder. De moeders krijgen dagelijkse begeleiding en coaching van de gezinshuisouder en ambulante hulp van een hulpverlener van Altra. Het streven is dat ze er maximaal een jaar wonen. Daarna gaan de moeders meestal naar een trainingshuis of begeleid wonen. Een gezinshuis biedt meer stabiliteit en rust, zodat de meiden meer energie overhouden voor het opbouwen van hun leven.

Meer weten over het worden van een gezinshuisouder? Klik hier.