Speciaal onderwijs


Over ons onderwijs

 

Wij bieden speciaal onderwijs op verschillende niveaus in regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, en Amstelland en de Meerlanden. Van basisschool tot mbo; van vmbo tot vwo. Op al onze scholen werken we hard om onze leerlingen voor te bereiden op de volgende stap: vervolgonderwijs, een baan, een zelfstandig bestaan.

 

Natuurlijk doet iedere school daarvoor zijn best. Wat is er dan zo speciaal aan ons onderwijs? Leerlingen krijgen een nieuwe kans bij ons op school. De kleine klassen stellen de docenten en mentoren in staat een band op te bouwen met de leerlingen en hen serieus te nemen.

 

Een warme en stabiele thuissituatie is essentieel om tot prestaties te komen. Daarom betrekken we ouders zo veel mogelijk bij de school. We bieden ouders en leerlingen extra ondersteuning, daarom hebben we specialistische jeugdhulp van Altra in huis en werken we nauw samen met experts in kinder- en jeugdpsychiatrie.

 

Een veilig schoolklimaat is een andere voorwaarde voor onze leerlingen om tot bloei te komen. Daar werken we aan met PBS (Positive Behavior Support). Door duidelijke regels en focus op het positieve, pakken systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag aan én voorkomen het.

 

En misschien wel het belangrijkste: we hebben veel geduld! Samen zorgen wij ervoor dat de leerlingen hun diploma halen óf weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. Samen bouwen we aan de toekomst van ieder kind is niet voor niets ons motto.

 

 

Kijk verder bij ‘Onze scholen’