Speciaal onderwijs


Publicaties onderwijs

 

Goed onderwijs bieden, wat is daarvoor nodig? Wat moet je bieden, als een leerling niet tot leren komt door problemen thuis? Als hij van huis uit onvoldoende sociale vaardigheden heeft meegekregen om goed om te gaan met docenten en medeleerlingen? Als hij door traumatische ervaringen totaal geen zelfvertrouwen meer heeft?

Altra College biedt naast goed onderwijs, ook hulp en begeleiding aan de leerlingen en hun gezin. We bieden onderwijs van basisvorming tot vwo. In kleine klassen, met persoonlijke aandacht voor iedere individuele leerling.

Dit alles leest u in het boekje:

Samenwerken aan passend onderwijs voor iedere leerling

Speciaal en passend onderwijs van Altra; 2018 in cijfers

schoolplan Altra College 2016-2020

Pestprotocol Altra College 2014